Những câu Kinh thánh ... Hay :)
#76
ok Khờ 

- có thể Vân nói chuyện không hay .. nên người ta chống đối Vân chứ gì ?? ... vậy bây giờ Vân không muốn thảo luận , hay nói chuyện với ai cả ... vậy ok rồi chứ gì ??- người ta không chống đối Lời Chúa chứ gì ?? thì Vân sẻ post Lời Chúa lên chứ gì ?? nếu có cái nào Vân cảm thấy khó hiểu , thì Vân sẻ ghi chú thêm ... còn cái nào thấy "hiễn nhiên" quá rồi , thì Vân tiết kiệm lời nói của mình , khỏi ghi chú thêm gì cả ... vậy thì ok chứ gì ?? 

nếu người ta vẫn tiếp tục chống đối , tức là họ chống đối Lời Chúa ... và họ phải đối diện với Chúa .. cho người nhà mình biết Vietbest , để nếu có chuyện gì , thì người nhà có thể thay thế mình , vào đây phân ưu cho mình được chứ gì ??thôi ... nói chuyện bao nhiêu đó đủ rồi .. Vân nói chuyện không khéo đâu , Vân chỉ muốn dùng Lời Chúa để nói thôi 


have a good weekend Khờ  Cheer

có tính cách đe doạ .
Reply
#77
Đi trong Ý Cha 


Thi thiên 23


1 Ðức Giê-hô-va là Ðấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.


Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.

Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.

Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.

Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn.

Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Ðức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.[Image: Psalm_23_5-1024x724.jpg?resize=1024%2C724]
Reply
#78
Giăng 3:36


32 Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe; song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài.


33 Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Ðức Chúa Trời là thật.

34 Vì Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời Ðức Chúa Trời, bởi Ðức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực.

35 Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con.

36 Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.


[Image: h6B1F9632]
Reply
#79
Châm ngôn 1:7


Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.
[Image: proverbs-1_7.jpg?w=584]
Reply
#80
(2020-02-22, 10:21 AM)tuyetvan Wrote: [Image: Psalm_23_5-1024x724.jpg?resize=1024%2C724]

chị Tuyết Vân ơi  ...Khờ thấy nguyên cái bàn ăn quá chừng đồ ăn mà sao có 1 mình cô kia đứng đó ......thấy lonely quá ....
Làm Khờ liên tưởng .....

cô gái này giống phạm nhân sắp bị đem ra treo cỗ .....được ăn bữa ăn ân huệ cuối cùng quá .....dưới chân cô gái còn có lửa nữa ....chắc là bị thiêu sống hã ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#81
Châm ngôn 1


10 Hỡi con, nếu kẻ tội nhơn kiếm thế quyến dụ con, Chớ khứng theo.11 Nếu chúng nó nói: "Hãy đến cùng chúng ta, phục rình làm đổ huyết người, Núp đợi hại vô cớ kẻ chẳng tội;
12 Chúng ta sẽ nuốt sống chúng nó như âm phủ, Và còn nguyên vẹn như kẻ xuống mồ mả;
13 Chúng ta sẽ được các thứ của báu, Chất đầy nhà chúng ta những của cướp;
14 Hãy lấy phần ngươi với chúng ta, Chúng ta cả thảy sẽ có một túi bạc mà thôi."


15 Hỡi con, đừng đi đường cùng chúng nó; Hãy cầm giữ chơn con, chớ vào lối của họ;
16 Vì chơn chúng nó chạy đến sự ác, Lật đật làm đổ huyết ra.
17 Vì giăng lưới ra trước mặt các loài có cánh Lấy làm luống công thay;
18 Chánh những người ấy thật phục mưu làm đổ huyết mình ra, Và núp rình hại mạng sống mình.
19 Ðó là đường của những kẻ tham lợi bất nghĩa; Lợi như thể đoạt lấy mạng sống của kẻ được nó.


[Image: f7bdb38f193052ec9b5df6199dbbf644--planets-walk-in.jpg]

có nhiều người thích làm lãnh đạo băng đảng , để tấn công những người khác

Kinh thánh dạy mình đừng có hùa theo họ .. hùa theo, thì sẽ  hại chính mạng sống của mình luôn
Reply
#82
Hình đã được xoá vì có tính khiêu khích .

Tinlanh1 .
Reply
#83
(2020-02-22, 10:51 AM)Hope Wrote: Yêu quái đi chung vo'i yêu sách . Ba\ tuỏng ba\ la\ ai? con người gì ma\ ác độc toan\ mong điều xấu sảy ra cho người khác

Innocent Chắc bạn ấy đang bị rối loạn tinh thần 1 chút và hoang tưỡng mình chính là chiên Thiên Chúa . là người từ Trời xuống thế thiên hành đạo thôi , thông cãm , xin thông cãm .

chờ tinh thần chị Tuyết Vân chấn an lại sẽ ok . Hug
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#84
(2020-02-22, 10:21 AM)tuyetvan Wrote: 5 Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn.

6 Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Ðức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.

Chị nghĩ câu kinh thánh này có nghĩa gì ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#85
Châm ngôn 120 Sự khôn ngoan hô lên ngoài đường, Cất tiếng dội ra nơi phố chợ;


21 Khôn ngoan kêu la ở đầu đường dộn dực ồn ào; Tại cửa thành, và nội trong thành người phán lời mình ra,

22 Mà rằng: Hỡi kẻ ngu dốt, các ngươi sẽ mến sự ngu dại cho đến bao giờ? Kẻ nhạo báng sẽ ưa sự nhạo báng, Và kẻ dại dột sẽ ghét sự tri thức cho đến chừng nào?

23 Nhân vì ta trách các ngươi, các ngươi khá trở lại; Kìa, ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi; Ta sẽ làm cho các ngươi biết những lời của ta.

24 Bởi vì ta kêu gọi, mà các ngươi không khứng nghe, Ta giơ tay ta ra, lại chẳng có ai chủ ý;

25 Nhưng các ngươi đã bỏ hết lời khuyên dạy ta, Không chịu lời quở trách ta;

26 Nên trong lúc các ngươi bị tai nạn, ta cũng sẽ chê cười, Khi sự sợ hãi giáng cho các ngươi, ắt ta sẽ nhạo báng;

27 Khi sự sợ hãi các ngươi xảy đến thình lình như gió bão, Tai nạn xông vào các ngươi như cơn trốt, Và sự ngặt nghèo, khốn cực giáng trên các ngươi.

28 Bấy giờ chúng nó sẽ kêu cầu cùng ta, nhưng ta sẽ không đáp lời; Sáng sớm chúng nó sẽ tìm ta, nhưng không gặp được.

29 Ấy bởi vì chúng nó ghét sự hiểu biết, Không chọn lấy sự kính sợ Ðức Giê-hô-va,

30 Cũng không muốn theo sự khuyên dạy ta, Và chê bai các lời quở trách ta;

31 Vì vậy chúng nó sẽ ăn bông trái của đường lối mình, Và được no nê mưu chước của mình riêng.

32 sự bội nghịch của kẻ ngu dốt sẽ giết chúng nó, Và sự yên ổn của kẻ dại dột sẽ làm hại cho chúng nó.

33 Nhưng ai khứng nghe ta ắt sẽ ở an nhiên vô sự, Ðược bình tịnh, không sợ tai họa nào.
Reply
#86
(2020-02-22, 10:58 AM)tuyetvan Wrote: có nhiều người thích làm lãnh đạo băng đảng , để tấn công những người khác

Kinh thánh dạy mình đừng có hùa theo họ .. hùa theo, thì sẽ  hại chính mạng sống của mình luôn

chị TuyetVan ơi ......chị là người bình thường ....1 người bình thường như bao nhiêu người khác ....chị không có gì đặc biệt hơn họ .....chị không có uy quyền trong tay .....cũng không có làm phép lạ ....Chúa cũng không có chừng phạt ai nếu họ chữi chị hay đuỗi chị ra khõi VB hết .....

Tĩnh lại ...tĩnh lại .....chị không dừng kịp chị sẽ bị stress out nghĩ ngợi lung tung nguy hiễm lắm .....

Họ sẽ không bị gì đâu ....chị phãi ngưng cái suy nghĩ là họ sẽ bị gì .....


Innocent Innocent Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#87
(2020-02-22, 11:13 AM)Hope Wrote: Thiên Chúa la\ 1 người Cha nhân tu'\. Anh nghĩ đúng không? cái con mụ gia\ nay\ tả tôi thấy só . Quá . Tôi ma\ có chuyện gì anh sue nó cho tôi

Lol  sue cho tuột quần hã ? ừ đưa địa chĩ và tên họ qua cho anh ....( tự nhiên hôm nay cho Khờ được làm anh vậy cha ?)

Khờ mà bị gọi là pede Khờ ế Khờ bắt anh Hope cưới Khờ đó nha ....lúc đó kiu sao số tui xui .. Lol Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#88
Giăng 15


Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho.


Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn.

Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho.

Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.

Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.

Nếu ai chẳng cứ trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy.

Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.[Image: jn-15-6-abide.jpg]mình nên nhớ , đây là lời nói của Chúa Jesus

chứ không phải lời nói của bất kỳ 1 ông nào cả ... vì  không có 1 ông nào có quyền nói lên những lời này, ngoài Chúa Jesus 

LỜI NÀY CHỈ LÀ TỪ CHUÁ JESUS ... CHỮ "TA" ĐÂY LÀ DÙNG ĐỂ CHỈ "CHÚA JESUS" ... chứ không phải "ai muốn làm ta, thì tự cho rằng mình là ... ta"

bài biết được xoá bớt vì có tính khiêu khích .

by Tinlanh1
Reply
#89
1 Giăng 3:5-10


5 Vả, các con biết Ðức Chúa Jêsus Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi.


6 Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; còn ai phạm tội, thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài.

7 Hỡi các con cái bé mọn, chớ để cho ai lừa dối mình: kẻ làm sự công bình là người công bình, như chính mình Chúa là công bình.

8 Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Ðức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.

9 Ai sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Ðức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Ðức Chúa Trời.

10 Bởi đó, người ta nhận biết con cái Ðức Chúa Trờicon cái ma quỉ: ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Ðức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy.
Reply
#90
1 Cô rinh tô 13:4-7


Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,


chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ,

chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật.

Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.


[Image: tumblr_pp2cgnkOFh1tjj2sjo1_400.jpg]
Reply