Những câu Kinh thánh ... Hay :)
#1
Post đầu tiên của thread này , Vân làm ... MỤC LỤC - Thờ Hình tượng ............ post #2 , 3 , 27 , 35

- Kinh thánh để nhớ nằm lòng ............. post #28-42

- Messages cho iii .... post #38-41
Reply
#2
THỜ HÌNH TƯỢNG 


[Image: 52608-The-Scripture-history-of-idolatry-...xion-b.png]

1 Cô rinh tô 10:7

Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng: Dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi dỡn.
1 Cô rinh tô 10:14

14 Hỡi kẻ yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lạy hình tượng
1 Giăng 5:21

21 Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng
Cô lô se 3:5

Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng:
Ê sai 45:20

20 Hỡi dân thoát nạn của các nước, hãy nhóm lại và đến, thảy cùng nhau lại gần! Những kẻ khiên gổ của tượng chạm mình, cầu nguyện với thần không cứu được, thật là đồ vô thức.
Reply
#3
Giô na 2:8

Những kẻ chăm sự hư không giả dối, Thì lìa bỏ sự thương xót của mình

(Those who cling to worthless idols turn away from God's love for them)   Thumbs-up4
Quan xét 10:14  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

14 Hãy đi kêu cầu những thần mà các ngươi đã chọn; chúng nó khá giải cứu các ngươi trong cơn hoạn nạn!
Lê vi 19:4

Chớ xây về hình tượng và cũng chớ đúc tượng tà thần: Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi.

Thi thiên 16:4

Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên: Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, Cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi.
Ga la ti 4:8

Xưa kia, anh em chẳng biết Ðức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần
Reply
#4
Bee có câu hỏi  . hồi giờ thắc mắc hoài mà không hiểu Tà Thần là gì ?

Tà Thần là gì ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#5
nói cho dễ hiểu


TÀ THẦN LÀ BẤT CỨ THẦN NÀO ... CÓ TIẾNG , MÀ KHÔNG CÓ MIẾNG 

NÓ CHỈ LÀ VẬT VÔ TRI VÔ GIÁC ... CÓ MẮT KHÔNG THẤY .. CÓ TAI KHÔNG NGHE .. CÓ MIỆNG KHÔNG NÓI .. CÓ CHÂN KHÔNG ĐI 

MÀ NGƯỜI TA TIN VÀO ... NẾU CẦU NGUYỆN NÓ , THÌ NÓ SẼ TRẢ LỜI NGƯỜI TA 

NHƯNG THIỆT RA .. LẤY BUÁ ĐẬP NÓ .. THÌ NÓ BỂ TANH BÀNH 

NÓ KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC CHÍNH NÓ ... THÌ NÓ BẢO VỆ ĐƯỢC AI ???  :thinking-face4:
[Image: 71-Tf9fp-Mvv-L-SL1500.jpg][Image: demolition-of-buildings-using-wrecking-balls.jpg]

Thi thiên 135

15 Hình tượng của các dân bằng bạc và bằng vàng, Là công việc tay loài người làm ra.
16 Hình tượng có miệng mà không nói, Có mắt mà chẳng thấy,
17 Có tai mà không nghe, Và miệng nó không hơi thở.
18 Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó, Ðều giống như nó.(câu 18 .. đều giống như nó ... có nghĩa là ... họ có mắt mà họ không thấy .. họ có tai mà họ không nghe được .. họ có miệng mà họ không nói được .. họ có lổ mũi mà họ không thở được .. hiểu theo nghĩa tâm linh .. là họ MÙ & MẤT LÝ TRÍ)
Reply
#6
Trước khi đi tiếp .. NHỮNG CÂU KINH THÁNH HAY


Vân mở ngoặc .. nói những gì mình suy nghĩ ở đây ... rồi mình đi tiếp nhá


i. ii CHO RẰNG NHỮNG GÌ NÓI TRONG KINH THÁNH LÀ ... CỔ LỔ SĨ , XƯA RỒI DIỄM , KHÔNG QUAN TRỌNG , and blah blah blah .... còn nhiều chữ mà họ dùng để nói tới .... NHỮNG GÌ ĐƯỢC NÓI TRONG KINH THÁNH .. 1 CÁCH KHINH THƯỜNG CUỐN SÁCH NÀY

- Vân đề nghị .... khi vào nhà thờ , họ nhìn chung quanh xem có cuốn Kinh thánh nào để trong nhà thờ không ??

- nếu nó là "cổ lổ sĩ , xưa rồi diễm , không quan trọng" .. thì tại sao những cuốn Kinh thánh này vẫn còn tiếp tục có chổ đứng trong nhà thờ ??

- chưa nói tới chuyện .. nó được dịch ra nhiều ngôn ngữ ... nó là cuốn sách nằm trong The Best Seller .. được nhiều nhà khoa học vẩn còn tiếp tục nghiên cứu nó , không phải chỉ những nhà thần học thôi đâu nhá , mà những nhà khoa học cũng phải nghiên cứu tìm hiểu về nó

ĐỂ TỰ SUY NGHĨ LẠI ... KHINH THƯỜNG CUỐN SÁCH NÀY LÀ ĐIỀU KHÔN ?? HAY ĐIỀU DẠI ???   :thinking-face4: :thinking-face4:
Reply
#7
ii. Chính họ nói .. họ là con cái Chúa , họ yêu mến Chúa

chính họ nói ... chứ cũng hổng phải Vân nói nữa 


THÌ VÂN MỚI ĐEM LỜI CHUÁ RA NÓI CHUYỆN PHẢI TRÁI VỚI HỌ 

HỌ NỖI GIẬN VỚI VÂN ... NỖI GIẬN TỚI MỨC ĐỘ KHIẾN VÂN PHẢI NGHĨ TỚI .. SATAN  :thinking-face4: :thinking-face4:

CHỈ CÓ SATAN MỚI TỨC GIẬN LỜI CHUÁ NHƯ VẬY   Mad Mad Mad Mad

CHỨ LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ... CON CÁI CHUÁ ... MÀ LẠI TỨC GIẬN LỜI CHUÁ TỚI NHƯ VẬY  :thinking-face4: :thinking-face4:

khiến Vân đặt câu hỏi cho bạn 

BẠN LÀ CON CÁI CUẢ CHUÁ ?? HAY CON CÁI CUẢ SATAN ??

TẠI SAO LẠI HÀNH ĐỘNG NHƯ SATAN ... TỨC GIẬN , KHINH THƯỜNG LỜI CHUÁ ???   :thinking-face4: :thinking-face4:
Reply
#8
iii. Chuyện Chúa cấm thờ hình tượng .... được nói rất nhiều lần trong Kinh thánh  .. mà thiệt tình , Vân cũng không biết là mấy lần nữa  :thinking-face4: :thinking-face4:  .. nếu Vân kiếm những chỗ Kinh thánh này , chắc Vân phải có rất rất là nhiều cái posts , mà mỗi cái post cũng phải có mấy câu Kinh thánh trong đó SUY NGHĨ ĐI

CHUÁ LÀ NGƯỜI CẤM BẠN ?? HAY VÂN LÀ NGƯỜI CẤM BẠN ??

NÓ NẰM RỎ RÀNG TRONG KINH THÁNH , TỪ TỪ VÂN SẺ KIẾM .. AS MUCH AS I CAN

RỎ RÀNG ..  CHUÁ CẤM BẠN .. CHỨ KHÔNG PHẢI VÂN 
Vân đâu có viết cuốn Kinh thánh này đâu .. mà bạn cho rằng Vân cấm bạn chứ ??   vahidrk1 BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHUÁ ??

DỂ MÀ .... ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CUỘC CHIẾN GIỮA BẠN VÀ VÂN ..  ĐÂY LÀ CUỘC CHIẾN GIỮA BẠN VÀ CHUÁ  banana-skipping-rope-smiley-emoticon


- muốn ném đá ??? thì ném đá Chúa .. chứ đừng ném đá Vân

- muốn ăn tục nói tỉu ??? thì ăn tục nói tỉu với Chúa .. chứ đừng ăn tục nói tỉu với Vân

- muốn chữi ??? thì chữi Chúa .. chứ đừng chữi Vân

- muốn gào , muốn thét , muốn xé xác ?? thì gào , thét , xé xác Chúa ra ... chứ  đừng làm những điều này với Vân


HÃY HÀNH ĐỘNG Y CHANG NHƯ SATAN LÀM ĐI  Cheer

VÌ VÂN CÓ CẤM BẠN ĐÂU ...... CHÍNH CHUÁ ... HE'S THE ONE CẤM BẠN ... TẤN CÔNG CHUÁ ĐI .. CÓ GIỎI THÌ TẤN CÔNG CHUÁ ĐI 
còn tức quá .. thì làm 1 cái blue print .. dặn người thân mình .. khi mình chết .. để cái blue print vào cái hòm của mình .. để mình hoạch định khi gặp mặt Chúa .. mình sẽ chữi Chúa 1 trận có kế hoạch rỏ ràng đàng hoàng ... chứ không thôi tới lúc đó , thì cứng họng , không biết phải chữi Chúa thế nào nữa   Rollin
Reply
#9
iv. Đừng nghĩ là Vân ham danh ảo trong này ... á à ... no


BÂY GIỜ NẾU CHUÁ NÓI ... NHỚ LÀ CHUÁ NÓI .. CHỨ KHÔNG PHẢI 1 NGƯỜI NÀO ĐÓ NÓI NHA 

- con phải rời khỏi đây , để làm rạng Danh Cha .. thì Cha sẻ ở cạnh con cho tới ngày con lìa cỏi trần này , và con sẻ được vào thiên đàng đời đời

- con ở lại đây , làm vui lòng những người trong này .. thì Cha sẻ lìa con , và tên con sẽ bị gạch khỏi  Sách Sự Sống bạn nghĩ Vân chọn cái nào ??  :thinking-face4: :thinking-face4:   Rollin Rollin


Ở ĐÂY ?? VINH HIỂN , VINH HIỂN GÌ ?? KHI VÂN KHÔNG CÓ CHUÁ BÊN CẠNH ??? VÀ TÊN VÂN LỌT RA KHỎI SÁCH SỰ SỐNG ???

ĐỂ ĐƯỢC GÌ ?? 

ĐỤỢC DANH ẢO ??

WHAT ?? DANH ẢO ??? REALLY ?? 

NO , THANKS
Reply
#10
v. Vân cho các bạn biết ... TẠI SAO VÂN LÀM MESSENGER CHO CHUÁ 


chỉ vì 2 nguyên nhân thôi 

Vân sẳn sàng trả giá tất cả mọi thứ .. ngay cả CÁI DANH ẢO ... để chỉ có được 2 nguyên nhân này mà thôi i. Vân muốn Chúa ở cùng Vân từng bước ... nơi nào Vân tới thì có Chúa tới cùng .. Chúa chúc phước cho những gì Vân làm .. Chúa chúc phước cho con cái Vân ... Chúa chúc phước cho cháu cùa Vân ... Chúa chúc phước  cho những người đặt trọn niềm tin vào Chúa


ii. Tên Vân , tên con của Vân , tên cháu của Vân , tên những ai đặt trọn niềm tin vào Chúa ... được đóng chặt trong SÁCH SỰ SỐNG 
chỉ 2 cái này thôi .. Vân sẳn sàng trả giá bất kỳ 1 thứ gì , để chỉ có được 2 cái này thôi 

ai muốn dành danh ảo 

ai muốn thắng

cứ việc tự nhiên

Vân ... chỉ cần 2 cái trên thôi .. là đủ hành trang cho Vân tiếp tục đi rồi  Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4
bạn thắng .. mà bạn mất Chúa .. bạn mất tên trong Sách Sự Sống ... thì bạn được gì ???  :thinking-face4: :thinking-face4:
trong khi người ta tranh dành ... cái tiếng

Vân tranh giành .. có Chúa ở cùng & có tên trong Sách Sự Sống 

những cái khác , chỉ là danh ảo , không là gì cả  Cheer
Reply
#11
Chính ta đả chọn con   Heavy-black-heart4

Reply
#12
Ngài là ai  Heavy-black-heart4

Reply
#13
Yêu Ngài hơn cả mọi điều   Heavy-black-heart4

Reply
#14
Vân có thể để mất Vietbest

nhưng sẻ không bao giờ .. Vân để mất Chúa .. my promise  Heavy-black-heart4
Reply
#15
Con chỉ mong tôn cao Danh Ngài   Heavy-black-heart4

Reply