Những câu Kinh thánh ... Hay :)
Gia cơ 4:17


17 Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
1 Giăng 3


8 Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Ðức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.

9 Ai sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Ðức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Ðức Chúa Trời.
Reply
2 Cô rinh tô 5


17 Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
Reply
1 Cô rinh tô 6


Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Ðức Chúa Trời sao?

10 Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Ðức Chúa Trời đâu.
Reply
để trả lời cho câu hỏi


Vậy chứ Believers tin Chúa rồi , nhận Sự cứu rổi rồi .... như vậy coi như là họ có "licence để tiếp tục phạm tội , mà vẫn được vào thiên đàng sao ??"- TRUE BELIEVERS MỚI ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG 

- ĐỂ LÀM TRUE BELIEVERS ... THÌ ANH PHẢI CÓ LỐI SỐNG MỚI , KHÔNG THỄ TIẾP TỤC CÓ LỐI SỐNG CỦ ĐƯỢC

- NẾU ... CÓ LỠ PHẠM TỘI ... THÌ ANH XƯNG TỘI ... VỚI CHUÁ (i mean ... với Chúa  & người mà mình phạm tội ... chứ không phải với bất kỳ con người nào khác nhá)

- VÀ ĂN NĂN , TỪ BỎ TỘI LỖI CUẢ MÌNH

- ĐÓ LÀ .. THE TRUE BELIEVERS 

- ĐÓ LÀ ... NGƯỜI SẼ ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG 


chứ không phải ... lúc trước anh sống thế nào , bây giờ tin Chúa rồi , anh y chang , tiếp tục sống phóng túng như vậy , không hề có đời sống mới 

anh nghĩ .. Chúa cho anh vào thiên đàng sao  ???   Disappointed-face4

anh gạt con người được , chứ anh không thể nào gạt Chúa được 


- còn chuyện xưng tội ... tỉ dụ anh có tội với anh A ... thì anh phải xưng tội với ... 1. Chúa ... 2. anh A ............ chứ anh không thể nào đi xưng tội với Ông B , Ông C , Ông D , Bà E được ... những người đó lấy quyền gì mà tha tội cho anh ??? 
Reply
dĩ nhiên .. mình không có quyền phán xét ai vào thiên đàng 


nhưng mình có thể nhìn được ... giống như mình nhìn mây đen , thì biết mưa đang tới gần


- nếu người Believer đó , thay đỗi đời sống của họ , sống cho Chúa hơn là sống ích kỹ cho cá nhân mình ... thì mình biết được ... người đó là True Believer

- còn nếu người đó ... trước thế này ... sau khi tin Chúa .... cũng y chang , chẵng khác gì cả .... họ không fool được mình , và dĩ nhiên , họ cũng không fool được Chúa
Reply
Có mấy người cho rằng ... Vân hù  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

thôi thì sẳn ở trong thread này .. Vân mượn thread để trả lời cho những người ... tưỡng là .. Vân hù 


i. Nếu là hù ...  Vân phải dùng LỜI NÓI CUẢ CHÍNH MÌNH .. "mấy người mà lộn xộn , nhiều chuyện , thì Vân sẽ  :bomb4: mấy người hết"  Rollin

cái đó là .. Vân hù 

nhưng Vân ... không hù ii. Đức Chúa Trời ngày xưa đả gởi Chúa Jesus xuống trần gian với nhiều lý do ... một trong những lý do đó là NÓI CHO NGƯỜI TA BIẾT VỀ ĐỨC CHUÁ TRỜI

nhưng người ta không chấp nhận Chúa Jesus ... có nghĩa là ... người ta cũng không chấp nhận Đức Chúa Trời .. và họ sẽ nhận sự đoán phạt của Đức Chúa Trời 

cái này không phải là hù

chính dân Israel là dân được Chúa chọn , để từ họ mà ra Đấng Christ ... nhưng họ đả không chấp nhận Chúa Jesus , giết Chúa Jesus ... bây giờ mình nhìn tình hình trên thế giới , Trung đông là 1 nơi không yên bình chút nào , mọi chuyện có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào ... CÁI NÀY KHÔNG LÀ HÙ , NHƯNG LÀ SỰ ĐOÁN PHẠT CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI .. nhưng dĩ nhiên họ là dân được Chúa chọn vì Abraham , nên Chúa chỉ  vahidrk1 họ thôi , Ngài là Đấng thành tín , cũng đem họ quay trở về Ngài , và chúc phước họ .... vì lời hứa của Ngài dành cho Abraham iii. ok , Vân vào đây không phải .... để xàm , để đi đầu trên xóm dưới , kiếm coi ai có chuyện gì cần gây gỗ không , để nhảy vào ... gây phụ , để có cãm giác là mình "belong" .. hay nói đúng ra để mình "có phe , có đãng" trong này  

no

Vân vào đây là để NÓI LÊN CÁI NHÌN TỪ KINH THÁNH 

- trong này không ai biết ai ... bạn ở đâu , bạn thật sự là ai , bạn lấy nick nào , bạn lấy mấy nicks , cuộc đời bạn thật sự như thế nào ... Vân không biết

- vì Vân không biết .. nên bạn nghĩ .. bạn có quyền ngồi đó chữi xiên , chữi xéo Vân .. Vân không làm gì được bạn , vì Vân có biết bạn ở đâu , là ai , thì Vân làm gì được bạn ... right ??


nhưng bạn có nghe qua ... LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG .. không ?? 

- cho dù Vân không biết bạn là ai , ở đâu

- nhưng ... CHUÁ BIẾT TẤT CẢ 

- Vân không muốn take it personal , là bạn đang chữi Vân ... nhưng Vân cho rằng .. bạn đang chữi Chúa , chữi cái nhìn từ Kinh thánh .. vì Vân vào đây là để nói về Cái Nhìn Từ Kinh Thánh ..
bạn ĩ vào Mods ... Mods sẽ binh vực bạn chống lại Chúa ??? chống lại cái nhìn từ Kinh thánh ??

hay bạn ĩ vào phe đãng .. để chống lại cái nhìn từ Kinh thánh ??


nói thiệt nha ... cho dù Mods , hay phe đảng .. bạn nên hiểu 1 điều này


CHUÁ TỄ TRỊ TRÊN TẤT CẢ .. NGÀI BIẾT TẤT CẢ , DÙ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA TRONG BÓNG TỐI .. NGÀI CÓ QUYỀN TRÊN TẤT CẢ CUỘC ĐỜI CUẢ MỌI NGƯỜI .. TIN HAY KHÔNG LÀ QUYỀN CUẢ BẠN

BẠN NGHĨ (NHỜ MODS, NHỜ PHE ĐẢNG) .. MÌNH CÓ THỂ ĐỨNG RA ĐỐI DIỆN VỚI SỰ THẠNH NỘ CUẢ CHUÁ ??

BẠN CHO RẰNG .. VÂN HÙ ??


Rollin Rollin
vậy bạn cứ thử đi , cứ thử tiếp tục chống đối Ngài đi 

Vân chĩ là người đứng ra nói .. CÁI NHÌN TỪ KINH THÁNH 

bạn chống đối Vân .. Vân không take it personal ... nhưng Chúa , Chúa sẽ take it personal 

bạn (nhờ vào mods , nhờ vào phe đãng) .. bạn nghĩ bạn có thể đối diện với Chúa , khi Ngài take it personal ??? 

xin mời  Hello Hello
Reply
đừng ngu dại mà cho rằng ..... aaaaaaa , tui chỉ xàm , tui chỉ tào lao thôi mànhưng nếu .. Chúa take it personal ... vì Ngài không xàm , không tào lao


cho dù đó là Mods

cho dù đó là Phe đãng

cho dù đó là tào lao

cho dù đó là xàm

thì bạn hãy coi chừng .. nhìn vào đời sống mình đi ... để coi Chúa làm việc gì trong đó

CHUÁ KHÔNG HỀ XÀM ,  GIỐNG MÌNH ĐÂU 
Reply
ngay cả chính Mods , Supermods cũng ra cảnh cáo Vân cái này cái nọ 

kêu Vân không được nói cái này , không nên nói cái kia .. làm mất lòng members .. sẽ delete những gì Vân cần nói


nhưng họ quên 1 điều .. Vân không vô đây để chỉ trích ai


Vân vào đây là để nói lên CÁI NHÌN TỪ KINH THÁNH


nếu Mods cấm Vân nói cái này ... delete Vân nói cái kia .. vì cho rằng .. đó là đụng chạm tới những members khác


thì chính 


NHỮNG MODS ĐÓ CŨNG PHẢI TRẢ LỜI TRƯỚC MẶT CHUÁ

NẾU VÂN NÓI .. VỀ CÁI NHÌN TỪ KINH THÁNH

THÌ HỌ LẤY QUYỀN GÌ ... CẤM VÂN NÓI CÁI NÀY .. HAY DELETE VÂN NÓI CÁI KIA ... ĐỂ LÀM VUI LÒNG NHỮNG MEMBERS TRONG NÀYMEMBERS CÓ ĐỨNG NỔI .. TRƯỚC SỰ THẠNH NỘ CUẢ CHUÁ KHÔNG ??

MODS CÓ ĐỨNG NỔI .. TRƯỚC SỰ THẠNH NỘ CUẢ CHUÁ KHÔNG ??

NẾU CÂU TRẢ LỜI LÀ ... CÓ

FEEL FREE ... DELETE NHỮNG GÌ VÂN NÓI .. VÀ .. CHUẨN BỊ ĐỨNG TRƯỚC SỰ THẠNH NỘ CUẢ CHUÁcái này không phải là ... hù  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


AI NÓI .. TUI NÈ .. TUI SẲN SÀNG ĐỨNG TRƯỚC SỰ THẠNH NỘ CUẢ CHUÁ ... THÌ XIN RA XẾP HÀNG , BỎ PHIẾU 

NẾU PHIẾU ĐÔNG , THÌ VÂN XIN RÚT LUI KHỎI ĐÂY

NHƯỜNG LẠI CHO .. SỰ THẠNH NỘ CUẢ CHUÁ   :dance: :dance: :dance:
Reply
Vân hơi shocked khi suy nghĩ về những gì Khoa viết 

đại khái như là .. Vân đem .. Lời hay ý đẹp trong Kinh thánh ra nói


:thinking-face4: :thinking-face4:

Ý Khoa là .... đem Lời hay ý đẹp thôi ... còn Lời nào không hay không đẹp trong Kinh thánh .. thì đừng đem ra ??


:thinking-face4: :thinking-face4:


Vân vào đây , nói lên ... CÁI NHÌN TỪ KINH THÁNH

mà Vân phải nghe lời Khoa ... lựa cái nào hay  thì nói , cái nào không hay thì đem dấu nhẹm đi ... để members vui lòng ??Vân hơi confused 


Vân nên làm Chúa vui lòng ??? hay nên làm members vui lòng ??

Chúa là Đấng Tể Trị đời Vân , Ngài có quyền ban phước, giáng hoạ  Thumbs-up4

Members chẳng hề tễ trị đời Vân gì cả  Thumbs-down4

vậy Vân nên làm ai vui lòng ??? 
Reply
[Image: galatians-1-10.jpg]Không phải riêng Vân nha

đây là lời nói của Paul trong Kinh thánh 
Reply
còn Mod phòng Tin lành thì nói


nếu Vân đụng tới bất kỳ 1  tôn giáo nào khác , thì Mod sẻ delete post đó của Vân ??

really ???


mặc dù trong Kinh thánh nói


KHÔNG CÓ THẦN NÀO CẢ

MÀ CHỈ CÓ 1 MÌNH CHUÁ 
Vân không có quyền nói lên CÁI NHÌN CUẢ KINH THÁNH ???

lên án con người phạm tội ... khi họ thờ thần từ A tới Z ... hành động này là phạm tội với Chúa ??   :thinking-face4: :thinking-face4:Mod phòng Tin lành sẳn sàng đứng ra chịu trách nhiệm cho việc này không ??

nếu Mod nói .. Mod sẽ chịu trách nhiệm tất cả ..  cho việc họ thờ thần A tới Z , và Vân không được quyền nói , Kinh thánh Chúa cấm điều này ??

thì Vân sẻ không nói ... kết quả, trách nhiệm will not be on my shoulders, but on yours ???  :thinking-face4: Confused :thinking-face4: Confused
Reply
khổ tâm là khổ tâm ở chổ này


i. Vân không phải vào đây để gây gổ với ai .. Vân có biết ai trong này personally đâu ... có thù oán gì với ai đâu .. mắc gì Vân phải vào gây gổ với ai personally ??ii. VÂN CHỈ NÓI LÊN ... CÁI NHÌN TỪ KINH THÁNH 

nếu Vân nói lên cái nhìn từ cá nhân Vân ................... Vân chấp nhận ............. mình có tội trước mặt Chúa , dám qua mặt Chúa , mà không bóp còi

đàng này ...... nếu Vân nói về CÁI NHÌN TỪ KINH THÁNH ......... thì Chúa sẻ ở cùng , và ban phước cho Vân .... đả không biết bao nhiêu lần , Vân cám ơn Chúa , và nguyện sẽ làm tôi mọi của Ngài cho tới ngày Vân lìa khỏi trần gian này để ở bên cạnh Chúa

iii. Nhưng nói lên CÁI NHÌN TỪ KINH THÁNH ... thì 

- members lại chữi Vân

- mods làm khó Vân 

:thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4:


mọi người suy nghĩ lại đi

- nếu Vân nói lên cái nhìn từ cá nhân Vân ... Chúa sẻ xữ Vân đẹp ... không đẹp không ăn tiền ... khỏi cần tới ai phải tốn sức để xữ Vân cảNHƯNG NẾU VÂN NÓI LÊN .....  CÁI NHÌN TỪ KINH THÁNH

THÌ UHOH ... MỌI NGƯỜI , MEMBERS VÀ MODS , ĐANG ĐỐI DIỆN VỚI ... ĐỨC CHUÁ TRỜI (chứ hỗng phải Vân đâu nha)

AI DÁM NÓI ... TUI CÓ ĐỦ KHẢ NĂNG ĐỐI CHỌI VỚI SỰ TỨC GIẬN CUẢ NGÀI ... THÌ GIƠ TAY LÊN , BỎ PHIẾU ĐIVân sẳn sàng  :chay: :chay: , không phải hù nha

ai cho rằng Vân hù , thì cứ thử .. CHUÁ  Astonished-face4
Reply
Vân nói .. mà không biết có ai hiểu Vân nói gì không 


bây giờ tĩ dụ nhá .... cảnh sát đưa giấy flyers ... nói rẳng "chính phủ ra điều luật này điều luật kia"

mình không thích những điều luật đưa ra
mình đè đầu cảnh sát ra , chửi , làm khó  vahidrk1


NHƯNG MÌNH CÓ BIẾT MÌNH ĐANG ĐỐI DIỆN VỚI AI KHÔNG ??

MÌNH KHÔNG ĐỐI DIỆN VỚI CẢNH SÁT .. MÀ MÌNH ĐANG ĐỐI DIỆN VỚI CHÍNH PHỦ , VÀ NHỮNG ĐIỀU LUẬT CUẢ CHÍNH PHỦ
****
tỉ dụ ... Kinh thánh nói cấm cái này , cấm cái kia ... cái này tội , cái kia tội


Vân đem ra .. Cái nhìn của Kinh thánh .. cho biết .. cái này là tội


bà con nhè đầu Vân .. đem ra chữi xối xã , nói móc , nói nghéo 

mods thì làm khó 
nhưng quên 1 điều


CÁC BẠN KHÔNG PHẢI ĐANG ĐỐI DIỆN VỚI VÂN

CÁC BẠN ĐANG ĐỐI DIỆN VỚI CHUÁ 

ĐẤNG TẠO HOÁ UY QUYỀN 

NẾU CÁC BẠN CHỐNG LẠI NHỮNG GÌ KINH THÁNH NÓI , TỨC LÀ BẠN CHỐNG LẠI ... CHUÁ (chứ không phải chống lại con , mấy ba , mấy má ạ .. làm ơn hiểu giùm con một cái   :78: :78: :78: )


AI CÓ THỂ ĐỨNG RA TRƯỚC SỰ THẠNH NỘ CUẢ CHUÁ .. NGÀI KHÔNG HỀ XÀM , NGÀI TAKE THINGS VERY SERIOUSLY
Reply
Hê bơ rơ 10


30 Vì chúng ta biết Ðấng đã phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta; ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: Chúa sẽ xét đoán dân mình.

31 Sa vào tay Ðức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay![Image: c06b86e2f8dc9b7888545311d5e08100.jpg]
Reply