VietBest

Full Version: nguồn: lượm
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Hi anh RH

Oh iêu một bài nhạc nào tha thiết thì gọi đó là thất tình cơ ??
I didnt know that    Grinning-face-with-smiling-eyes4 Smiling-face-with-halo4
Ăn mì Ramen nha ;)

[Image: 69-DDB7-CD-5-E8-B-49-D1-980-F-57-FEC0-D107-D3.jpg]photo hosting free
Ăn khoai với Sao ngon khỏe nhiều.

LOL-4
(2022-01-13, 10:26 AM)Saolấplánh Wrote: [ -> ]Ăn khoai với Sao ngon khỏe nhiều.

LOL-4

Có chứ, Heart cũng hay mua khoai về hấp ăn.
Nấu là vì Heart thích tìm khiếm mấy món nấu
Cho vui, cho qua ngày :)
Sao về ở chung với Heart, cứ hấp khoai ăn. Khỏi bếp lửa chi cho cực.
Cuối tuần thì Heart mặc đầm mang guốc cao đi ra ngoài ăn cho thoải mái.

LOL-4
(2022-01-13, 10:46 AM)Saolấplánh Wrote: [ -> ]Sao về ở chung với Heart, cứ hấp khoai ăn. Khỏi bếp lửa chi cho cực.
Cuối tuần thì Heart mặc đầm mang guốc cao đi ra ngoài ăn cho thoải mái.

LOL-4

Sao nói chuyện dễ thương qúa à.
Bảo đảm về sau lấy vợ, Heart biết SaoLL sẽ thương vợ lắm.
Nhưng SaoLL ơi. Reality nó khác lắm. 
Khg phải đẹp như mơ ….
Mơ hồ & Trải nghiệm là 2 cái không giống nhau
Mơ khg tốn kém
Trải nghiệm thì phải mất cả đời người
Live in the Now
Don’t borrow from tomorrow
(2022-01-13, 11:15 AM)Saolấplánh Wrote: [ -> ]Live in the Now
Don’t borrow from tomorrow

Now .... rất vui được trò chuyện cùng SaoLL
Tomorrow .....biết đâu SaoLL là bạn thân thiết của Heart  Lol
Hi Heart Sao

Vân đọc câu

MƠ KHÔNG TỐN KÉM

Vân cười, vì có nhiều người cũng ngồi mơ nguyên cả đời người 

Hihi
Hi Vân

Nguoi ta mơ cả đời, nguoi ta cũng đâu có hại ai đâu Vân.
Miễn sao nguoi vui là được mà.
Vân đâu có nói ai hại ai
Vân chỉ cười khi Heart nói MƠ KHÔNG TỐN KÉM 

Vì Vân thấy có những người tốn cả 1 đời để mơ thôi ... có nghĩa là .. đôi khi mơ cũng tốn kém, sợ tốn kém còn hơn có kinh nghiệm thiệt sự nữa 

Vân không nói... ai hại ai cả

Hihi
Tốn cả một đời để mơ ?
Ai rảnh vậy Vân ? Lol

Khg đi làm ? Khg bận với cuộc sống? 
Mơ cả đời vậy ai sẽ nuôi đây ? Lol
Dĩ nhiên đi làm để hãng trả bill cho mình 

Chừng nào về mới ngồi mơ tiếp

Heart không tin có người tốn cả đời chỉ ngồi mơ, chứ không đụng thực tế sao?

Vân biết nhiều người như vậy lắm
Nếu nói mơ KHÔNG tốn kém thì không đúng 

Nhưng nếu nói mơ DỄ hơn thực tế thì đúng hơn 

Vì mơ những gì mình muốn, nhưng thực tế thì lại không như ý mình muốn
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17