Tìm Kiếm Vũ Trụ Song Song Và 11 Chiều Không Gian Kháce - Phim Tài Liệu Khoa Học
#46
Phép Màu Của Đại Dương - Bảy Lục Địa - Châu Úc


[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif][Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#47
Khoa Học Khám Phá: Phép Màu Của Đại Dương - Bảy Lục Địa - Châu Á[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]
[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#48
Khoa Học Khám Phá: Phép Màu Của Đại Dương - Bảy Lục Địa - Nam Mỹ


[Image: 4760.gif][Image: 4760.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#49
Khoa học khám phá: Sự hình thành địa Âu lục (phần 1)


[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]


[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#50
Khoa học khám phá: Sự hình thành Âu lục (phần 2)[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]

[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#51
Khoa học khám phá: Sự hình thành Âu lục (phần 3 end)[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]


[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#52
Khoa Học Khám Phá: Những Cổ Máy Khổng Lồ (Phần 1)[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]

[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#53
Khoa Học Khám Phá: Những Cổ Máy Khổng Lồ (Phần 2)[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]
[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#54
Những Cổ Máy Khổng Lồ (phần 3)


[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]

[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#55
Khoa Học Khám Phá: Những Sự Kiện Kỳ Lạ Của Tự Nhiên (Phần 1)[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif][Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#56
Khoa Học Khám Phá: Những Sự Kiện Kỳ Lạ Của Tự Nhiên ( Phần 2)[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]

[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#57
Khoa Học Khám Phá: Những Sự Kiện Kỳ Lạ Của Tự Nhiên ( Phần 3)[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]


[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#58
Khoa Học Khám Phá: Những Sự Kiện Kỳ Lạ Của Tự Nhiên ( Phần 4)[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif][Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#59
Khoa Học Khám Phá: Những Hòn Đảo Hoang Dã Nhất - Caribbean

[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif] 


[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#60
Bí Ẩn Đại Dương Xanh 2020 
Lời Thì Thầm Từ Những " Thành Phố " Dưới Đại Dương

[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]
[Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply