Tìm Kiếm Vũ Trụ Song Song Và 11 Chiều Không Gian Kháce - Phim Tài Liệu Khoa Học
#61
 Trái Đất 1000 Năm Tới Sẽ Như Thế Nào?[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]


[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#62
Nước từ sa mạc 
[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif][Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#63
Sức mạnh Mỹ bắt nguồn từ đâu? Lịch sử nhập cư của nước Mỹ[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]


[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#64
Trái Đất Của Chúng Ta

[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]
[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#65
Huyền thoại Atlantis

[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]


[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#66
Lịch sử chữ viết - Phần 1


[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]
[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif][Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#67
Lịch sử chữ viết - Phần cuối 


[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]

[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#68
Vũ Trụ Là...Vô Tận[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]


[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif][Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#69
Bí ẩn tam giác quỷ BERMUDA
[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif][Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif][Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#70
Ngôi Nhà Chung Của Nhân Loại Được Hình Thành Như Thế Nào ?
[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]

[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#71
Sông Nile - Con Sông Độc Nhất Vô Nhị
[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif][Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#72
Khi Trái Đất  Chìm Trong Nước
[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif][Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#73
Cuộc Đua Tuyệt Chủng
[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]

[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif][Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#74
Những khám phá kì diệu về THỜI GIAN[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]

[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#75
Bí ẩn Kim Tự Tháp của người Maya [Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]

[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply