VietBest

Full Version: Những câu Kinh thánh CG hết lòng tránh né
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6
1 Ti mô thê 6:10


10 Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.
Mat 21:13


13 Ngài phán cùng họ rằng: Có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện; nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp


hay còn gọi là ... Buôn thần , Bán thánh
Công vụ 8:20


20 Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng: Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Ðức Chúa Trời

SỰ BAN CHO CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜIÂN ĐIỂN (GRACE) .. LÀ SỰ CỨU RỖI

MÀ CG NGHĨ RẰNG HỌ CÓ THỂ DÙNG TIỀN BẠC ĐỂ MUA SỰ BAN CHO CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI


1 điều rất sai lầm , chỉ làm giàu cho Vatican , mang vàng tới cho Vatican càng nhiều hơn thôi
Gia cơ 5:1-6

Hỡi anh em là kẻ giàu có! Hãy khóc lóc, kêu la, vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em
Của cải anh em bị mục nát, áo xống bị mối mọt ăn rồi
Vàng bạc anh em bị ten rét, ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trử tiền của trong những ngày sau rốt! 
Kìa, tiền công con gặt gặt ruộng anh em, mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan, và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh. 
Anh em đã sống trên thế gian ăn uống vui sướng và xa xỉ, anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết
anh em đã luận tội và đã giết người công bình, mà người chẳng cự lại. 
Nên nhớ ....


Chúa Jesus có đời sống nghèo nàn trên thế gian này

Chứ Ngài không hề mê vàng ... như Vatican để đến nổi .. buôn thần bán thánh như vậy


:ass-kicking2:
trước khi đi tiếp , Vân phải ngừng ở đây để từ từ tìm hiểu vài teachings của CG

Vân hiễu những gì dạy trong Kinh thánh , nhưng không dễ dàng hiểu được những gì dạy trong CG .. Vân thấy nó như 1 cục rối nùi  Rollin

nào là cái này , rồi nào là cái kia , rồi nào là cái nọ ... 1 đống cái dựng nên từ con người , chứ không phải từ trong Kinh thánh  :rolleyes:


a. bước đầu tiên , Vân muốn tìm hiểu PURGATORY của họ là cái gì ??  Confused


[Image: 452px-_Purgatory4.png]


the place to which Roman Catholics believe that the spirits of dead people go and suffer for the evil acts that they did while they were alive, before they are able to go to heaven
[Image: catholic-purgatory.jpg]
[Image: Purgatory_Roman_Catholics_believe_in_a_m...n_Heav.jpg]
[Image: roman-catholicism-in-a-nutshell-12-638.jpg]


[Image: What_was_an_Indulgence_A_Papal_pardon_for_sins.jpg]
[Image: bpeys7tcyaaz32e-jpg_large.jpg]
[Image: WHAT_WERE_INDULGENCES_Indulgences_were_a...ss_tim.jpg]


[Image: Selling_Indulgences_Church_needed_to_bui...Basili.jpg]
[Image: slide_8.jpg]


[Image: slide_3.jpg]
mệt 

nhưng ok , thôi Vân hiểu rồi

hiểu Purgatory và Indulgences đi đôi với nhau như thế nào rồi

nó không theo Kinh thánh , nó unbiblical .. nên cần phải nhiều information gom góp lại , mới hiểu nó nói gì , lol ..

sẽ tóm tắt lại cho ... bà con coi .. bây giờ đi nghĩ mệt  :tropical-drink_1f379:
Nói tóm lại

THE IDEA .. PURGATORY VÀ INDULGENCES .. CHỈ LÀ BUÔN THẦN BÁN THÁNH


Giáo hội cần tiền

nên in ra tờ indulgences

CG cứ phải phạm tội

mà mỗi lần phạm tội , thì mua tờ giấy này

để được ở trong Purgatory "ngắn hạn"

Thế là Giáo hội có tiền , có vàng 


[Image: Gold-_Bars-in-_Fort-_Knox-300x195.jpg]


nhưng CG quên 1 điều rằng ... Nếu quả thật có Purgatory , thì Chúa cho họ vào đó ở , chứ không phải Giáo hội cho họ vào đó ở , Giáo hội có in , có bán cả triệu tời Indulgences đi chăng nữa , Giáo hội cũng không thể nào cho họ .. ở ngắn hơn thời hạn được , vì Giáo hội lấy quyền gì mà cho họ ở dài hạn hay ngắn hạn ?? 

Hay nghĩ .. Giáo hội là dòng dỏi Peter ??? lol , yeah right .. dòng dỏi Peter người Do thái , Giáo hội không phải người Do thái , thì Giáo hội làm sao là  giòng dõi Peter được ??IT'S JUST AN ORGANIZED SCAM

đơn giãn thì nó là như vậy

hũ mắm đả được khui ra rồi , đây chỉ là cách lường gạt "legally" với con người , nhưng "illegally" với Chúa .. rồi Chúa sẽ trừng phạt Giáo hội sau

Lời Chúa có nói 

Khải huyền 18:4-5

Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta; hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng; 

vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Ðức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. 
(2018-03-14, 11:27 PM)Anh_Điếc Wrote: [ -> ]Anh Điếc nói rằng:

Mấy ông mục sư Tin Lành làm phép cưới cho những cặp vợ chồng đã từng ly dị bước thêm bước nữa
với người khác . Mấy ông Mục sư đã đi NGƯỢC lại Lời Chúa, họ sẽ trả lẻ trước mặt Chúa vào ngày 
phán xét vì mấy mục sư đã tiếp tay tạo cơ hội cho những cặp vợ chồng đó phạm tội NGOẠI TÌNH .

Tuyết Vân nghỉ gì về những lời Anh Điếc viết trên đây ?

Thế là Tuyết Vân THÚ NHẬN rằng:

(2018-03-14, 11:30 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Đồng ý điếc nói đúnghọ sai khi đi ngược ý Chúa  

Ok chưa ?

http://vietbestforum.com/thread-3678-page-3.html
Pages: 1 2 3 4 5 6