VietBest
Pompei: Ngày Cuối Cùng - Phim Tài Liệu Lịch Sử - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html)
+--- Forum: Phim OnLine (https://vietbestforum.com/forum-50.html)
+--- Thread: Pompei: Ngày Cuối Cùng - Phim Tài Liệu Lịch Sử (/thread-22860.html)Pompei: Ngày Cuối Cùng - Phim Tài Liệu Lịch Sử - Xí Xọn - 2021-11-09

Tự Kỷ


[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif][Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]

RE: Tự Kỷ - Phim Ngắn - Những Câu Chuyện Cảm Động Về Tình Người - Xí Xọn - 2021-11-24

Hãy Nghe Tôi Nói

Listen To Me - Short Film

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]

RE: Hãy Nghe Tôi Nói - Phim Ngắn - Những Câu Chuyện Cảm Động Về Tình Người - Xí Xọn - 2022-05-24

Thầy Giáo Dạy Anh Văn


The English Teacher - Short Film

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif][Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]

RE: The English Teacher (2020) - AWARD WINNING - Những Câu Chuyện Cảm Động Về Tình Người - Xí Xọn - 2022-07-17

Vẫn Là Con Người - Nobel Prize Short Film


Still Human - Short Film

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]


[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]
RE: Vẫn Là Con Người - Nobel Prize Short Film - Những Câu Chuyện Cảm Động Về Tình Người - Xí Xọn - 2022-10-22

Khi Bong Bóng Đỏ Bay[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]
[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]

RE: Vẫn Là Con Người - Nobel Prize Short Film - Những Câu Chuyện Cảm Động Về Tình Người - TTTT - 2022-10-23

(2022-10-22, 11:19 PM)Xí Xọn Wrote:
Khi Bong Bóng Đỏ Bay[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]
[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]Thankyou sis Xí Xọn Heavy-black-heart4 Thankyou Tulip4
khi mình đang xem clip này mình đã nghẹn lời vì quá cảm động đó Sis. Clip hay, chân thật và dễ thương quá cũng rất dễ gây dấu ấn rất đẹp về tình người, về nhân bản....Trong clip cậu bé jerry, ông cảnh sát Tommy Lee diễn thật đạt 👍🏻👍🏻 They are so cute!😍😍💖💖💖


RE: Vẫn Là Con Người - Nobel Prize Short Film - Những Câu Chuyện Cảm Động Về Tình Người - Xí Xọn - 2022-12-08

(2022-10-23, 08:28 AM)TTTT Wrote: Thankyou sis Xí Xọn  Heavy-black-heart4  Thankyou  Tulip4
khi mình đang xem clip này mình đã nghẹn lời vì quá cảm động đó Sis. Clip hay, chân thật và dễ thương quá cũng rất dễ gây dấu ấn rất đẹp về tình người, về nhân bản....Trong clip cậu bé jerry, ông cảnh sát Tommy Lee diễn thật đạt 👍🏻👍🏻 They are so cute!😍😍💖💖💖

Cảm ơn Sis. XX cũng thích những đoạn phim ngắn này. Xem xong mà xúc động vô cùng.  Tulip4 Tulip4 Tulip4


RE: Khi Bong Bóng Đỏ Bay - Những Câu Chuyện Cảm Động Về Tình Người - Xí Xọn - 2022-12-08

Toy Land 
Oscar Winning Short Film

Best Live Action Short Film | A Short Film by Jochen Alexander Freydank

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]
[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]

RE: Vùng Đất Trẻ Thơ - Oscar Winning Short Film - Những Câu Chuyện Cảm Động Về Tình Người - Xí Xọn - 2023-01-13

A Day In Pompeii - Full-length Animation[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]


Pompeii: The Last Day
[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]