Tìm Kiếm Vũ Trụ Song Song Và 11 Chiều Không Gian Kháce - Phim Tài Liệu Khoa Học
#1
Tongue 
Tại Sao Chúng Ta Già Đi ?

[Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif]

:sunflower_1f33b: :sunflower_1f33b: :sunflower_1f33b:

Reply
#2
Video 
Bên trong Dải Ngân Hà | Phần 1 | Khám phá vũ trụ

Phần IReply
#3
Cảm ơn Mod đưa lên giùm XX nhe?  Bouquet4 :tropical-drink_1f379: 10_point
Reply
#4
Bên Trong Giải Ngân Hà

Phần Cuối

:sunflower_1f33b: :sunflower_1f33b: :sunflower_1f33b:


Reply
#5
Hành Trình Đến Tận Cùng Vũ Trụ

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#6
Hố Đen: Quái Vật Giải Ngân Hà

Innocent Innocent Innocent
[Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#7
VŨ TRỤ ĐANG MỞ RỘNG
[Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#8
Khoa Học Vũ Trụ: Quĩ Đạo 
Hành Trình Kỳ Diệu Của Trái Đất

:woman-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2640-fe0f: :woman-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2640-fe0f: :woman-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2640-fe0f:

[Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#9
Sứ Mệnh Khám Phá Sao Thiên Vương 


[Image: woman-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2640-fe0f.png] [Image: woman-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2640-fe0f.png] [Image: woman-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2640-fe0f.png][Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#10
Cái Chết Của Những Ngôi Sao Khổng Lồ Trong Vũ Trụ
Hypernova, Supernova

[Image: valentine-butterfly-kiss-smiley-emoticon.gif][Image: valentine-butterfly-kiss-smiley-emoticon.gif][Image: valentine-butterfly-kiss-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#11
Sao Hỏa có sự sống hay không?

:rose4: :rose4: :rose4:
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#12
Khoa học vũ trụ và khám phá - 
Ranh giới tận cùng của vũ trụ (thuyết minh)

[Image: flower-pink-smiley-emoticon-animation.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#13
Khoa học vũ trụ và khám phá
Quá trình hình thành trái đất (thuyết minh)

[Image: whistling-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#14
Thiên Thạch thảm họa khủng khiếp đối với Trái Đất - Thuyết minh
[Image: whistling-smiley-emoticon.gif]

[Image: whistling-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#15
10 Hành Tinh Bí ẩn và Kỳ Lạ Nhất Trong Vũ Trụ - Có Thể Bạn Chưa Biết


[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply