Tạp ghi
#46
sân ga vắng bóng con tàu
hoàng hôn khuất dạng lá xào xạc rơi
hành trang quẩy nặng lưng còng
ra đi không nỡ ở thì lụy vương

cuộc đời nhẹ tựa khói sương
rơi thì không nỡ , ở không xong ... đời
lỡ sinh vào chốn bụi hồng
thì xin đi hết một vòng tử sinh

ct
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#47
một hôm gánh nước lỡ đà
làm rơi quang gánh vỡ trăng lưỡi liềm
trăng đi ngộ giác tới liền
trong trăng có bóng trong mình có tâm

ct
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#48
tôi ngồi ngắm những người qua
ngắm trăng xuống phố ngắm mây trở mình
tôi ngồi ngắm những đài hoa
ngắm trong nhựa sống có hoa ẩn mình
ngắm xem con tạo xoay vần
ngắm thân tứ đại ngắm nhìn cuộc chơi
ngắm trong từng phút hiện tiền
sắc danh sinh diệt tựa là phù vân

ct
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#49
"Tâm bi giúp ta mở lòng ra và tiếp xúc với nỗi đau, và tuệ giác chỉ cho ta biết cách hành xử cho thích hợp."
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#50
người tu thì tập chử buông
người trong xã hội chử buôn không gờ
chỉ là một chử không gờ
luân hồi muôn kiếp sao còn không buông

ct
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#51
Anh caothang hôm nay sao mà suối nguồn thơ bất tận.
Tôi xin tạp ghi ké đôi dòng thơ tư lự :-)Ta về ẩn náu trang kinh
Thiện tâm chưa khởi sóng tình nổi giông
Trường tình muôn kiếp sâu dầy
Tỉnh tâm theo Phật gỡ dần dây tơ
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#52
(2018-04-02, 04:09 PM)anatta Wrote: Anh caothang hôm nay sao mà suối nguồn thơ bất tận.
Tôi xin tạp ghi ké đôi dòng thơ tư lự :-)Ta về ẩn náu trang kinh
Thiện tâm chưa khởi sóng tình nổi giông
Trường tình muôn kiếp sâu dầy
Tỉnh tâm theo Phật gỡ dần dây tơ
...


dây tơ vướng sợi lộn nhào
ào ào như thác , sóng tình bủa vây
trang kinh  giữa chốn ba đào
làm sao gỡ đuợc lưới tình ngàn thu
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#53
(2018-04-02, 11:29 AM)caothang Wrote: người tu thì tập chử buông
người trong xã hội chử buôn không gờ
chỉ là một chử không gờ
luân hồi muôn kiếp sao còn không buông

ct

           Người tu chớ học chử buồn,
 Người ngoài cửa Phật (vướng) chử buôn không huyền.
           Khác nhau chỉ một dấu huyền,
 Người đời buôn chuyện truân chuyên nổi buồn......................khó buông.

 mm

Reply
#54
(2018-04-03, 09:26 AM)Mimo Wrote:            Người tu chớ học chử buồn,
 Người ngoài cửa Phật (vướng) chử buôn không huyền.
           Khác nhau chỉ một dấu huyền,
 Người đời buôn chuyện truân chuyên nổi buồn......................khó buông.

 mm


bàn thêm cái chuyện chử buồn
hể ai buôn chuyện , nặng tâm thì buồn
người tu học thấy chử buồn
lục căn thu thúc, buôn huyền nhẹ vơi

ct
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#55
buồn ngủ Then ngáp dài dài
buồn đời Then uống rượu say
buồn Anh Cao Thắng, Then vào tạp ghi
xin anh đừng hỏi, anh chi(làm), Then buồn
buồn buồn, Then lại buồn buồn  Lol
Reply
#56
(2018-04-03, 10:09 AM)ThennNow Wrote: buồn ngủ Then ngáp dài dài
buồn đời Then uống rượu say
buồn Anh Cao Thắng, Then vào tạp ghi
xin anh đừng hỏi, anh chi(làm), Then buồn
buồn buồn, Then lại buồn buồn  Lol

buồn buồn, Then lại buồn buồn
Rồi Then làm cái chi cho buông nổi buồn,
Hay là lấy máy selfie,
show cho thiên hạ thất kinh hết buồn.... Wink

Reply
#57
buồn buồn lấy ná giàn thun

bắn vào cái ngã , tung hê nổi buồn
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#58
(2018-04-03, 10:36 AM)Mimo Wrote: buồn buồn, Then lại buồn buồn
Rồi Then làm cái chi cho buông nổi buồn,
Hay là lấy máy selfie,
show cho thiên hạ thất kinh hết buồn.... Wink

chời ... Lol vậy cũng được?  Biggrin
Reply
#59
(2018-04-03, 11:10 AM)caothang Wrote: buồn buồn lấy ná giàn thun

bắn vào cái ngã , tung hê nổi buồn

giàn thun, Then vẫn thiéu bi  Lol
hay Anh Cao Thắng lend bi, Then dùng   Lol
chắc anh nữa khóc nũa cười
bi tui, tui giữ mắc gì lend em Lol

Để Then tự cuốn gối đi, tí nữa chắc Anh liệng Then ra ngoài đường qué
Reply
#60
(2018-04-03, 11:35 AM)ThennNow Wrote: giàn thun, Then vẫn thiéu bi  Lol
hay Anh Cao Thắng lend bi, Then dùng   Lol
chắc anh nữa khóc nũa cười
bi tui, tui giữ mắc gì lend em Lol

Để Then tự cuốn gối đi, tí nữa chắc Anh liệng Then ra ngoài đường qué

kakakaka.......... Then  Lol Lol Lol

Cao thủ  Clap
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply