Pompei: Ngày Cuối Cùng - Phim Tài Liệu Lịch Sử
#1
Tự Kỷ


[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif][Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#2
Hãy Nghe Tôi Nói

Listen To Me - Short Film

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#3
Thầy Giáo Dạy Anh Văn


The English Teacher - Short Film

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif][Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#4
Vẫn Là Con Người - Nobel Prize Short Film


Still Human - Short Film

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]


[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#5
Khi Bong Bóng Đỏ Bay[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]
[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#6
(2022-10-22, 11:19 PM)Xí Xọn Wrote:
Khi Bong Bóng Đỏ Bay[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]
[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]Thankyou sis Xí Xọn Heavy-black-heart4 Thankyou Tulip4
khi mình đang xem clip này mình đã nghẹn lời vì quá cảm động đó Sis. Clip hay, chân thật và dễ thương quá cũng rất dễ gây dấu ấn rất đẹp về tình người, về nhân bản....Trong clip cậu bé jerry, ông cảnh sát Tommy Lee diễn thật đạt 👍🏻👍🏻 They are so cute!😍😍💖💖💖
   
Ta về tắm lại với ao ta
Dù trong dù đục vẫn ao nhà
Ta thích ta bơi ta vùng vẩy
Có sẩy chân rồi té chẳng đau!

[Image: LOL-4.gif]                                                                                        
Reply
#7
(2022-10-23, 08:28 AM)TTTT Wrote: Thankyou sis Xí Xọn  Heavy-black-heart4  Thankyou  Tulip4
khi mình đang xem clip này mình đã nghẹn lời vì quá cảm động đó Sis. Clip hay, chân thật và dễ thương quá cũng rất dễ gây dấu ấn rất đẹp về tình người, về nhân bản....Trong clip cậu bé jerry, ông cảnh sát Tommy Lee diễn thật đạt 👍🏻👍🏻 They are so cute!😍😍💖💖💖

Cảm ơn Sis. XX cũng thích những đoạn phim ngắn này. Xem xong mà xúc động vô cùng.  Tulip4 Tulip4 Tulip4
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#8
Toy Land 
Oscar Winning Short Film

Best Live Action Short Film | A Short Film by Jochen Alexander Freydank

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]
[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#9
A Day In Pompeii - Full-length Animation[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]


Pompeii: The Last Day
[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply