Tếu, silly humor... :-)
#16
[Image: 2022-05-21-200249.png]

Hình như ai thích màu vàng cũng ... chảnh  Lol .
Reply
#17
(2022-05-21, 07:50 PM)phai Wrote: Hình như ai thích màu vàng cũng ... chảnh  Lol .

Lol

Dạ model của thầy cưng có contract độc quyền.  Models của Google bị ế.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#18
(2022-05-21, 07:50 PM)phai Wrote: [Image: 2022-05-21-200249.png]

Hình như ai thích màu vàng cũng ... chảnh  Lol .

Vì ai em chọn thích màu vàng, có bị lây chảnh không vậy anh Phai? Biggrin
Reply
#19
(2022-05-21, 08:51 PM)Thuctinh Wrote: Vì ai em chọn thích màu vàng, có bị lây chảnh không vậy anh Phai? Biggrin

Có cốt Tiên thì mặc áo màu nào và lúc nào cũng chảnh được mà, lo gì.

 [Image: 2022-05-21-201159.png]

Wink
Reply
#20
(2022-05-21, 07:50 PM)phai Wrote: Hình như ai thích màu vàng cũng ... chảnh  Lol .

Chảnh dog

Becuoi Thankyou Admire
Reply
#21
(2022-05-21, 02:24 PM)Thuctinh Wrote: Dễ thương quá. Tulip4

Khi nào mình có đủ cam đảm sẽ hát tặng cho nàng Kỳ 100 bài luôn. Lol

Nàng nhớ nhe, Kỳ ghi sổ.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#22
Úi trời.   Lol Lol Lol

[Image: 283208991-1686122038391324-175725496896787370-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#23
Chắc phải đổi đạo..

Becuoi Admire Thankyou
Reply
#24
(2022-05-23, 03:59 PM)Saolấplánh Wrote: Chắc phải đổi đạo..

Becuoi Admire Thankyou

Nhớ cúng mâm xôi và con gà nhe Sao.   Lol Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#25
(2022-05-23, 04:02 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Nhớ cúng mâm xôi và con gà nhe Sao.   Lol Lol

Xí, ăn chay cho tâm bình an!!

Becuoi Admire Thankyou
Reply
#26
(2022-05-23, 04:03 PM)Saolấplánh Wrote: Xí, ăn chay cho tâm bình an!!

Becuoi Admire Thankyou

Uhm, ăn chay thôi huh Sao?   Lol

Thấy đạo đó họ vái tùm lum mà, ăn chay thôi thì có work kg?  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#27
Way to go ants...  Lol Lol Lol

[Image: 51535847-2289297078059007-3210695779853271040-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#28
(2022-05-23, 05:14 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Uhm, ăn chay thôi huh Sao?   Lol

Thấy đạo đó họ vái tùm lum mà, ăn chay thôi thì có work kg?  Lol

I love you 

❤️
Reply
#29
[Image: 2022-05-25-153311.png]
Reply
#30
(2022-05-23, 07:40 PM)Saolấplánh Wrote: I love you 

❤️

Thanks Sao, practice để nói với người yêu phải kg?    Lol

Cho Sao mượn hình ni để khi mô text cho người yêu của Sao thì gửi cho cô ấy nhe.   Biggrin

[Image: 5.webp]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply