Tạp ghi
#16
(2018-03-26, 11:13 AM)caothang Wrote: tạp ghi không phải vì ham
tạp ghi chỉ để làm câu răn mình   Hello

Có lẽ bạn caothang cũng đã từng nghe đoạn này:

"Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ."

Tôi thấy thời buổi bây giờ kinh điển, pháp luận nhiều qua trời, miễn phí đầy dẫy khắp trên internet. Có điều là không biết mình có lòng chịu tìm hiểu học hỏi, tiếp nhận, suy tư và thực hành để thẩm định hay không thôi. "Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ" không còn đúng với thời buổi hiện nay nữa.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#17
(2018-03-27, 05:26 PM)anatta Wrote: Có lẽ bạn caothang cũng đã từng nghe đoạn này:

"Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ."

Tôi thấy thời buổi bây giờ kinh điển, pháp luận nhiều qua trời, miễn phí đầy dẫy khắp trên internet. Có điều là không biết mình có lòng chịu tìm hiểu học hỏi, tiếp nhận, suy tư và thực hành để thẩm định hay không thôi. "Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ" không còn đúng với thời buổi hiện nay nữa.

bạn anatta, 

đúng hay không còn tuỳ cách nhìn

thí dụ bá thiên vạn kiếp trước tui không có duyên tao ngộ , sinh ra kiếp này mới được ... thì câu này đúng , thiệt là gian nan mới gặp chánh pháp, như con rùa lâu lâu trồi lên ngay cái vòng


có nhiều người tưởng rằng mình đã tao ngộ mà thực sự chưa mặc dù kinh sách đầy ra đó ... cả hằng bá thiên vạn kiếp 

con người trong cõi dục giới này là một phần nhỏ và còn các loài khác ,cõi khác ... con người ngày nay nhờ có "thần thông internet" và các loại khác nên cơ hội nghe ,đọc , nghiên cứu kinh sách  được nhiều hơn thôi
còn các loài khác cõi khác thì không chắc có, và sác xuất tái sanh làm người thì chắc cũng không lớn lắm
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#18
(2018-03-22, 02:13 PM)caothang Wrote: tui nghĩ , tuỳ theo người 

giống như màu trắng

có người hơi trăng trắng là ok 

nguời thì phải trắng tinh mới gọi là trắng , không được ỡm ờ

lại có người hể vướng chút bụi nhơ thì không thể trở về màu trắng ban sơ được nữa

Thank you a CT

Bé 3 nghĩ ai mà có đủ tư cách ..thì dễ chinh phuc đuọc trái tim của người chung quanh :rose4:

Reply
#19
Tạp ghi thơ...


Khi mê bùn chỉ là bùn
Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen
Khi mê tiền chỉ là tiền
Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm"
(Nguyễn Bảo Sinh)

Yêu em chỉ thấy dung nhan
Thương lâu mới biết tâm em nghĩa tình
Hoa kia như lạc giữa đời
Ngắm lâu mới cảm hương thầm của hoa

(anatta)

:-)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#20
(2018-03-27, 05:26 PM)anatta Wrote: Có lẽ bạn caothang cũng đã từng nghe đoạn này:

"Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ."

Tôi thấy thời buổi bây giờ kinh điển, pháp luận nhiều qua trời, miễn phí đầy dẫy khắp trên internet. Có điều là không biết mình có lòng chịu tìm hiểu học hỏi, tiếp nhận, suy tư và thực hành để thẩm định hay không thôi. "Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ" không còn đúng với thời buổi hiện nay nữa.

Cho hỏi nha, chữ "Bá" nghĩa là gì vậy Anatta ?

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#21
(2018-03-28, 04:47 PM)anatta Wrote: Yêu em chỉ thấy dung nhan
Thương lâu mới biết tâm em nghĩa tình
Hoa kia như lạc giữa đời
Ngắm lâu mới cảm hương thầm của hoa

(anatta)

:-)

Thơ hay  Clap

Rất có hồn
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#22
(2018-03-28, 04:47 PM)anatta Wrote: Tạp ghi thơ...


Khi mê bùn chỉ là bùn
Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen
Khi mê tiền chỉ là tiền
Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm"
(Nguyễn Bảo Sinh)

Yêu em chỉ thấy dung nhan
Thương lâu mới biết tâm em nghĩa tình
Hoa kia như lạc giữa đời
Ngắm lâu mới cảm hương thầm của hoa

(anatta)

:-)


đầu tiên thì thấy dung nhan
lâu thêm chút xíu nhận ra nghĩa tình
mãi khi nhìn rõ trong ngoài
thì ra moi sự chỉ là do duyên

:full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#23
(2018-03-26, 11:13 AM)Hcaothang Wrote: tạp ghi không phải vì ham
tạp ghi chỉ để làm câu răn mình   Hello

Tại Sao gọi là tạp ghi nhỉ? Tạp  nghĩa  là Không giá trị, quăng to trash ...vd như "ăn tạp" ....nên cái gì có giá trị làm câu văn răn mình thì không phải tạp ghi khác với ghi note...

 Sorry, tạp...think when I just wake up... Wink

Reply
#24
"ăn tạp" , "tạp nhạp" , "tạp ghi" , "phức tạp" ..... chử tạp là hổn độn , không đầu đuôi, không chủ đề , hầm bà lằng xắn cấu , .....

nói như vậy không có nghĩa là tạp lúc nào cũng "Không giá trị, quăng to trash" 

trong bùn lâu (lâu ta) lại thấy sen
trong ba (cái) tạp nhạp đôi khi có vàng

nhưng suy cho cùng , mọi vật đều là do ba cái tạp nhạp cấu thành  

:full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#25
Có lý thuyết ngon lành nhưng thiếu hành động thì chỉ là đánh trận trong mơ. 
Có hành động nhưng thiếu một lý thuyết ngon lành thì chỉ là cờ lau tập trận.

Toại Khanh
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#26
(2018-03-29, 10:16 AM)caothang Wrote: Có lý thuyết ngon lành nhưng thiếu hành động thì chỉ là đánh trận trong mơ. 
Có hành động nhưng thiếu một lý thuyết ngon lành thì chỉ là cờ lau tập trận.

Toại Khanh

 Có lý thuyết ngon lành và có hành  động Nhưng vẫn thất bại vì thiếu thời cơ, thờii điẻm và may mắn.... Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

Reply
#27
(2018-03-29, 10:59 AM)Mimo Wrote:  Có lý thuyết ngon lành và có hành  động Nhưng vẫn thất bại vì thiếu thời cơ, thờii điẻm và may mắn.... Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

Yes.

Sư Giác Nguyên nói học phải đi đôi với hành

Mimo  cộng thêm phải đầy đủ thiên thời , địa lợi , nhân hoà
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#28
Nhiều người cứ tưởng lúc NHẬN vui hơn lúc CHO, nhưng nằm nghĩ lại đi, hình như phải thấy ngược lại mới đúng. Hiếm có món quà nào có thể khiến ta vui suốt mấy chục năm, nhưng một nghĩa cử đẹp ta trao ra lần nào đó sẽ khiến ta vui hoài không chán.

TK
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#29
(2018-03-28, 08:58 PM)RungHoang Wrote: Cho hỏi nha, chữ "Bá" nghĩa là gì vậy Anatta ?

Cheer

Tôi nghỉ "Bá thiên" chữ Bá đả viết sai rồi 

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#30
(2018-03-29, 09:42 AM)Mimo Wrote: Tại Sao gọi là tạp ghi nhỉ? Tạp  nghĩa  là Không giá trị, quăng to trash ...vd như "ăn tạp" ....nên cái gì có giá trị làm câu văn răn mình thì không phải tạp ghi khác với ghi note...

 Sorry, tạp...think when I just wake up... Wink

"Tạp" là không cùng 1 loại
Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply