VietBest

Full Version: Pompei: Ngày Cuối Cùng - Phim Tài Liệu Lịch Sử
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tự Kỷ


[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif][Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]


Hãy Nghe Tôi Nói

Listen To Me - Short Film

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]


Thầy Giáo Dạy Anh Văn


The English Teacher - Short Film

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif][Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]


Vẫn Là Con Người - Nobel Prize Short Film


Still Human - Short Film

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]


[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]

Khi Bong Bóng Đỏ Bay[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]
[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]


(2022-10-22, 11:19 PM)Xí Xọn Wrote: [ -> ]
Khi Bong Bóng Đỏ Bay[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]
[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]Thankyou sis Xí Xọn Heavy-black-heart4 Thankyou Tulip4
khi mình đang xem clip này mình đã nghẹn lời vì quá cảm động đó Sis. Clip hay, chân thật và dễ thương quá cũng rất dễ gây dấu ấn rất đẹp về tình người, về nhân bản....Trong clip cậu bé jerry, ông cảnh sát Tommy Lee diễn thật đạt 👍🏻👍🏻 They are so cute!😍😍💖💖💖
(2022-10-23, 08:28 AM)TTTT Wrote: [ -> ]Thankyou sis Xí Xọn  Heavy-black-heart4  Thankyou  Tulip4
khi mình đang xem clip này mình đã nghẹn lời vì quá cảm động đó Sis. Clip hay, chân thật và dễ thương quá cũng rất dễ gây dấu ấn rất đẹp về tình người, về nhân bản....Trong clip cậu bé jerry, ông cảnh sát Tommy Lee diễn thật đạt 👍🏻👍🏻 They are so cute!😍😍💖💖💖

Cảm ơn Sis. XX cũng thích những đoạn phim ngắn này. Xem xong mà xúc động vô cùng.  Tulip4 Tulip4 Tulip4
Toy Land 
Oscar Winning Short Film

Best Live Action Short Film | A Short Film by Jochen Alexander Freydank

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]
[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]


A Day In Pompeii - Full-length Animation[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]


Pompeii: The Last Day
[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]