How are you
#31


#32


#33


#34


#35


#36


#37


#38


#39


#40


#41


#42


#43
Tranh cãi , Hơn thua ... để được gì  Suytu
Cuối cùng 
.... rồi cũng .. trở về với cát bụi 

Thumbs-up4 Thumbs-up4thua .. cũng về với cát bụi

hơn ... cũng về với cát bụi

ai nói gì mặc kệ 
người ta có quyền nói đúng nói sai
không hơi sức đâu mà cãi lại

rồi ai cũng xuống lổ nằm
#44
[Image: 2739600861953369308-1.jpg]

[Image: IMG-7676-1.jpg]
#45
CÁI  QUAN TRỌNG LÀ 
CHẾT XONG RỒI , MỖI NGƯỜI ĐI VỀ ĐÂU ĐỜI ĐỜI   Suytu