How are you
#1
How are you? 

Ấy dà da, câu này cứ gặp hoài, Vân trả lời 1 chộc, Vân cũng không biết phải trả lời làm sao cho nó ... hay

Hehe, học cô nàng này, coi bộ có lý 
#2


#3

10 năm không gặp
10 năm nhớ thương
#4


#5


#6


#7


#8


#9


#10


#11


#12


#13


#14


#15