Những câu Kinh thánh ... Hay :)
Câu chuyện về Luật Moses và Christians là như thế nào ... thì Vân thấy hơi dài dòng ... mình hiểu được , nhưng trình bày cho người ta hiểu được những gì mình hiểu ...  thì không phải là 1 chuyện dễ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


thôi thì Vân cứ làm từ từ ... đi tới đâu thì hay tới đó ... miễn là ... ĐI ĐÚNG ĐƯỜNG CHỨ KHÔNG PHẢI ĐI LẠC ĐƯỜNG  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Mình nhìn "the big picture" trước đi ... sau khi nắm "the big picture" , thì mình có thể đi vào "chi tiết" sau 

Vân nói trước , đây là 1 đề tài ... khó mà dễ , dễ mà khó 


Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng cho mình hiểu được những gì mà Ngài muốn ... gởi thông điệp tới cho mình  Hello
Reply
Luật Moses mang ý nghĩa như thế nào đối với Christians ngày nay ???


- Luật Moses được viết riêng cho dân tộc Israel , chứ không phải cho Christians 

- Luật này dạy cho dân Israel .... 1. vâng lời cũng như làm gì để được Chúa vui lòng (tỉ dụ như 10 điều răn) .... 2. thờ phượng Chúa thế nào cho phải lẽ & cách ăn năn tội lổi (tỉ dụ như The Sacrificial system như dâng của lễ chuộc tội) ... 3. đặt họ riêng ra làm 1 dân tộc khác biệt so với những dân tộc khác (tỉ dụ như cách ăn uống & ăn mặc của họ) ...- Vô thời Tân ước , Luật Moses viết riêng cho Israelites .. được thay thế bằng Luật của Chúa Jesus viết chung cho Believers là ... KÍNH CHUÁ & YÊU NGƯỜI ... Mat 22:37-39


- nhưng để hiểu làm như thế nào gọi là KÍNH CHUÁ  :thinking-face4: ....... làm như thế nào gọi là YÊU NGƯỜI  :thinking-face4:  .......... thì mình phải quay trở về ............... 10 ĐIỀU RĂN TRONG CỰU ƯỚC
- KÍNH CHUÁ ... trong thời Tân ước vẫn là ... trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác .... không thờ hình tượng ... không lấy Danh Chúa làm trò chơi , đụng chút xíu là kêu Trời ơi đất hởi for no reasons ... riêng về mặt Sabbath thì không còn được nhấn mạnh trong thởi Tân ước , và đây cũng là 1 đề tài mà Chúa Jesus cứ đụng độ với mấy người Pharisees 


- YÊU NGƯỜI ... trong thời Tân ước vẫn là ... hiếu kính cha mẹ ... chớ giết người .. chớ phạm tội tà dâm ... chớ trộm cướp ... chớ làm chứng dối ... chớ tham cái gì của kẽ lân cận mình (vợ chồng con cái hay gia sản gì của họ) ..
Reply
mình biết có 2 vấn đề đang được tranh cải ở đây ĐỨC TIN vs. LUẬT MOSES   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


- mình còn nhớ Abraham ??? ông tổ của Đức Tin ??  :thinking-face4:  không cần biết anh là người Do thái (Jews) , hay không phải là người Do thái (Gentiles) , mà hễ anh là Believers , thì Abraham là ông tổ của anh , ông tổ của Đức Tin , ông tổ của tất cả Believers , không cần biết người đó là Do thái (Jews) hay không là Do thái (Gentiles) ...   Thumbs-up4


- Abraham xuất hiện trước Moses , tức là xuất hiện trước Luật Moses ... mà Chúa vẫn nhận ông là công bình 


VẬY KHÔNG THỂ NÀO , VÌ LUẬT MOSES , MÀ NGƯỜI TA ĐƯỢC XƯNG ... CÔNG BÌNH ... vì thời Abraham , luật Moses chưa ra đời , nhưng Abraham vẫn được xưng là Công bình trước mặt Chúa***


nhưng như vậy có nghĩa là ... LUẬT MOSES coi như là đồ bỏ không ??? không hề ... vì sao ??

này nhá


- tỉ dụ ... 1 quốc gia ra luật , có luật đàng hoàng ... thì mới biết ai phạm luật , hay ai không phạm luật ... chứ nếu quốc gia không hề có luật lệ gì cả , hay còn coi như là "luật rừng" ... thì không biết .. ai phạm luật ... ai không phạm luật , right ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


- cũng vậy , Chúa cho ra luật Moses ..i. thứ nhất , 10 điều răn , mình "HIỂU CỤ THỂ"  Sống như thế nào mới gọi là Kính Chúa & Yêu người 

ii thứ nhì , Chúa muốn mình thờ phượng Chúa "DƯỚI HÌNH THỨC NÀO" , và cách mình chuộc tội lỗi qua "NHỮNG CUẢ LỄ DÂNG HẰNG NĂM" --- là bước đường dẫn tới CHÍNH CHUÁ JESUS LÀM CUẢ LỄ DÂNG CHO TỘI LỖI MÌNH , CHỈ DUY NHẤT 1 LẦN LÀ ĐŨ , CHỨ KHÔNG PHẢI HẰNG NĂM PHẢI LÀM NHƯ TRONG THỜI KỲ CỰU ƯỚC

iii. thứ ba , dân Israel được đặt riêng biệt ra mọi dân tộc khác , để từ đó , có sự sinh ra đời của Đấng Cứu Thế   banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
mình nên nhớ vai trò của Luật Moses là gì ...vì nó có rất giới hạn1. ngoài 3 điểm Vân nêu ra ở trên rồi ... còn ...


2. cho mình biết ... mình phạm tội , phạm luật Chúa (dù nhiều , dù ỉt , dù gì đi chăng nữa , thì mình cũng có dính chấu trong đó ... vì nếu không có luật , thì mình không hề biết mình phạm tội)


3. cho mình biết ... mình cần Đấng Cứu Thế ... để cứu mình ra khỏi hình phạt của Chúa "đời đời trong địa ngục" vào Ngày Phán Xét

4. Riêng Luật Moses ... không hề ... i mean ... không hề ... có thể cứu mình được ... không hề mang tính chất cứu mình ... mà chỉ cho mình biết  :loudly-crying-face4:  mình phạm tội , that's it  :loudly-crying-face4:


CHỈ CÓ DUY NHẤT , ĐẤNG CỨU THẾ , CHUÁ JESUS , LÀ ĐẤNG DUY NHẤT CÓ THỂ CỨU MÌNH THÔI
Reply
Luật Moses chỉ là điễm phụ với những vai trò như trên


cái chánh mới là ... ĐỨC TIN ... đức tin vào Chúa Jesus (nói riêng) , hay đức tin vào Chúa (nói chung)- giống như Abraham , tỗ phụ đức tin của mình , được xưng công bình TRƯỚC KHI Moses được sanh ra đời  Thumbs-up4
bây giờ mình xong về .. Luật Moses rồi ... mình bắt qua nói về .. Đức Tin nhá   Hello

cái này cũng có phần hơi phức tạp ... nhưng Vân tạm thời nói "the big picture" ở đây cho mình suy ngẫm và nắm vững 

sau này , Vân sẽ đi sâu vào vài chi tiết khác như .. phép cắt bì ... cũng là 1 đề tài tranh luận trong Hội thánh đầu tiên , giữa tín đồ Do thái , và tín đồ không phải Do thái  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

tiếng Anh Vân không rành , tiếng Việt Vân cũng không rành , không có cái nào Vân rành cả Rolling-on-the-floor-laughing4 ... chỉ mong Chúa soi dẫn cho các bạn hiểu những gì Vân viết ở đây nhá  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
nói về Đức Tin để được cứu (chứ mình không nói .. Đức Tin không để được cứu , tức là , đức tin trót lưỡi đầu môi ... mình có thể gạt con người được , chứ mình không thể nào gạt Chúa được ... Chúa nhìn chúng ta xuyên thấu vào tận đáy lòng của chúng ta  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 )


có vài điểm mà mình cần phải suy nghĩ ở đâyi. Đức Tin là phải có hành động ... nếu nói Tin Chúa , thì phải Vâng Lời Chúa 

- nếu đức tin không có hành động .. là đức tin chết  :loudly-crying-face4:

- tỉ dụ , nếu có ai nói yêu  bạn , nhưng không có hành động ... tình yêu đó là tình yêu .. chết  Thumbs-down4

- cũng vậy , ĐỨC TIN mà không có hành động VÂNG LỜI ... thì đức tin đó là ĐỨC TIN CHẾT .. đức tin ngũm củ tỏi 
ii. Nhờ vào Đức Tin mà mình được cứu ... tức là mình nhận được "cái mà mình không xứng đáng để nhận được" ... cái này gọi là ... Ân Điển


- tỉ dụ , bạn đi làm , bạn được trả lương , cái này không gọi là Ân điễn

- nhưng nếu bạn ở nhà , mà bạn được trả lương , bạn nhận được cái mà bạn không xứng đáng để nhận được ... thì cái này .. gọi là Ân điển

- mình có ĐỨC TIN , biểu hiện qua SỰ VÂNG LỜI .... mình nhận được SỰ CỨU RỔI .. mà không do mồ hôi nước mắt gì mình làm nên cả ... thì cái này gọi là ÂN ĐIỂN

iii. Chính vì Sự Cứu Rổi này là Ân Điển ... nên mình không có quyền gì khoe khoang , vỗ ngực , nỗ "ta đây, chính công sức riêng của ta , mà ta EARN được Sự Cứu Rổi này"

- mình không có EARN được cái gì cả 

- chỉ vì mình Tin 

- chỉ vì mình Vâng Lời

- mà mình nhận được Sự Cứu rổi .. như là .. Ân điễn

- chứ mình ............. không có earn cái gì cả  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- miễn nỗ , miễn khoe mình ... trước mặt Chúa  :78:***
VỚI NHỮNG TÔN GIÁO KHÁC , ĐỂ TÌM SỰ CỨU RỔI , HỌ PHẢI LÀM CÁI GÌ ĐÓ ĐỂ ... EARN

NHƯNG VỚI TIN LÀNH , THÌ MÌNH KHÔNG PHẢI LÀM CÁI GÌ ĐỂ ... EARN

MÌNH CHỈ CẦN ... TIN CHUÁ ... QUA SỰ VÂNG LỜI .. THAT'S IT 
Reply
Lặng 

Lặng...để nghe tiếng sóng, sóng xô, xô trong lòng ta

Lặng...để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau.
Lặng... để nghe nước mắt hắt hiu trên đôi bờ mi xanh.
Đời sao vắng tanh cho trái tim xanh tàn nhanh.Nhìn...nhìn lên Thánh Giá, Chúa đang dang tay lặng im.
Từ...từ trên Thánh Giá, Chúa có nghe con nài van!
Vì...vì sao Chúa hỡi cứ như...như vô tình không nghe?
Lòng con sắt se ôm nỗi đau riêng Ngài ơi!ĐK:

Vì sao Chúa hỡi, Ngài đành mặc bỏ con vậy sao?
Đời con lao đao bao nhiêu đau thương sầu tim vỡ.
Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh?
Nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình.2. Lặng...để nghe tiếng Chúa, nói trong trong tâm hồn ta
Lặng...để nghe Chúa nói...Thánh Giá ta mang vì ai
Lặng...để nghe tiếng Chúa khóc khi ta vô tình quay đi
Nhiều khi vấn nghi ơn Chúa trên bao ngày qua.Lặng...để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta
Lặng...để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau
Lặng...để ta thấy Chúa sớt chia bao vui buồn không tên
Ngài luôn ở bên, con có hay đâu Ngài ơi.
Reply
Sống đẹp Ý Chúa
[Image: 66955-woman-praying-cross-gettyimages-ti...00w-tn.jpg]
Reply
Dâng lên Chúa lời ngợi ca
[Image: chung-minh-rang-khong-co-vinh-quang-nao-...van-10.jpg]
Reply
Ơn Chúa lòng ghi sâu 

[Image: giphy.gif]Musical-note_1f3b5 Heavy-black-heart4 Musical-note_1f3b5 banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
Chúa Jesus đả làm trọn luật pháp Moses rồi ... có nghĩa gì cho believers ??


- Believers không có khả năng làm tron luật pháp Moses ... bây giờ có Chúa Jesus làm trọn luật pháp của Moses rồi ... coi như là Ngài "bảo kê" cho believers , nên họ được xưng là ... Công bình trước mặt Đức Chuá Trời


- để dễ hiểu , Vân tỉ dụ cái này ... mình không có tiền trả tiền nhà, điện , nước , internet ... bây giờ có 1 người (God Father) có tiền trả hết cho mình rồi .... mình cứ ngang nhiên vào nhà ở với đầy đủ tiện nghi có sẳn


- bây giờ ... giả sữ .... Đức Chúa Trời đưa ra luật Moses ... mình không có khả năng đáp ứng theo hết những cái luật này (coi như là mình ... GUILTY) .... nhưng Chúa Jesus vào , Ngài đáp ứng hết những cái luật này cho mình (coi như là mình ... INNOCENT) được xưng công bình trước mặt Chúa .. là mình có thể vào .. Thiên đàng đời đời 


với điều kiện TIN CẬY VÀ VÂNG LỜI

Reply
Về Sự Cứu Rỗi ... cũng có 2 điểm mà mình nên nhớ ở đây 
i. Chúa cho mình thiệp mời "Invitattions"  Smiling-face-with-halo4

- mình có quyền tự do lựa chọn ... đi hay không đi ... tin hay không tin

- Chúa không hề "ép dầu ép mỡ , ai nỡ ép duyên" ai cả  ..... no no no ... tất cả chỉ là thiệp mời "Invitations" thôi .. không Hitler ... không ép bức ai cả  :dance:

- nhưng mình sẽ lảnh hậu quả của quyết định mình  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Fair enough ?? right 

- nếu có ai nghĩ là Vân quá aggressive gởi thiệp mời của Chúa ... thì Vân xin lỗi nhá ... I don't mean to be aggressive ... Chúa gởi thiệp mời , thì Vân ra phát thôi ... quyền đi hay không là quyền của bạn .. và bạn lãnh hậu quả của quyết định mình thôi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c[Image: 419WGGxh5CL._SX331_BO1,204,203,200_.jpg]ii. Sự cứu rổi của Chúa ... có điều kiện ... chứ không phải không có điều kiện 

(Yeah, Ngài yêu mình không điều kiện ... vì khi mình còn đang làm tội nhân , thì Ngài đả gửi Chúa Jesus xuống chết thay cho tội lổi của mình .. để mình được cứu .. đó là tình yêu vô điều kiện

Nhưng Sự cứu rổi của Ngài là có điều kiện ... ĐIỀU KIỆN ĐÓ LÀ CHÚNG TA PHẢI "TIN VÀO CHUÁ JESUS + VÂNG LỜI" ... nếu không thoả mãn điều kiện này , thì chúng ta không nhận Sự Cứu Rổi của Ngài 

aka ... chúng ta sẻ bị ném vào địa ngục đời đời  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c)[Image: cau-dieu-kien-trong-tieng-anh.jpg]
Reply
Mat 7


21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.


22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?

23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!

24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.

25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.

26 Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.

27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.

28 Vả, khi Ðức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ;

29 vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo.[Image: images.jpeg]

[Image: Mt7.24?width=700]


[Image: kBvn_p08PUev-6O8xnOrnI-107hlwN7mlqC0FjVx...Bpzhn-Ln2T]
Reply
Có vài người đưa ra câu hỏi


Vậy chứ mình tin Chúa rồi , mình làm believer rồi , mình có quyền tiếp tục phạm tội không .... hỗng lẽ ... Chúa cũng cho mình vào Thiên đàng ... thì Vân có những câu Kinh thánh này trả lời cho họ  Hello
Reply
Hê bơ rơ 10


26 nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa,


27 nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi.

28 Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót,

29 huống chi kẻ giày đạp Con Ðức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, làm ô uế, lại khinh lờn Ðức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao?

30 Vì chúng ta biết Ðấng đã phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta; ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: Chúa sẽ xét đoán dân mình.

31 Sa vào tay Ðức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay!
Reply