VietBest

Full Version: nguồn: lượm
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
(2021-09-06, 03:21 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Rollin

tại sao phải mặc đồ đen đi cưới ??

cũng ok đó 

nhưng nếu người ta có chuyện gì , thì người ta có thể đổ thừa lên mình  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

nhìn cái áo , Vân nghĩ tới đi funeral nhiều hơn

Oh vậy sao sis.... Lol
ok để Heart tìm áo khác 
Heart rất thích màu trắng .... muốn giống cô dâu Rollin
(2021-09-06, 03:11 PM)SugarBabe Wrote: [ -> ]Sexy nè 

Miễn không phải cô dâu thì OK 


Thumbs-up4 Thumbs-up4 sis cao , ốm mặc sẽ đẹp

Ở ngoài đời nhiều nguoi khen Heart có tướng sang.
Chắc mặc cái gì cũng ok  Lol
.. tướng sang xài

Cô Heart shop bình dữ nè

Becuoi
(2021-09-06, 03:24 PM)Heart Wrote: [ -> ]Oh vậy sao sis.... Lol
ok để Heart tìm áo khác 
Heart rất thích màu trắng .... muốn giống cô dâu Rollin

Heart thích chơi .. hàng độc

đi ăn đám cưới mà ... một là trắng , hai là đen  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
(2021-09-06, 03:28 PM)Saolấplánh Wrote: [ -> ].. tướng sang xài

Cô Heart shop bình dữ nè

Becuoi

Phải xài mới có chứ nà
Khg xài là muông đời khg có 
Hiểu chưa  Rollin Rollin Rollin
(2021-09-06, 03:29 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Heart thích chơi .. hàng độc

đi ăn đám cưới mà ... một là trắng , hai là đen  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đám cưới năm sau lận
Còn thời gian shopping nhiều mà Rollin
Ăn là mê liền  Biggrin

[Image: CEC3-B3-A3-47-FB-4-DDD-881-E-9-CC3-E9-ABD1-C2.jpg]
(2021-09-06, 03:26 PM)Heart Wrote: [ -> ]Ở ngoài đời nhiều nguoi khen Heart có tướng sang.
Chắc mặc cái gì cũng ok  Lol

Dáng Heart đẹp như vậy mặc màu gì cũng sang mà.

Đi đám cưới, mặc áo đen tuỳ kiểu, nhìn elegant đó Heart, đừng như mấy cô ở những nước Trung Đông là chắc chắn Heart sẽ rất đẹp.

Thích màu trắng thì chắc có nhiều dịp để mang hah Heart. Shy
GG xúi bậy đi nha

nếu kêu Heart mặc áo đen đi cưới , rủi sau này người ta cơm không lành , canh không ngọt , lôi Heart ra chữi , thì ai chịu trách nhiệm ??
Đừng mang quá ngắn, quá hở, quá ôm bó sát (chật) thì mang black is absolutely appropriate for a formal wedding, đặc biệt là áo hở lưng and high slit, stunning.
(2021-09-18, 10:04 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]GG xúi bậy đi nha

nếu kêu Heart mặc áo đen đi cưới , rủi sau này người ta cơm không lành , canh không ngọt , lôi Heart ra chữi , thì ai chịu trách nhiệm ??

Are you being serious about the blaming part?
(2021-09-18, 10:35 PM)Green Grass Wrote: [ -> ]Are you being serious about the blaming part?

yes i am , why not ?

everybody loves to blame a bad fortune on someone
(2021-09-18, 10:41 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]yes i am , why not ?

everybody loves to blame a bad fortune on someone

Not a mature person.
well, you don't know who is mature , who is not , do you ?

i would never advise anyone wearing a black dress to a wedding even though i am not superstitious
(2021-09-18, 10:45 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]well, you don't know who is mature , who is not , do you ?

i would never advise anyone wearing a black dress to a wedding even though i am not superstitious

And I am NOT you.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17