Tếu, silly humor... :-)
#76
(2023-08-17, 01:50 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Oh my gosh…  Lol Lol Lol


A woman decided to give herself a big treat for her 70th birthday by staying overnight in a really nice hotel.. When she checked out the next morning, the desk clerk handed her a bill for $250.00.

She demanded to know why the charge was so high "I agree it's a nice hotel, but the rooms aren't worth $250..00 for just an overnight stay - I didn't even have breakfast!"

The clerk told her that $250.00 is the 'standard rate,' and breakfast had been included had she wanted it.

She insisted on speaking to the Manager. The Manager appeared and, forewarned by the desk clerk, announced: "This hotel has an Olympic-sized pool and a huge conference center which are available for use."

"But I didn't use them."

'Well, they are here, and you could have." He went on to explain that she could also have seen one of the in-hotel shows for which they were so famous."We have the best entertainers from the world over performing here."

"But I didn't go to any of those shows.."

"Well, we have them, and you could have."

No matter what amenity the Manager mentioned, she replied, "But I didn't use it!" and the Manager countered with his standard response.

After several minutes discussion, and with the Manager still unmoved, she decided to pay, wrote a check and gave it to him. The Manager was surprised when he looked at the check.

"But Madam, this check is for only $50.00"

"That's correct I charged you $200.00 for sleeping with me."

"But I didn't!"

"Well, too bad, I was here, and you could have." 😂🤣

[Image: IMG-0192.jpg]

It's true! Becuoi
                                                                                           
[-] The following 2 users Like TTTT's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ
Reply
#77
Hahaha... excellent defense, counsel.   Lol Lol Lol


[Image: 371778035-6629562597110828-7810286300145777246-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TanThu
Reply
#78
Smart kid.   Lol 

[Image: 94148720-2921046374598177-8276142653561634816-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, Mãi Yêu Thương, TTTT
Reply
#79
Hahaha... tooooo cute!   Lol Lol

[Image: 375044121-3492024134352182-7192744178184402006-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, Mãi Yêu Thương, phai, TTTT
Reply
#80
Chồng mình lại khác người, "nhức đầu" khi vợ kg nói chuyện... Lol Lol

[Image: 381404988-10222714952292651-7920444155105028343-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, Mãi Yêu Thương, TanThu, TTTT
Reply
#81
Trời ạ, thì ra là vậy mà giờ mới biết...  Lol Lol Lol

[Image: 387044353-10223441128326418-5425642180260480057-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, Mãi Yêu Thương, TanThu
Reply
#82
Becuoi Becuoi Becuoi
                                                                                           
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
#83
Good to know…  Lol  Lol

[Image: IMG-1402.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • TanThu, TTTT
Reply
#84
(2023-10-23, 12:31 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Good to know…  Lol  Lol

[Image: IMG-1402.jpg]

Rollin

Thiếu Thanks for sharing nữa. 

Nút like đâu mất tiêu rồi.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
[-] The following 3 users Like Mãi Yêu Thương's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TanThu, TTTT
Reply
#85
Becuoi Becuoi Becuoi

@ Em Mãi....
Nút Like hiện hình lại rồi đó Mãi. Grinning-face-with-smiling-eyes4
                                                                                           
[-] The following 2 users Like TTTT's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, Mãi Yêu Thương
Reply
#86
Ok-sign-smiley-emoticon
Becuoi
LOL-4
Gió mang ta đến, gió cuốn ta đi ... Smiling-face-with-halo4
[-] The following 1 user Likes duke's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
#87
Ông Judge cho tù chung thân luôn.   Lol

[Image: IMG-1532.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TanThu, TTTT
Reply
#88
Hello, Kỳ khỏe không? Bác Gái giờ vẫn bình an phải không Kỳ? lúc này nàng vẫn còn ở bên USA hay đã trở về UK rồi vậy? Tiểu công chúa giờ chắc cũng đã nhập học bên bển rồi phải không?

Đọc cái img ở trên đó mắc cười quá hà...Ông cụ đó ráng tạo ra cái cớ dính vô tội hình sự vậy để được giải thoát khỏi bà vợ nhà của ổng, vậy mà ông Tòa thiệt là nhẫn tâm..... Becuoi Becuoi Becuoi
                                                                                           
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • JayM
Reply
#89
(2023-10-25, 03:19 PM)TTTT Wrote: Hello, Kỳ khỏe không? Bác Gái giờ vẫn bình an phải không Kỳ? lúc này nàng vẫn còn ở bên USA hay đã trở về UK rồi vậy? Tiểu công chúa giờ chắc cũng đã nhập học bên bển rồi phải không?

Đọc cái img ở trên đó mắc cười quá hà...Ông cụ đó ráng tạo ra cái cớ dính vô tội hình sự vậy để được giải thoát khỏi bà vợ nhà của ổng, vậy mà ông Tòa thiệt là nhẫn tâm..... Becuoi  Becuoi  Becuoi

Cám ơn nàng, Kỳ khỏe.  Kỳ còn ở Mỹ, mẹ Kỳ cứ vài hôm thì nhớ nhà thương nên hù cho con cháu lên tim lên ruột cho vui chút đó mà.  Ở nhà ghẹo bà là chắc chấm ai đó làm cháu rể cháu dâu rồi nên muốn vào canh me.  LOL-4

TCC tuần này nghỉ break nửa mùa ở nhà chơi với nanny lúc papa đi làm còn kg thì on phone với mummy.   

Ông tòa biết ý ổng nên phạt nặng cho khỏi trốn luôn.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TTTT
Reply
#90
Có nên đưa chồng xem để mai mốt dạy tiểu công chúa kg heng… Lol

[Image: IMG-1591.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TanThu
Reply