VietBest

Full Version: Tạp ghi
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
khi ta thích một vật gì thì ta phủ lên đó một lớp sơn cho vừa ý ta

khi ta thích một cái gì thì cũng đồng thời ta ghét cái ngược lại

khi ta yêu một người chột mắt thì ta thấy thiên hạ ai cũng dư một con
Có hai cái muốn:
muốn để thoả mãn cái muốn 
muốn để không còn muốn nữa

Ta hành thiện không phải vì đối tượng là ai mà vì ta là ai

Ta tri ân người ấy không phải vì người ấy làm gì cho ta mà vì ta là ai

Chỉ có con người trái tim mới có trí nhớ , cái trí nhớ của óc được gọi là kiến thức , trí nhớ của tim gọi là ân nghĩa
Thà đủ tư cách làm một vị tổng thống còn hơn làm một vị tổng thống mà không đủ tư cách

Thà đủ tư cách làm một vị tu sĩ còn hơn làm một vị tu sĩ mà không đủ tư cách

Thà đủ tư cách như là một vị tu sĩ còn hơn làm một vị tu sĩ mà không đủ tư cách

khi không đủ tư cách thì không được ai goi là thánh nhân 

tổng thống , tu sĩ , thánh nhân cũng chỉ là tên gọi được đặt ra nhưng ....
Anh Ct Hello  hay lắm  Thumbs-up4


Làm sao để biết mình đủ tư cách ?
(2018-03-22, 02:02 PM)Be 3 Wrote: [ -> ]Anh Ct Hello  hay lắm  Thumbs-up4


Làm sao để biết mình đủ tư cách ?

tui nghĩ , tuỳ theo người 

giống như màu trắng

có người hơi trăng trắng là ok 

nguời thì phải trắng tinh mới gọi là trắng , không được ỡm ờ

lại có người hể vướng chút bụi nhơ thì không thể trở về màu trắng ban sơ được nữa
hoa hồng và gai

"thay vì trách bên hoa sao lại có gai thì ta nên vui vì bên gai mà vẫn có hoa"
Không phải kẻ mạnh thì sống, mà ai sống được mới là kẻ mạnh
trăm năm trong cõi người ta , bà con ai cũng đi ra đi vào
nhỏ xíu cỡ như nước Lào , người ta cũng được đi vào đi ra
den thui như Ăng go la, người ta cũng được đi ra đi vào
mêng mông đến như nước Tàu ,  người ta cũng được đi vào đi ra
chỉ riêng dân chúng nước ta, nhân dân không được đi ra đi vào
st

suy cho thiệt kỹ , nghĩ cho thiệt cùng
trăm năm ta chỉ đi vào đi ra
ct
Ta đọc khg phải vì ta ham đọc
Ta đọc vì ta rảnh được vài giây ... Biggrin Hello
(2018-03-26, 11:07 AM)ThennNow Wrote: [ -> ]Ta đọc khg phải vì ta ham đọc
Ta đọc vì ta rảnh được vài giây ... Biggrin Hello

tạp ghi không phải vì ham
tạp ghi chỉ để làm câu răn mình   Hello
(2018-03-26, 11:13 AM)caothang Wrote: [ -> ]tạp ghi không phải vì ham
tạp ghi chỉ để làm câu răn mình   Hello

Cheer Cheer   Hello
phật tử đến hỏi sư: "thưa sư , con muốn hạnh phúc mà không được"

sư trả lời: "bỏ chử con, xong rồi bỏ luôn chử muốn, thì cái còn lại là hạnh phúc"
(2018-03-27, 02:46 PM)caothang Wrote: [ -> ]phật tử đến hỏi sư: "thưa sư , con muốn hạnh phúc mà không được"

sư trả lời: "bỏ chử con, xong rồi bỏ luôn chử muốn, thì cái còn lại là hạnh phúc"

Bỏ luôn chữ hạnh phúc, vì còn nghĩ tới nó thì khg có hạnh phúc.
(2018-03-26, 11:07 AM)ThennNow Wrote: [ -> ]Ta đọc khg phải vì ta ham đọc
Ta đọc vì ta rảnh được vài giây ... Biggrin Hello

Kakkakaka...... chair-to-the-head
(2018-03-27, 02:49 PM)duoctue Wrote: [ -> ]Bỏ luôn chữ hạnh phúc, vì còn nghĩ tới nó thì khg có hạnh phúc.

:full-moon-with-face4: