VietBest

Full Version: Tếu, silly humor... :-)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
Amen to that...   Biggrin

May quá mình ít xem TV nên kg cần giành.   Lol

[Image: 283244856-10158958498036242-7963172739743054133-n-1.jpg]
Tình chỉ đẹp khi còn con gái..

223110697
the opposite

you you don't intend to change anything at all, stay single
once you maried, you have to change almost everything
(2022-05-20, 02:24 PM)abc Wrote: [ -> ]the opposite

you you don't intend to change anything at all, stay single
once you maried, you have to change almost everything

True, dạ it's interchangeably heng anh abc... Shy
(2022-05-20, 01:59 PM)Saolấplánh Wrote: [ -> ]Tình chỉ đẹp khi còn con gái..

223110697

Ủa con trai thì kg đẹp huh Sao?   Lol
(2022-05-20, 02:34 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]Ủa con trai thì kg đẹp huh Sao?   Lol

Con trai không cần đẹp chỉ cần ngọt ngào và dễ thương như ... anh Ếch Lol .
(2022-05-20, 03:30 PM)phai Wrote: [ -> ]Con trai không cần đẹp chỉ cần ngọt ngào và dễ thương như ... anh Ếch Lol .

Lol

... và duyên dáng dịu dàng như... T heng thầy cưng...  Lol
(2022-05-20, 03:40 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]Lol

... và duyên dáng dịu dàng như... T heng thầy cưng...  Lol

quỷ sứ nè  Rollin
Còn TT chỉ giành IPad thôi nàng Biggrin, cách đây không bao lâu TV là món hàng xa xỉ, thời nay TV bị bỏ rơi đối với một số gia đình.
Hôm nay quởn nên phá tiếp...  Lol

[Image: 281887665-4973125469449893-3262671358024156959-n.jpg]
(2022-05-20, 03:47 PM)Thuctinh Wrote: [ -> ]Còn TT chỉ giành IPad thôi nàng Biggrin, cách đây không bao lâu TV là món hàng xa xỉ, thời nay TV bị bỏ rơi đối với một số gia đình.

Lol

Có giành chút chút mới vui heng nàng, ai như bà ngoại Kỳ ngày xưa thấy người ta giành trái banh trên sân bà bảo "nước gì nghèo thế, mua cho mỗi thằng một trái cho chúng khỏi giành nhau." Lol
(2022-05-20, 03:44 PM)phai Wrote: [ -> ]quỷ sứ nè  Rollin

Lol

Dạ nói tới T... có nhắn bồ câu nhắc thầy là check meo meo.  Nhưng mà có PS. là, "meo chưa viết xong"...  Lol

Bồ câu ham quởn nên nhắn thầy cưng trước ạ.   Lol
(2022-05-20, 03:56 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]Lol

Có giành chút chút mới vui heng nàng, ai như bà ngoại Kỳ ngày xưa thấy người ta giành trái banh trên sân bà bảo "nước gì nghèo thế, mua cho mỗi thằng một trái cho chúng khỏi giành nhau." Lol

Lol
Con cháu đáp lại sao hả nàng?

Nay, mỗi khi có dịp hát karaoke, người lớn mới nhớ tới TV, ai cũng thi đua nhau giành hát, trước TT nhát thì không dám hát, nay bạo ghiền hát thì chỉ giành được hát 1,2 lần thôi.
(2022-05-20, 04:18 PM)Thuctinh Wrote: [ -> ]Lol
Con cháu đáp lại sao hả nàng?

Nay, mỗi khi có dịp hát karaoke, người lớn mới nhớ tới TV, ai cũng thi đua nhau giành hát, trước TT nhát thì không dám hát, nay bạo ghiền hát thì chỉ giành được hát 1,2 lần thôi.

Oh con cháu chỉ ôm bà cười, rồi ghẹo xin bà cho $ để mua banh cho họ đó nàng.  Lol

PS.  Hôm nào có hứng nàng cho Kỳ nghe nàng hát cho vui nhe.   Tulip4  Dạo này Kỳ lại làm biếng kg có hứng hát hò.   Shy
(2022-05-21, 02:00 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]Oh con cháu chỉ ôm bà cười, rồi ghẹo xin bà cho $ để mua banh cho họ đó nàng.  Lol

PS.  Hôm nào có hứng nàng cho Kỳ nghe nàng hát cho vui nhe.   Tulip4   Dạo này Kỳ lại làm biếng kg có hứng hát hò.   Shy

Dễ thương quá. Tulip4

Khi nào mình có đủ cam đảm sẽ hát tặng cho nàng Kỳ 100 bài luôn. Lol
Pages: 1 2 3 4 5 6 7