Tếu, silly humor... :-)
#91
Uh, đi một vòng dữ thần kg rồi cũng về chốn cũ.   LOL-4

[Image: 406427718-10160009045411242-7376887073419248265-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#92
(2023-10-29, 10:06 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Có nên đưa chồng xem để mai mốt dạy tiểu công chúa kg heng… Lol

[Image: IMG-1591.jpg]

Haha... Nhớ hồi xưa bạn bè kháo với nhau:  Khi mới về nhà "người ta", trong vòng ba tháng đầu, đừng làm những gì mà mình không tính làm suốt đời.  Nói thì ngon lắm, nhưng thương nhau thì "núi cao cũng trèo, sông sâu cũng lội" mà...  Shy
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TTTT
Reply
#93
(2023-12-02, 04:57 PM)JayM Wrote: Haha... Nhớ hồi xưa bạn bè kháo với nhau:  Khi mới về nhà "người ta", trong vòng ba tháng đầu, đừng làm những gì mà mình không tính làm suốt đời.  Nói thì ngon lắm, nhưng thương nhau thì "núi cao cũng trèo, sông sâu cũng lội" mà...  Shy

Thì vậy á, phụ nữ tụi mình hay mâu thuẫn.  Miệng thì nói kg thích làm chứ mà làm rồi người ta cười người ta enjoy cái là mình vui còn hơn được quà.  😂🤣
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TTTT
Reply
#94
A typical day at work...  Lol Lol Lol


[Image: 417808934-10228024728395737-5063117015067487489-n.jpg]

  [Image: IMG-3797.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TTTT, vô_danh
Reply
#95
Vậy cũng nghĩ ra… shoeshi.  Lol

[Image: IMG-3798.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, phai, TTTT
Reply
#96
Không phải ai cũng hiểu  Rolling-on-the-floor-laughing4
[Image: 419358095.jpg]
[-] The following 3 users Like phai's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ, TTTT
Reply
#97
Oyveh… Lol  Lol

[Image: IMG-3986.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply
#98
Đây có phải là lừa tình kg Jay?  Hahaha… Lol  Lol

[Image: IMG-3992.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply
#99
(2024-01-25, 09:00 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Đây có phải là tình kg Jay?  Hahaha… Lol  Lol

[Image: IMG-3992.jpg]

Lol Jay nhớ câu "lừa tình" từ Sầu thi phải.  Jay thì hay giỡn (lừa)  bằng cách cộng thêm mấy inches của đôi giầy vô chiều cao:  I am ..... tall................................... with the heels   Lol
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
Rồng đến nhà tôm…  Lol Lol

[Image: IMG-4246.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply
Ừ nhỉ, chí phải…  Lol

[Image: IMG-5643.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply