VietBest

Full Version: Những câu Kinh thánh CG hết lòng tránh né
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6
Mat 19:24

24 Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Ðức Chúa Trời.
1 trong những cách Vatican làm giàu (mà mình kêu là .. buôn thần bán thánh)

họ bán tickets cho Catholics ... price tags on sins called "Indulgences", để họ có tickets vào heaven , để họ có tickets ra khỏi hell

đủ thứ tickets mà Vatican bán cho Catholics .. để Vatican có thể làm giàu 

Kinh thánh có dạy gì về "tickets để rữa tội , hay còn gọi là Indulgences" gì đó không ???

không hề


Kinh thánh có dạy gì về "tickets vào thiên đàng , tickets ra khỏi địa ngục không ??

không hề


Vậy Kinh thánh dạy gì về SỰ CỨU RỖI


Giăng 14:6

Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng ChaCHỈ CÓ ĐI QUA CHUÁ JESUS , MỚI ĐƯỢC TỚI CÙNG CHA

CHỈ CÓ ĐI QUA CHUÁ JESUS , MỚI ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG

CHỈ CÓ ĐI QUA CHUÁ JESUS , MỚI THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC

CHỨ KHÔNG PHẢI ĐÓNG TIỀN CHO VATICAN , MUA TICKETS NÀY , MUA INDULGENCES KIA , THÌ MỚI VÀO THIÊN ĐÀNG ?? HAY RA KHỎI ĐỊA NGỤC ???
[Image: hqdefault_1.jpg]


[Image: indulgences.1200.png]


[Image: the-reformation-vocab-4-728.jpg]
[Image: Partialand_Plenary_Indulgences.png]
CG BUÔN THẦN BÁN THÁNH , BẰNG CÁCH BÁN INDULGENCES CHO CON CHIÊN

TRONG KHI KINH THÁNH DẠY .. SỰ CỨU RỔI CHỈ CÓ THỂ QUA BỞI CHUÁ JESUS CHRIST MÀ THÔI , CHỨ KHÔNG CÓ INDULGENCES GÌ CẢ


[Image: cool-cartoon-182060.png]
[Image: indulgences.jpg]
OH BOY, CÁI NÀY LÀ INDULGENCES NÈ HẢ ?? CẦM TỜ GIẤY NÀY ĐI LÊN THIÊN ĐÀNG ?? HAY RA KHỎI ĐỊA NGỤC NÈ SAO ... MÁ ƠI ?? CỨ NHƯ LÀ "BÙA HỘ MẠNG" ... LOL


[Image: 2001oct15_luthindu.jpg]


[Image: 10154435823_39ae4a6d69_b.jpg]


[Image: indulgence-handwritten-by-theophanes-iii...salem-.jpg]
Tội lỗi

Tội lỗi


Buôn thần , bán thánh

để $$$$$$$$$$$$$$$$$Lời Kinh thánh dạy 


Mat 19:23-24

23 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm

24 Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Ðức Chúa Trời
[Image: Ablasshandel-_Holzschnitt-1510-1024x712.jpg]
chu mèn 

Vân thấy Kinh thánh đơn giãn

còn CG sao mà phức tạp quá

- Kinh thánh nói ... mình sống ở đời này , chết xong , mình sẻ đi vào 1 nơi chờ đợi Ngày phán xét (believers và unbelievers ở 2 chổ khác nhau) ... đơn giản có vậy thôi

- Còn CG nói cái gì mà ... Temporal punishment , Purgatory ... hoàn toàn không có nói trong Kinh thánh  Confused Confused Confused
Mat 6:24

No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money.
- Vatican cho rằng Lời Chúa dạy đừng có mê ... MONEY

- Vatican nghe Lời Chúa không mê .... MONEY

- Vatican chĩ mê ...... GOLD thôi[Image: maxresdefault.jpg]


[Image: vatican-gold_o_7138869.jpg]


[Image: coin-image-100_Lira-_Gold-_Vatican_1926_...o_Kj_K.jpg]

[Image: PA-11440806.jpg]


[Image: maria31.jpg]
Vatican vâng lời Chúa ... không mê Money

Vatican ....................... chỉ mê Gold thôi


[Image: Vatican_gold_-_Google_Search.png]
nhờ vào BUÔN THẦN BÁN THÁNH

CON CHIÊN CG BỎ TIỀN RA MUA INDULGENCES .. COI NHƯ LÀ XOÁ ĐƯỢC TỘI LỖI , CÓ TICKET VÀO THIÊN ĐÀNG , CÓ TICKET RA KHỎI ĐỊA NGỤC
[Image: vatican-throne-bengt-nyman.jpg]


[Image: Gold-_Bars-in-_Fort-_Knox-300x195.jpg]


[Image: vatican_museums.jpg]
[Image: pope-praying-for-the-poor-from-golden-throne-memes.jpg]


[Image: DAgerga_Xk_AEM01x.jpg]


[Image: download.jpg]


[Image: matthew-19-21-jesus-answered-if-you-want...sell-y.jpg]


[Image: Go_Sell_Everything_You_Have.jpg]GO SELL EVERYTHING YOU HAVE

AND GIVE IT TO THE POOR (MARK 10:21)

i am quite sure he could sell that golden throne .. at a very good price  Rollin  Rollin
Truyền đạo 5:10


10 Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc; kẻ ham của cải chẳng hề chán về hoa lợi. Ðiều đó cũng là sự hư không
Mat 19:21-24


21 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta
22 Nhưng khi người trẻ nghe xong lời nầy, thì đi, bộ buồn bực; vì chàng có của cải nhiều lắm
23 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm
24 Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Ðức Chúa Trời
Pages: 1 2 3 4 5 6