Cờ bạc là bác THẰNG BẦN
#61


Reply
#62


Reply
#63


Reply
#64


Reply
#65


Reply
#66


Reply
#67


Reply
#68


Reply
#69


Reply
#70


Reply
#71


Reply
#72
lý luận với .............. thằng bần

nó không biết nó nói gì 

ông nói gà , bà nói vịt ... thì cũng hơi ... chán .... không đâu đi tới đâu cả , phí thì giờ

Yawning

lý luận , mình đừng quên nhìn đối tượng mình là ai , có xứng đáng với thời gian mình bỏ ra để lý luận với nó không ... hay để rồi , mất thời gian , mà vẫn không gì tới đâu

NẾU NÓ CÓ ĐẦU ÓC SUY NGHĨ , THÌ NÓ ĐẢ KHÔNG CHỌN LÀM .. THẰNG BẦN RỒI

think about it

Reply
#73
mấy thằng bần

nó thua tiền , bị stress , tìm chổ xã 

mình đừng nên làm cái thùng cho nó xã 


Have a good day

223110697
Reply