Tếu, silly humor... :-)
Trending chờ “vợ chửi” để theo thầy.   Lol Lol

[Image: IMG-6752.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply
Mấy ông chồng này có nên được thưởng hay phạt quỳ cho being honest và thật thà quá kg heng…  Lol

Chồng bà áo vàng:  vợ của mấy ông giống người đẹp nào của Kim Dung?

Chồng bà áo hồng:  Cầu Thiên Xích

Chồng bà áo xanh:  Lý Mạc Sầu

Chồng bà áo tím:  Thiên Sơn Đồng Lão

Chồng bà áo hắc/bạch:  vợ tôi có gương mặt Tiểu Long Nữ, body Tiểu Chiêu, trí tuệ Hoàng Dung, tính cách Diệt Tuyệt Dư Thái

Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply
Cô em chồng tagged tôi ghẹo bà chị dâu ngày Mỹ mừng Lễ Độc Lập.   Lol


Fun fact: 

Did you know that Great Britain is the world's leading exporter of Independence Days?

Because of the UK, there are over 60 countries that also have a “July 4th.” 

If the USA hadn't been able to declare independence from England, it's quite likely that Americans would still be speaking English to this day.

Happy 4th of July Yanks!

[Image: IMG-7785.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply