Tếu, silly humor... :-)
#46
(2022-05-28, 03:41 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lol  Lol  Lol  Lol

Dạ người ta nhờ có con vạch bụng thì được vợ, còn thầy cưng dễ thương ơi là dễ thương định làm gì vậy ạ?

PS.  Cái này trò hỏi giùm.   Lol

Chắc thầy phải ... self serve, tự viết vào bụng mình  Rollin .
Reply
#47
(2022-05-28, 03:48 PM)phai Wrote: Chắc thầy phải ... self serve, tự viết vào bụng mình  Rollin .

Lol

Dạ người ta ghi “gà trống nuôi con” thì được vợ còn thầy cưng thiệt là cưng tính viết cái chi chi vào bụng ạ?

Lol Lol Lol Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#48
(2022-05-28, 05:44 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lol

Dạ người ta ghi “gà trống nuôi con” thì được vợ còn thầy cưng thiệt là cưng tính viết cái chi chi vào bụng ạ?

Lol Lol Lol Lol

Chời ơi,
Hỏi chi mà khó trả lời qúa dzị  Shy nếu có viết gì thì chỉ người đó biết thôi  Wink .
Reply
#49
Ôi những con người dũng cảm đang xả thân đấu tranh cho ... kê quyền ở VN.

[Image: kequyen.jpg]
Reply
#50
Trò cưng còn ở đâu đó trong này không vậy, đọc mấy chữ này thì check meo meo hộ thầy nha  Wink  .
Reply
#51
(2022-05-28, 05:44 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lol

Dạ người ta ghi “gà trống nuôi con” thì được vợ còn thầy cưng thiệt là cưng tính viết cái chi chi vào bụng ạ?

Lol Lol Lol Lol
kê truy thê Rollin
Reply
#52
How cute…  Lol

[Image: 06-BF38-A7-68-AD-4-F3-E-9621-9337-D6-A8-BA9-F.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#53
Lol Lol Lol

[Image: 285423419-440360214617949-3681998282532568641-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#54
(2022-05-29, 05:29 PM)vô_danh Wrote: kê truy thê Rollin

Dạ any luck yet?    Lol 

PS.  Có người réo sư huynh bên xóm kìa.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#55
(2022-05-30, 08:51 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: How cute…  Lol

[Image: 06-BF38-A7-68-AD-4-F3-E-9621-9337-D6-A8-BA9-F.jpg]

Lol Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#56
Lol

[Image: 281561380-5181400085284928-2354006069787676375-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#57
(2022-05-29, 04:11 PM)phai Wrote: Trò cưng còn ở đâu đó trong này không vậy, đọc mấy chữ này thì check meo meo hộ thầy nha  Wink  .

Dạ có người nhắn thầy “dễ thương” cưng ơi là cưng là tối nay người ấy thu bài hát kia kia theo yêu cầu, khi mô xong thì người ấy sẽ gửi sang cho thầy ngay ạ. 

PS.  Dạ hai bài của thầy trò up vào collection rồi, cám ơn thầy cưng thiệt là cưng nhiều ơi là nhiều.   Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#58
Speechless!   Lol

[Image: 15-FD6841-8-DAC-4-EC2-82-FF-3005848-CC174.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#59
(2022-05-31, 04:09 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ any luck yet?    Lol 

PS.  Có người réo sư huynh bên xóm kìa.   Lol
có bad luck Rollin
Reply
#60
(2022-06-05, 03:26 PM)vô_danh Wrote: có bad luck Rollin

Lol Lol Lol Lol Lol

My gosh, you’re hilarious.   Lol Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply