Tạp ghi
#61
(2018-04-02, 04:19 PM)caothang Wrote: dây tơ vướng sợi lộn nhào
ào ào như thác , sóng tình bủa vây
trang kinh  giữa chốn ba đào
làm sao gỡ đuợc lưới tình ngàn thu


Tình em, tình ái, tình trường
Ngổn ngang tơ lụy biết lường từ đâu
Ba đào an trú lời kinh
Xuôi dòng duyên nghiệp lần dìa bến kia.

:-)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#62
bậc giác ngộ -- tin chắc điều minh thấy và thấy rõ điều mình tin

kẻ phàm phu -- thấy không rõ lắm điều mình tin nên không tin lắm điều mình thấy
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#63
bỏ thuyền bỏ lái bỏ dòng sông
có kẻ từ nay lội ngược dòng
phú quý vinh hoa xin bỏ lại
vì rằng minh thị sắc và không

ct
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#64
is it too late khi đã nằm
the whole thân thể couldn't move
ngày này tháng ấy in the past
ta vẫn còn young vẫn love đời
if rõ rằng I have to die
chắc rằng the path đến thiền môn
sẽ có myself tung tăng bước
tự tai an nhiên live with buồn

ct
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#65
cuộc chơi nào 
cũng tàn

cục nước đá nào 
cũng tan

ai cũng rồi
vô hủ

vậy sao mãi
không tu
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#66
buồn vui cũng chỉ mù sương
hết ngày nắng đẹp tới chiều bão giông
mới hay mọi sự vô thường
ẩn trong cái kén có hình con sâu

ct
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#67
sáng giờ chưa nghĩ ra gỏ gì giờ ... Lol

Mấy bài sau này khó qué ..... :gaidau:  Lol
Reply
#68
(2018-04-04, 01:14 PM)ThennNow Wrote: sáng giờ chưa nghĩ ra gỏ gì giờ ... Lol

Mấy bài sau này khó qué ..... :gaidau:  Lol

sáng giờ không nghĩ chi nhiều
thấy sao nói vậy cốt làm người vui
người vui thì thế giới bình
nhà nhà an lạc có tui góp tình
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#69
Bâyvgiowf Then đi dzia-, mai tiếp

Hello Anh RH .. Hello
Reply
#70
(2018-04-04, 08:26 AM)caothang Wrote: bậc giác ngộ -- tin chắc điều minh thấy và thấy rõ điều mình tin

bậc giác ngộ -- tin chắc điều mình thấy mình là kẻ phàm phu và thấy rõ điều mình tin mình là kẻ phàm phu.
 

kẻ phàm phu -- thấy không rõ lắm điều mình tin nên không tin lắm điều mình thấy
 
kẻ phàm phu -- thấy không rõ lắm điều mình tin mình là bậc giác ngộ nên không tin lắm điều mình thấy mình là bậc giác ngộ.

bậc giác ngộ là kẻ phàm phu  -- tin chắc  

kẻ phàm phu là bậc giác ngộ -- thấy không
Reply
#71
vấn đề lớn nhất của mỗi người là không biết vấn đề nằm ở đâu
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#72
Sáng nay Then quẹt Sí Sí ( giorgio)
Hương hoa hồng trắng Sí Sì thơm
Ra đường thấy áng mây mờ ... Lol
Nghĩ Anh Cao Thắng, đang lò mò quýnh găng  :rolleyes: 5:30  Lol
Reply
#73
(2018-04-05, 08:39 AM)ThennNow Wrote: Sáng nay Then quẹt Sí Sí ( giorgio)
Hương hoa hồng trắng Sí Sì thơm
Ra đường thấy áng mây mờ ... Lol
Nghĩ Anh Cao Tháng, đang lò mò quýnh găng  :rolleyes: 5:30  Lol

Tulip4 Tulip4

:banana.dance: :banana.dance:

Reply
#74
mùi hương thì chỉ là hương
hương đồng gió nội hay hương Armani
nếu nhìn ra được điểm ni
thì hương hoa chỉ điểm tô cho đời
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#75
Phật không thể giúp cho ta đời đời không chết , nhưng Phật có thể dạy ta không sợ chết
Phật không thể cho ta hết những gì ta muốn , nhưng Phật có thể dạy ta không muốn bất cứ gì
Phật không thể nắm tay từng người dắt đi trong vô lượng vũ trụ , nhưng Phật có thể dạy ta đi đâu cũng thế thôi
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply