Tạp ghi
#76
hương hồng thoảng thoảng đâu đây
cà phê nóng, sáng thứ năm
Then mò Việtbest, kiếm tìm anh Cao
mới hay Anh ấy khg ưa mùi hồng
Quay về tắm phức cho xong!
Quẹc hương đồng nội, Anh khen hơn hồng  Disappointed-face4
Reply
#77
(2018-04-05, 08:51 AM)SugarBabe Wrote: Tulip4 Tulip4

:banana.dance: :banana.dance:

phá chơi ... :face-with-tears-of-joy4:
Reply
#78
chử ưa với ghét nằm lòng
là hai mặt left và right của đời
suy đi nghĩ lại cho cùng
không ưa chẳng ghét ai cười tui nghe
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#79
Chử ưa, Then gỏ cho vần
ummm ...... bí gồi .... Disappointed-face4
Reply
#80
người đã tu chưa , thiền zen hay thiền quán
niệm Phật Di Đà hay gõ mõ cầu kinh
pháp môn nào cũng có cái hay riêng
người ta nói tuỳ do duyên mà có
bớt tranh tài , hơn cao thấp mà chi
tu cho cái miệng bớt lời
tu cho biết cái chi chi là mình
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#81
tứ niêm xứ bốn nơi hành giả niệm
thọ thân hành cùng pháp gọi là tư
thân trên thân rõ ràng hành giả niệm
thấy như là không thêm thắt làm chi
cũng như vậy thọ hành cùng với pháp
phải tỏ tường trong từng phút từng giây
chừng nào bỏ hết sân , si
dứt tham cùng ái gọi là Arahant
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#82
khi ta hiểu mọi thứ do duyên mà có , ta bỏ được đoạn kiến

khi ta hiểu mọi thứ do duyên mà mất , ta bỏ được thường kiến
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#83
từ -- mong người được nhân lành và quả lành
bi -- mong người đừng có nhân xấu , quả xấu
hỷ -- vui theo nhân lành quả lành của người
xã -- luôn luôn sống trong nhận thức rằng , mong là mong như vậy nhưng mỗi người có nghiệp riêng
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#84
Hôm nay Anh Thắng khoẻ khg?

Biggrin Biggrin
Reply
#85
Chào anh caothang,

Tôi nghĩ Xả trong 4 Vô Lượng Tâm, tên gọi đầy đủ của nó là Hành Xả thuộc về Tâm sở của Hành. Nó nằm trong 19 Sở hữu Tịnh hảo biến hành. Người xưa viết ngắn gọn Từ Bi Hỷ Xả

 Xả là một tâm khác. (Anh có thể xem lại chức năng của Hành Xả trong VDP.)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#86
bạn anatta,

xả (Uppekkhā) trong từ bi hỷ xả - tứ vô lượng tâm --- nói về trạng thái tâm một cách khái quát và nên hiểu theo nghĩa rộng
hành xả (Tatra Majjhattatā): -- là tâm sở hửu tịnh hảo nói về một tâm cụ thể ngay lúc khởi lên 

theo VDP giảng giải của Tỳ Kheo Giác Chánh thì:

Hành Xã (Tatra Majjhattatā):

Là trung tánh, vô tư đối với các pháp tương ưng. Ðặc tánh của sở hữu Hành Xã là vô tư, không thiên lệch như người đánh xe điều khiển cặp song mả một cách đồng đẳng. Ðôi khi Hành Xã còn đồng nghĩa với Xã (Uppekkhā) trong Tứ Vô Lượng tâm. Hành Xã cũng có thể đồng khởi với Xã (Uppekkhā) trong các tâm thiện nhưng không thể đồng khởi với Xã (Uppekkhā) trong các tâm bất thiện và tâm vô nhân.
- Chơn tướng của sở hữu Hành Xã là dung hòa các pháp đồng sanh cho bằng nhau.
- Phận sự của sở hữu Hành Xã là làm cho các pháp đồng khởi không thái quá cũng không bất cập.
- Sự thành tựu của sở hữu Hành Xã là tâm vô tư đối với cảnh.
- Nhân cần thiết của sở hữu Hành Xã là phải có các pháp tương ưng.
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#87
(2018-04-09, 01:14 PM)ThennNow Wrote: Hôm nay Anh Thắng khoẻ khg?

Biggrin Biggrin


Hôm nay Anh Thắng khoẻ khg?
một câu hỏi khó biết sao trả lời
khoẻ thì vẩn khoẻ như vâm
nhưng làm sao biết bên trong bệnh gì
ví như xe máy củ xì
chạy thì vẩn chạy chết hồi nào không hay
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#88
(2018-04-10, 08:31 AM)caothang Wrote: Hôm nay Anh Thắng khoẻ khg?
một câu hỏi khó biết sao trả lời
khoẻ thì vẩn khoẻ như vâm
nhưng làm sao biết bên trong bệnh gì
ví như xe máy củ xì
chạy thì vẩn chạy chết hồi nào không hay

Lol Lol Lol

Then định làm thơ hỏi thăm, nghĩ cả buổi  ra ... Lol mấy chử  Lol  và quên sửa thành câu hỏi thăm trước khi đi ra ...  Biggrin

Hello there!
Reply
#89
một tù nhân chỉ vượt thoát được ngục tù một khi anh ta biết mình đang bị tù
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#90
khi quăng một hòn đất , nếu nhắm mắt hòn đất sẽ tự rơi , khi mở mắt hòn đất có thể rơi vào nơi ta muốn
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply