How are you
#46


#47
có ai nghĩ được 

NHỮNG GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG CUỘC ĐỜI MÌNH SẺ NHƯ THẾ NÀO ?

HƠN THUA BÂY GIỜ , CÓ CHUẪN BỊ CHO NHỮNG NGÀY CUỐI ĐỜI , MÌNH ĐƯỢC SUNG SƯỚNG ?
#48
Hospice is provided for a person with a terminal illness whose doctor believes he or she has six months or less to live if the illness runs its natural course. It's important for a patient to discuss hospice care options with their doctor
#49


#50
Mỗi ngày trôi qua , là 1 ngày mình gần tới cái chết mình hơn

Hãy sống chuẫn bị cho nó

thay vì dành thì giờ ... hơn thua 

hơn thua ... có lý , thì không nói gì

hơn thua .. vô lý , thì thiệt là ... lãng phíMÌNH CẦN PHẢI CHUẪN BỊ ......... CHẾT XONG , MÌNH ĐI VỀ ĐÂU 
HƠN LÀ .. BINH VỰC CHO NHỮNG CÁI MÊ TÍN , DỊ ĐOAN
#51


#52


#53


#54


#55


#56


#57


#58
tập 1 film này cũng hay
kỳ lạ , có nhiều người lại thích tin những chuyện "TRỜI ƠI ĐẤT HỞI"


Fainting-smiley-emoticon Fainting-smiley-emoticon Fainting-smiley-emoticon Fainting-smiley-emoticon Fainting-smiley-emoticon Fainting-smiley-emoticon
#59
Hãy bài trừ những hình thức 

MÊ TÍN DỊ ĐOAN

cho xã hội được tiến bộ

xã hội mê tín dị đoạn - không bao giờ xã hội đó phát triển được

con người mê tín dị đoạn - con người đó không bao giờ ngóc đầu lên được
#60