Luật
#16
a. Chúa ganh tị (A Jealous God)


- đầu tiên Vân muốn nhấn mạnh ... ở ngoài kia có nhiều gods lắm , đầy rẫy gods ngoài đó  ... khi ai nói câu "god bless you" , mình đừng vội hiểu lầm người ta nói "Chúa phù hộ mình" , mà người ta có thể đang ám chỉ bất kỳ 1 god nào mà họ đang thờ phượng .... còn riêng về phần Đấng Tạo Hóa , Đấng sẽ phán xét loài người , thì đó là "THE GOD OF THE BIBLE" ... mình cần hiểu rỏ vấn đề này nhá  Hello


- Kinh thánh có nhiều đoạn nói ... The God of the Bible là a Jealous God ... Vân chỉ nêu 1 câu Kinh thánh điễn hình ở đây thôiXuất Ê díp tô ký 20:5-6


5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,
6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.

5 You shall not bow down to them or worship them; for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me,
6 but showing love to a thousand generations of those who love me and keep my commandments.***- vừa mới nghe qua , nhiều người trong chúng ta đả vội dè biễu "xời , God gì mà jealous , xấu quá" .... nhưng mình hảy tự hỏi "who do I think I am" mà dám nói lời dè biểu này  Confused

- đồng ý chữ jealous mang ý nghĩa xấu ... nhưng mình phải hiểu sâu vào chữ này 


i. xấu khi  .... cái gì thuộc về người khác , mình không có nên mình ghen .. tỉ dụ họ có nhà đẹp , job thơm , vợ/chồng đẹp , con cái thông minh , xe đẹp ... mà mình thì không có nên mình ghen  Thumbs-down4

ii. không xấu khi ... cái gì đúng ra thuộc về mình , mà bị người khác lấy đi ... tỉ dụ chồng mình mà bị người khác lấy đi , vợ mình mà bị người khác lấy đi , gia tài của mình mà bị người khác lấy đi ... mình có quyền "không cho phép" ai lấy đi cái gì thuộc về mình  Thumbs-up4
****


- Chúa là Đấng dựng nên muôn loài , chúng ta sống trên trái đất này là đang hưỡng ơn lộc của Ngài ....... có nắng , có mưa , có đồ ăn , có nhiên liệu xài , có cảnh đẹp 

- Chúa nắm vận mệnh chúng ta trong tay Ngài ... thử hỏi ... nếu 1 người nào bị Chúa dìm , đố họ ngóc đầu lên được ??? hay 1 người yếu đuối mà được Chúa nâng đở ,  đố ai hạ được người đó ???

- Con đường của chúng ta đi , chúng ta nghĩ "mình làm chủ" , chứ thiệt ra là "Chúa làm chủ"  ... bạn sẽ hỏi HOW ?? .... bây giờ bạn suy nghĩ đi , con đường bạn đang đi là đường thẳng , nhưng nếu Chúa bẻ nó cong , thì bạn cũng phải cong theo , nếu Chúa để vào 2 ngả rẻ , thì bạn cũng phải đi theo 1 ngả rẽ (theo Ý Ngài) 

bây giờ Vân hỏi ... có được bao nhiêu người trong này hồi còn bé nghĩ ... tương lai mình sẽ ở xứ Bắc Mỹ , chứ không phải ở Vietnam ... có ai hoạch định tương lai mình sẻ ở 1 đất nước rất ư là xa Viẹtnam ?? .. hay tương lai mình sẽ là ông này bà nọ ???   ... MẤY NGƯỜI ĐAT ĐƯỢC NHỮNG GÌ HỌ DỰ TÍNH ??   HAY LÀ HỌ ĐANG Ở 1 VỊ TRÍ MÀ HỌ KHÔNG HỀ DỰ TÍNH TRƯỚC ???  
 

[Image: chess-playing-hand.jpg] ... cuộc đời mình chỉ là 1 cái chess game , những gì mình gặp trong đời sống đả được bàn tay Chúa sắp đăt tất cả ... không có chuyện "what a coincidence"  Shy  ... hay gọi là "ngẫu nhiên" , hay gọi là "lucky" ... mục sư của Vân trước đây nói "không có chuyện gì là lucky hay coincidence cả , tất cả mọi chuyện đả được Chúa sắp xếp hết , để mình bước vào .. có vậy thôi"- Last but not least , Chúa là Đấng sẻ phán xét chúng ta vào ngày cuối cùng ... Ngài quyết định chúng ta vào thiên đàng "đời đời" hay địa ngục "đời đời"*****


1 ĐẤNG NHƯ VẬY , MÌNH HIỂU ĐẠI KHÁI NHƯ VẬY ĐI

NGÀI QUAN NIỆM  .. SỰ THỜ PHƯỢNG PHẢI THUỘC VỀ NGÀI , CHỨ NGÀI KHÔNG CHẤP NHẬN MÌNH DÂNG CÁI THUỘC VỀ NGÀI CHO BẤT KỲ 1 AI KHÁC ... NẾU MÌNH LÀM VẬY , NGÀI SẼ TRỞ THÀNH .. A JEALOUS GOD

MỘT KHI NGÀI LÀ A JEALOUS GOD .. THÌ NGÀI SẼ TRỪNG PHẠT BẤT CỨ AI LÀM CHO NGÀI JEALOUS 

make sense ???  Confused

Ê sai 42:8

8 Ta là Ðức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!

8 “I am the Lord; that is my name!
   I will not yield my glory to another
   or my praise to idols.
***chính vì vậy , mình thấy những quốc gia thờ hình tượng , thường thường gặp rất nhiều hoạn nạn

vì họ đả đem SỰ THỜ PHƯỢNG , đúng ra  thuộc về Chúa , để đem dâng cho những thần khác

khiến Chúa Jealous

mà một khi họ khiến Chúa jealous , thì họ biết hậu quả họ phải gánh chịu là như thế nào

sự việc này đi đôi với context của Kinh thánh .. nên mình có thể hiểu tại sao sự việc này lại xảy ra như vậy
Reply
#17
b. Ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu , vì tình thương 10 người đó 


- câu chuyện Chúa Jesus nói chuyện với Abraham về thành Sodom , được viết trong đoạn Kinh thánh .. Sáng thế ký 18:16-33

https://wordproject.org/bibles/vt/01/18.htm#0đây là 1 trong những câu chuyện very interesting Vân ... vì sao ??? vì Abraham đả gan dạ để "trả giá" với Chúa ... chứ  gặp Vân , chắc Vân không gan dạ đủ để "trả giá" với Chúa  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ... câu chuyện thế nào thì bạn có thể click vào link bên trên để đọc ... nhưng nhớ pay attention từ câu 16 tới câu 33 


- thành Sodom mang tiếng phạm tội với Chúa ... Chúa dự định là sẽ huỹ diệt thành ...  Chúa nghĩ Abraham là bạn của Ngài , nên Ngài đả nói chuyện này với Abraham ... nhưng Abraham lại có người cháu tên Lot hiện ở trong thành này , vì muốn cứu Lot và gia đình , ông xin Chúa bỏ đi ý nghĩ huỹ diệt thành  ... ông trả giá Chúa , từ 50 người công bình ở trong thành , xuống 45 người công bình  2leluoi , xuống nữa 40 , xuống nữa 30 , xuống nữa 20 , xuống nữa 10 (giá chót)  2leluoi


- ý Abraham muốn nói , nếu trong thành còn 1 số lượng người công bình (tức là người còn biết tôn thờ Chúa) ... thì Chúa nỡ lòng nào huỹ diệt thành , rồi huỹ diệt luôn cả những người công bình này 

- mỗi lần như vậy , Chúa Jesus đều nói .. ok , nếu còn số lượng người như vậy trong thành , Ngài sẽ không huỹ diệt thành , vì những người này

- xuống tới số 10 , Ngài vẫn nói như vậy ... mình hiểu được , thành Sodom , chỉ cần có 10 người còn biết thờ phượng Chúa , thì thành sẽ không bị huỹ diệt ... gia đình Lot thì có mấy người ta ??? hình như 2 vợ chồng và 2 cô gái , 2 chàng rễ , tỗng cộng 6 người ... ooopppsss còn hụt 


CUỐI CÙNG , THÀNH SODOM VẪN BỊ HUỸ DIỆT , VÌ TRONG ĐÓ , KHÔNG CÓ ĐƯỢC TỚI 10 NGƯỜI BIẾT THỜ PHƯỢNG CHUÁ (gia đình Lot thì chỉ có 6 người thôi)  Crying-face4

mình rút được bài học gì ở đây 

- dù những quốc gia thờ hình tượng , bị Chúa trừng phạt , nhưng Ngài chưa tới nỗi huỹ diệt họ , vì dù sao trong quốc gia đó , cũng còn ít nhất 10 người còn biết thờ phượng Ngài ... vì số người này , mà Ngài chưa huỹ diệt quốc gia của họ , mà chỉ trừng phạt để nhắc nhở họ thôi 

- chứ cở như thành Sodom , không có được tới 10 người công bình biết thờ phượng Chúa , là coi như thành đó cho được "siêu thoát" luôn  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#18
c. Chúa quan điễm như thế nào về "hình tượng"


đầu tiên , Vân dùng những đoạn Kinh thánh nói về "hình tượng" , cho chúng ta hiểu Chúa  nghĩ như thế nào về chuyện này (còn chuyện bạn muốn nghĩ khác , thì đó là quyền của bạn ... nhưng dĩ nhiên những gì bạn nghĩ , không hề có chút giá trị gì vào Ngày Phán Xét , mà chỉ có những gì Chúa nghĩ mới có giá trị vào Ngày Phán Xét thôiTulip4Ê sai 44:6-19


6 Ðức Giê-hô-va, là Vua và Ðấng Cứu chuộc của Y-sơ-ra-ên, là Ðức Giê-hô-va vạn quân, phán như vầy: Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài ta không có Ðức Chúa Trời nào khác.

7 Ai là kẻ kêu gọi như ta, rao bảo và phán truyền điều đó từ khi ta đã lập dân tộc xưa nầy? thì hãy rao truyền sự mai sau và điều chi sẽ xảy đến!

8 Chớ kinh hãi và cũng đừng bối rối. Từ thuở đó ta há chẳng từng rao ra cho các ngươi biết sao? Các ngươi làm chứng cho ta. Ngoài ta có Ðức Chúa Trời nào khác không? Thật, chẳng có Vầng Ðá nào khác; ta không biết đến!9 Những thợ chạm tượng đều là hư vô, việc họ rất ưa thích chẳng có ích gì. Những kẻ làm chứng của họ không thấy và không biết, để họ mang xấu hổ.

10 Ai là kẻ tạo một vì thần, đúc một tượng, mà không có ích chi?

11 Nầy, mọi kẻ làm bạn về việc đó sẽ bị nhục, những thợ đó chẳng qua là loài người! Họ hãy nhóm lại hết thảy và đứng lên! Chắc sẽ cùng nhau bị kinh hãi và xấu hổ.12 Thợ rèn lấy một thỏi sắt nướng trên than lửa; dùng búa mà đập, dùng cánh tay mạnh mà làm; mặc dầu đói và kém sức; không uống nước và kiệt cả người.

13 Thợ mộc giăng dây; dùng phấn mà gạch; đẽo bằng cái chàng, đo bằng cái nhíp; làm nên tượng người, giống hình người tốt đẹp, để ở trong một cái nhà.

14 Lại đi đốn cây bách; lấy cây lật, cây dẽ, mà mình đã chọn trong các thứ cây trên rừng; trồng cây thông, mưa xuống làm cho lớn lên.

15 Gỗ ấy người ta sẽ dùng mà chụm, lấy về mà sưởi. Cùng dùng để dun lửa hấp bánh; lại cũng lấy mà làm một vì thần, rồi thờ lạy nó, làm nó nên một tượng chạm mà quì lạy trước mặt nó.

16 Họ chụm đi phân nửa trong lửa, còn phân nửa thì dùng mà nướng thịt, ăn cho no; hoặc sưởi cho ấm, và nói rằng: Hà, nầy ta sưởi đây; ta thấy ngọn lửa!

17 Ðoạn, gỗ còn thừa lại, làm một vì thần, tức là tượng chạm mình; cúi mình trước mặt nó mà thờ lạy, cầu nguyện nó mà rằng: Xin giải cứu tôi, vì ngài là thần của tôi!   2leluoi18 Những người ấy không biết và không suy xét; vì mắt họ nhắm lại để đừng thấy, lòng họ lấp đi để đừng hiểu.

19 Trong bọn họ chẳng ai suy đi nghĩ lại, chẳng ai có sự thông biết khôn sáng mà nói rằng: Ta đã lấy phân nửa mà chụm; 2leluoi đã hấp bánh trên lửa than; 2leluoi đã quay thịt và ăn rồi; 2leluoi còn thừa lại, ta dùng làm một vật gớm ghiếc sao? Ta lại đi cúi mình lạy một gốc cây sao?  2leluoi
****


Thi thiên 135:15-18


15 Hình tượng của các dân bằng bạc và bằng vàng, Là công việc tay loài người làm ra.
16 Hình tượng có miệng mà không nói, Có mắt mà chẳng thấy,
17 Có tai mà không nghe, Và miệng nó không hơi thở.
18 Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó, Ðều giống như nó.*****Ga la ti 5:19-21

19 Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng,
20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng,
21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Ðức Chúa Trời.
****Thi thiên 16:4

4 Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên: Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, Cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi.

4 Those who run after other gods will suffer more and more. I will not pour out libations of blood to such gods or take up their names on my lips.****Các quan xét 10:11-18

11 Nhưng Ðức Chúa Trời đáp cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ta há chẳng có giải cứu các ngươi khỏi dân Ê-díp-tô, khỏi dân A-mô-rít, khỏi dân Am-môn, và khỏi dân Phi-li-tin sao?
12 Lại khi dân Si-đôn, dân A-ma-léc, và dân Ma-ôn hà hiếp các ngươi, thì các ngươi có kêu cầu cùng ta, và ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay chúng nó.
13 Nhưng các ngươi đã lìa bỏ ta, hầu việc các thần khác, bởi đó cho nên ta không giải cứu các ngươi nữa.
14 Hãy đi kêu cầu những thần mà các ngươi đã chọn; chúng nó khá giải cứu các ngươi trong cơn hoạn nạn!


15 Dân Y-sơ-ra-ên thưa cùng Ðức Giê-hô-va rằng: Chúng tôi đã phạm tội! Xin Chúa hãy đãi chúng tôi theo điều Chúa cho là tốt lành, chỉ xin hãy giải cứu chúng tôi ngày nay!
16 Họ bèn cất khỏi giữa mình các tà thần, rồi trở lại phục sự Ðức Giê-hô-va; lòng Ngài buồn rầu về sự khốn khổ của Y-sơ-ra-ên.
17 Dân Am-môn nhóm lại, và đóng trại trong xứ Ga-la-át. Dân Y-sơ-ra-ên cũng nhóm lại, và đóng trại tại Mích-ba.
18 Dân sự và các quan trưởng xứ Ga-la-át hỏi nhau rằng: Ai là người sẽ khởi đầu ra đánh dân Am-môn? Người đó sẽ làm quan trưởng hết thảy dân Ga-la-át.
*****


Giô na 2:8

8 Those who cling to worthless idols turn away from God’s love for them.****Ê sai 45:20

20 Hỡi dân thoát nạn của các nước, hãy nhóm lại và đến, thảy cùng nhau lại gần! Những kẻ khiên gổ của tượng chạm mình, cầu nguyện với thần không cứu được, thật là đồ vô thức.

20 “Gather together and come; assemble, you fugitives from the nations. Ignorant are those who carry about idols of wood, who pray to gods that cannot save.
Reply
#19
mình cần phải hiểu định nghĩa của "hình tượng" là gì ?


again , mình dựa vào Kinh thánh , coi Kinh thánh định nghĩa hình tượng là gì (chứ Vân không muốn dùng ý riêng của mình đâu nhá)  Hello


mình coi điều răn thứ hai nói gì về hình tượng (điều răn thứ 2 này chỉ có bên Tin lành , chứ không có bên Công giáo ,  vì bên Công giáo đả cho điều răn này cất cánh bay về phương trời xa lạ rồi)


Xuất Ê díp tô ký 20:4-6

4 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.
5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,
6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.- hình tượng có thể là ..... bất cứ một hình gì (trên trời , dưới đất , hay dưới nước)

- mà mình đặt niềm tin vào nó 

- mình quỳ lạy trước nó 

- cầu nguyện , xin xỏ gì ở nó


- with that being said , những hình tượng ngoài công viên , nếu chỉ mang ý nghĩa "nghệ thuật/art" , mình không hề làm những điều trên , thì đó không phải là hình tượng  Tulip4****


ở trên chỉ là ý nghĩa "gần" của hình tượng

chưa chấm dứt ở đó , mình còn có ý nghĩa "xa hơn" của hình tượng nữa
mình coi điều răn thứ nhất ở đây (yeah , có cả bên TL & CG  Tulip4 )


Xuất Ê díp tô ký 20:3

3 Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.hiểu rỏ ý câu này hơn , thì là thế này ... CHUÁ PHẢI LÀ NUMBER ONE TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH 

nếu mình có "bất cứ cái gì hay bất cứ ai" thay vào "vị trí của Chúa" , LÀ NUMBER ONE TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH , THÌ CÁI ĐÓ CHÍNH LÀ HÌNH TƯỢNG tỉ dụ ... tiền bạc , vật chất , danh tiếng , self cái gì cũng mình thế này mình thế kia mình tài mình giỏi mình thông minh mình xuất chúng mình khiêm nhường bảo mình chỉ là number one thôi chứ nhất định không chịu là number two  2leluoi , 1 super star nào đó mà mình là big fan  
Quote ..

“If you want to follow Jesus because He will give you a better life, that’s IDOLATRY. Follow Christ for the sake of Christ. He is WORTHY.” – Paul Washer.

“Idolatry is seeking security and meaning in someone or something other than God.”

“For what is idolatry if not this: to worship the gifts in place of the Giver himself?” John Calvin.

“We make a god out of whatever we find most joy in. So, find your joy in God and be done with all idolatry.” John Piper.
Reply
#20
Vân nêu thêm 1 đoạn Kinh thánh ... chứng minh nếu mình coi "ai đó/cái gì đó hơn Chúa" , thì "ai đó/cái gì đó" chính là "hình tượng"

thêm vào đó , mình không xứng đáng là môn đồ của Ngài 


Mat 10:32-42


32 Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời;
33 còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.

34 Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo.
35 Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia;
36 và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình.
37 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta;
38 ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.
39 Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.

40 Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Ðấng đã sai ta.
41 Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính.
42 Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.đoạn Kinh thánh này .. .very interesting
nhiều điễm được nêu trong đây , Vân sẽ phân tích từng điểm một , cho các bạn theo dõi nhá  Hello
- câu 32-33 ... vì thế gian không chấp nhận Chúa , nên có nhiều người vì muốn được lòng thế gian , họ che dấu niềm tin của họ ở dưới gối ...  trong trường hợp này "thế gian có thể được coi là hình tượng" vì họ coi thế gian quan trọng hơn Chúa , họ muốn được lòng thế gian , thay vì được lòng Chúa ... đối với những người này , thì Chúa Jesus cũng chối họ trước mặt Đức Chúa Trời ... mình hiểu chuyện gì xảy ra sau đó rồi - câu 34-39 ... nhiều người đọc tới câu này sẽ bị shocked   ... á , sao Chúa Jesus lại nói như vậy   ... sỡ dĩ Chúa Jesus nói vậy vì Ngài biết thế gian không chấp nhận Ngài , nếu mình tin Ngài , thì mình phải đứng vào vị trí gươm dáo , đối đầu với thế gian  .. mình có thễ bị chống đối ngay từ trong gia đình (chuyện người ngoài chống đối , thì dĩ nhiên rồi , nhưng who cares  2leluoi) ... vấn đề là người trong gia đình mình chống đối ... vậy mình sẽ chọn CHUÁ hay NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH BAO GỒM LUÔN CẢ CHA MẸ ... nếu mình chọn GIA ĐÌNH , MÀ BỎ CHUÁ , thì coi như mình không xứng đáng là môn đồ của Ngài  ... nếu mình chọn SỰ CHẤP NHẬN CUẢ THẾ GIAN , ĐỂ RỒI TỪ BỎ CHUÁ , thì coi như mình không xứng đáng là môn đồ của Ngài 


cũng nên để ý ở đây , câu 38 dùng chữ "vác thập tự" ... có nhiều người cho rằng "vác thập tự" là mình phải chịu những khó khăn bình thường trong đời sống ... đây là sự suy nghĩ sai lầm ... VÌ CHỊU NHỮNG KHÓ KHĂN BÌNH THƯỜNG TRONG ĐỜI SỐNG , CẢ BELIEVERS VÀ UNBELIEVERS ĐỀU CHỊU CẢ ,  MÌNH KHÔNG THỂ NÀO NÓI UNBELIEVERS VÁC THẬP TỰ GIÁ , VÌ HỌ CÓ TIN VÀO THẬP TỰ GIÁ ĐÂU , MÀ NÓI LÀ HỌ ĐANG VÁC THẬP TỰ GIÁ ?? Chúa đang nói về ĐỨC TIN VS. THẾ GIAN trong cái context này ... vậy mình phải hiểu ... VÁC THẬP TỰ GIÁ LÀ KHI MÌNH PHẢI DÙNG ĐỨC TIN CUẢ MÌNH ĐỂ ĐỐI DIỆN VỚI THẾ GIAN  ... chứ không phải đơn thuần chỉ là "khó khăn bình thường trong đời sống"câu 39 làm Vân liên tưỡng tới mấy người "vừa tin Chúa , vừa tin Phật" .... miệng thì nói tin Chúa , nhưng lại thích nói về "tiền kiếp , luân hồi , đầu thai" của Phật , chứ Chúa đâu có nói những cái này 
Vân thiệt sự không thể nào hiểu những người này  Confused
họ không make up their minds .. tin Chúa ? hay tin Phật ?
họ không biết họ là đàn ông ? hay là đàn bà ? không lẽ họ vừa là đàn ông mà cũng vừa là đàn bà ?
trông dị hợm thiệt 
Vân có cảm giác ... họ thuộc vào câu 39 này ??? 
họ muốn giữ sự sống trong thế gian này , muốn được thế gian chấp nhận , vui lòng thế gian ??????? ... aww , nếu như vậy , thì xin chia buồn cùng họ , vì họ sẽ mất sự sống trong Chúa 

- câu 40-42 .. nếu mình tiếp đón bất kỳ 1 ai (vì DANH CHUÁ) ... thì mình sẽ nhận được phần thưỡng từ Ngài ... ôi , thiệt là hạnh phúc khi nhận được phần thưởng từ Chúa ... still , mình tin Chúa không phải vì phần thưởng này , mà mình tin Chúa vì NGÀI LÀ NGÀI  Heavy-black-heart4 Tulip4 Heavy-black-heart4
Reply
#21
cuối tuần , thay đổi không khí , nghe nhạc 1 bản ... bản mà Vân rất thích 


Our God
banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#22
Ngài là ai ??Admire Admire Admire Admire Admire Admire Admire
Reply
#23
CG "tự tin" cho rằng mình không làm điều gì sai với Kinh thánh 

Congratulations  Cheer


Vân chỉ thắc mắc , nếu tự tin như vậy , thì ...... tại sao lại cho mấy câu Kinh thánh này CẤT CÁNH BAY VỀ CÕI XA XĂM ??? tại sao không tự tin để vào ??


Xuất Ê díp tô ký 20:4-6


4 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.
5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,
6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.những câu này nằm ở đâu trong 10 điều răn của CG , mà Vân tìm không ra ???  Confused

nếu tự tin , tại sao lại để nó bay ?? 


1. Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự ... ? câu 20:3

(câu 20:4-6 ... ủa , cất cánh bay đi đâu rồi ?? bay về phi trường Tân Sơn Nhất ???)

2. Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ ..... ? câu 20:7
3. Giữ ngày Chúa Nhật ..... ?
4. Thảo kính cha mẹ .... ?
5. Chớ giết người .... ?
6. Chớ làm sự dâm dục .... ?
7. Chớ lấy của người .... ?
8. Chớ làm chứng dối .... ?
9. Chớ muốn vợ chồng người .... ?
10. Chớ tham của người .... ?


Suytu
Reply
#24
Kinh thánh không hề mâu thuẫn ... nếu mình thấy Kinh thánh mâu thuẫn , tức là mình đả suy nghĩ sai lầm ở 1 chổ nào rồi 

Vân nhắc lại ... Kinh thánh không hề mâu thuẫn ... một chộc thì Chúa cấm thờ hình tượng , một chộc thì Chúa kêu làm hình tượng để thờ 

nếu mình nghĩ như vậy .. tức là mình đả nghĩ sai lầm ở 1 chổ nào rồi ..

nhiều lần Vân đả nói về câu chuyện này , nhưng hình như nhiều người không thấy ... Vân không mind nói lại 1 lần nữa  Kaos-1 ... who knows , trong tương lai Vân còn phải nói lại lần nữa và lần nữa và lần nữa và lần nữa và lần nữa và lần nữa và lần nữa và lần nữa và lần nữa và lần nữa và lần nữa và lần nữa và lần nữa và lần nữa (lúc này bắt đầu hơi mệt rồi đó à nha  vahidrk1 )


tuỳ theo khả năng của từng người , mà họ hiểu hay không hiểu được những gì Vân nói ... Vân sẻ cố gắng giải thích chậm rãi , step by step , hy vọng mọi người sẽ hiểu (nếu chịu dùng bộ óc ... USE IT OR LOSE IT  vahidrk1 )****


Xuất Ê díp tô ký 20:4-64 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.
5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,
6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.


- định nghĩa hình tượng là mình "quỳ lạy , hầu việc , cầu nguyện , xin xõ nó"

- vậy chuyện Chúa kêu làm Cherubim trên nắp hòm giao ước , có phải là để "quỳ lạy , hầu việc , cầu nguyện , xin xõ nó" không ??

- KHÔNG HỀ NHƯ VẬY

- nếu không hề như vậy , thì KHÔNG THỂ NÓI NHỮNG CHERUBIM NÀY LÀ HÌNH TƯỢNG ĐƯỢC hiểu ??? so far so good ???  Confused

nếu vẫn chưa hiểu , thì ngồi suy nghĩ cho tới khi nào hiểu , thì đọc tiếp phần dưới
Reply
#25
i. 2 cherubim trên nắp hòm giao ước  có phải là để cho mình "quỳ lạy , cầu nguyện , xin xõ" gì không ???[Image: 6a00d8341c019953ef01b7c81c6025970b.jpg]


[Image: 71c-Zu-NLh8-EL-AC-SL1500.jpg]- câu trả lời là ... KHÔNG PHẢI ĐỂ CHO MÌNH "QUỲ LẠY , CẦU NGUYỆN , XIN XÕ" gì cả

- 2 cherubim này "act" giống như 2 con mèo bookends này 

- được để trên nắp hòm giao ước ,  Chúa sẽ gặp dân sự ở giữa 2 Cherubim ... tại đó , Ngài sẽ ra mệnh lệnh cho dân sự cần phải làm cái gì

- vì nó KHÔNG phải là dùng để cho mình "quỳ lạy , cầu nguyện , xin xõ" .. nên KHÔNG thể gọi nó là "hình tượng" được

(nếu vẫn chưa hiểu , thì hãy ngồi đọc kỹ , suy nghĩ kỹ .... that's ok , take all the time you need ....  muốn ngồi bao lâu cũng được , tới cuối năm cũng được , suy nghĩ để hiểu đoạn Kinh thánh này nói gì)Xuất Ê díp tô ký 25:18-20

18 Lại làm hai tượng chê-ru-bin bằng vàng giát mỏng, để hai đầu nắp thi ân,
19 ló ra ngoài, một tượng ở đầu nầy và một tượng ở đầu kia.
20 Hai chê-ru-bin sẽ sè cánh ra, che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân.
21 Ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm, rồi để vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho.
22 Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân, giữa hai tượng chê-ru-bin, trên hòm bảng chứng, ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lịnh về dân Y-sơ-ra-ên.
Reply
#26
ii. chuyện The Bronze Snake trong Cựu ước có phải là để mình "quỳ lạy , cầu nguyện , xin xõ" gì không ??


[Image: unnamed-48.jpg]

hình vẽ  thì như vậy , nhưng mình phải coi Kinh thánh nói gì để confirm nhá , không chỉ nhìn vào hình vẽ , vì đôi khi người hoạ sĩ vẽ theo những gì "họ nghĩ"


[Image: Medicine-Depositphotos-33292971-m-2015.jpg]

về sau , y khoa dùng symbol này cho việc  chữa  bịnh 

(still , cũng KHÔNG ai quỳ lạy , cầu nguyện , xin xõ gì cái symbol này)


[Image: 49745-100447334-1200w-tn.jpg]


Chúa Jesus treo trên thập tự giá (gánh tội lỗi con người)

cũng như the bronze snake ngày xưa (SYMBOL - tượng trưng/gánh tội lỗi con người)

(still , cũng KHÔNG ai quỳ lạy , cầu nguyện , xin xõ gì symbol này cả)


- câu trả lời là KHÔNG AI QUỲ LẠY , CẦU NGUYỆN , XIN XÕ GÌ ... nên KHÔNG thể nói nó là "hình tượng"

THE BRONZE SNAKE (symbol tượng trưng cho tội lỗi của dân Israel đả làm với Chúa) ... chính vì vậy mà họ phải chịu hình phạt bị rắn lữa (độc) cắn chết

- để tìm hiểu chuyện gì xãy ra ở đây , mình coi câu chuyện này như thế nào 

- btw , con rắn này KHÔNG hề dính líu gì tới con rắn dụ dỗ ông Adam và bà Eva ăn trái cấm 


with that being said , bây giờ mình đọc câu chuyện này trong Kinh thánh ... muốn hiểu đầu đuôi câu chuyện , thì click vào link này .... https://wordproject.org/bibles/vt/04/21.htm#0


Vân chỉ nói những câu có liên hệ tới the bronze snake ở đây thôi


Dân số ký 20:5-9

5 Vậy, dân sự nói nghịch cùng Ðức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy.
6 Ðức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đỗi người Y-sơ-ra-ên chết rất nhiều.
7 Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: Chúng tôi có phạm tội, vì đã nói nghịch Ðức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Ðức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự.
8 Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống.
9 Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống.****


chuyện gì xảy ra ở đây ???

- khi vua xứ Canaan nghe tin quân Do thái đang tiến đến, ông liền phục kích tấn công quân này và bắt 1 số tù binh  ... sau lần thất bại , quân Do thái cầu nguyện Chúa "xin Ngài cho chúng tôi bắt được bọn này , chúng tôi sẽ huỹ diệt thành của họ" . Chúa nghe lời cầu xin , nên chuyến này quân Canaan thua quân Do thái , quả thiệt , quân Do thái đốt phá thành của họ  Thumbs-up4


- sau đó quân Do thái tiếp tục hành trình , vừa đi vừa càm ràm với Moses "tại sao ông kêu chúng tôi rời khỏi Ai cập làm chi , rồi bây giờ để chúng tôi phải đi lòng vòng" ... họ không biết rằng , sỡ dĩ họ phải đi lòng vòng 40 năm trong sa mạc vì cái tội càm ràm của họ , đả không sữa đổi , mà bây giờ họ còn càm ràm thêm , tức là đả "tội chất chồng thêm tội"  Disappointed-face4


- chuyến này , Chúa cho "RẮN LỮA" ra cắn họ , khiến nhiều người bị chết ... thấy vậy , họ nói với Moses , chúng tôi biết lỗi rồi , ông hảy cầu xin Chúa xua đuổi con rắn này đi  .. thế là Moses cầu nguyện Chúa thay thế cho họ ... thì Chúa ra mệnh lệnh gì ??


HÃY LÀM 1 CON RẮN LỮA (A BRONZE SNAKE) ... TREO TRÊN CÁI CÂY ... AI BỊ RẮN CẮN ... NHÌN NÓ ... THÌ SẼ ĐƯƠC SỐNG


- ậy , Chúa kêu "nhìn" nó ... để làm gì ?? để cầu nguyện ??? NO ... để họ "nhớ tới cái tội càm ràm" mà họ đả phạm với Chúa ... dĩ nhiên trong cái "nhớ" đó , họ cũng có "đức tin" là Chúa sẽ cứu họ ... thì họ sẽ được  sống

- về sau này , chính Chúa Jesus cũng chết trên thập tự giá  ... Ngài đả "gánh hết tội lỗi của mình" ... symbol con rắn ngày xưa , chính là hiện thân của Chúa Jesus trên thập tự giá , gánh vác tội lỗi con người


CHỨ CON RẮN NÀY HOÀN TOÀN KHÔNG ĐỂ CHO MÌNH "QUỲ LẠY , CẦU NGUYỆN , XIN XÕ" GÌ NÓ CẢ 

NÊN KHÔNG THỂ NÀO NÓI NÓ LÀ HÌNH TƯỢNG


btw , về sau , dân Do thái quả thật có "thờ phượng" the bronze snake này Disappointed-face4 .... 1 lần nữa , họ đả phạm tội trước mặt Chúa

2 Các Vua 18:4

4 Người phá hủy các nơi cao, đập bể những trụ thờ, đánh hạ các-sê-ra, và bẻ gãy con rắn đồng mà Môi-se đã làm; bởi vì cho đến khi ấy dân Y-sơ-ra-ên xông hương cho nó người ta gọi hình rắn ấy là Nê-hu-tan.
mình phải hiểu thế này

- Chúa kêu họ dựng the bronze snake lên , để làm symbol cho họ nhớ tội lỗi của họ  

- chứ Ngài chưa hề bao giờ kêu họ dựng lên , để "quỳ lạy , cầu nguyện , xin xõ" gì con rắn đó cả

- the bronze snake chỉ là "cái tool" cho Ngài thực hiện chương trình của Ngài

- nhưng họ xữ dụng "cái tool" của Chúa , để quay qua , khiến nó trở thành "hình tượng" cho họ thờ phượng
cũng vậy

- Chúa dùng Mary để sanh Chúa Jesus , vào trần gian , chết cho tội lỗi loài người

- chứ Kinh thánh không hề có 1 câu nào kêu mình phải "quỳ lạy , cầu nguyện , xin xõ" Mary

- Mary chỉ là "cái tool" cho Ngài thực hiện chương trình của Ngài

- nhưng nhiều người lại xữ dụng "cái tool" của Chúa , để quay qua , khiến nó trở thành "hình tượng" cho họ thờ phượng
(Vân không biết  bạn có hiểu Vân nói gì không , Vân try my best để nói , nếu ai hiểu được thì tốt , còn ai không hiểu được , thì forget it)  Face-with-rolling-eyes4mặc dù chuyện the bronze snake và chuyện Mary có khác nhau 

THE POINT ... CẢ HAI ĐỀU LÀ "CÁI TOOLS" CHÚA XỮ DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CUẢ NGÀI 

NGÀI KHÔNG HỀ KÊU AI PHẢI THỜ LẠY "CÁI TOOLS" CUẢ NGÀI CẢ .. NO WAY

NHƯNG NGƯỜI TA LẠI QUAY LẠI , KHIẾN "CÁI TOOLS" CUẢ NGÀI THÀNH "HÌNH TƯỢNG" CHO HỌ THỜ LẠY  Face-with-rolling-eyes4


giống như 1 người dùng cái búa để xây nhà , nhà xây xong rồi , mình đem cái búa của họ vô để lên bàn thờ mình thờ  Admire
Reply
#27
iii. còn cái chuyện quỳ xuống trước 1 người nào đó , thì Kinh thánh nói gì 


[Image: 39463.jpg]


Các bạn nói Peter là ông Pope đầu tiên chứ gì ??

vậy mình xem "ông Pope đầu tiên" này nói gì , khi người ta quỳ xuống trước mặt ông ??nếu muốn coi toàn câu chuyện , thì click vào link này ... https://wordproject.org/bibles/vt/44/10.htm#0

ở đây Vân chỉ coi , khi người ta quỳ trước mặt Peter (mà CG cho là ông Pope đầu tiên) thì Peter nói gì ... để mấy ông Pope sau này có thể học hỏi được gì từ Peter nhá 


Công vụ các sứ đồ 10:24-26

24 Bữa sau, đến thành Sê-sa-rê. Cọt-nây với bà con và bạn thiết đương chờ đợi.
25 Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây ra rước, phục xuống dưới chơn người mà lạy.

26 Nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy, nói rằng: Ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi.

[Image: EQ8y-Hol-VUAAC-n-P.png]


còn nói về Giăng quỳ trước thiên sứ , mình coi thiên sứ nói gì nhá ??Khải huyền 22:8-9

8 Chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sấp mình xuống dưới chơn thiên sứ đã tỏ những kỳ diệu ấy cho tôi, để thờ lạy.
9 Song người phán rằng: Chớ làm vậy! Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri, và với những kẻ giữ các lời trong sách nầy. Hãy thờ phượng Ðức Chúa Trời!
câu hỏi đặt ra là ... ngay cả "Peter và thiên sứ" còn từ chối việc người ta quỳ xuống trước mặt họ

vậy những "ông thánh của CG" có từ chối việc người ta  quỳ xuống trước mặt họ không ???
Reply
#28
Vân tạm ngưng ở đây .. 1 tuần (starting Monday)

để Vân edit lại vài posts của trang 2 này ... trước khi đi tiếp

đi lẹ quá , nên Vân skip nhiều điều , sẵn dịp muốn nói luôn 


các bạn có thể lấy break from me

cám ơn là đả theo dõi những gì Vân cần nói 


Vân cần phải edit lại , vì thấy mình đi lẹ quá , nên còn thiếu sót nhiều điều chưa nói .. hết 

Shy 223110697


các bạn thấy đó , văn chương Vân không giỏi , nên đôi khi nói chuyện chắc hơi khó hiểu

nhưng nếu các bạn đọc chậm , và chịu khó suy nghĩ những gì Vân muốn trình bày , thì chắc các bạn cũng hiểu được văn chương "trung học" của Vân .... hehehe ... chứ chưa đạt tới "học đại"


hồi xưa còn ở với my ex .. mỗi lần 2 đứa đi họp nhóm Bible study , Vân ngại góp ý kiến lắm ... vì mỗi lần Vân góp ý kiến , mọi người nhìn Vân cứ như là alien , không hiểu Vân nói gì

lol .. my ex phải "thông dịch" lại ... ý Vân muốn nói thế này , ý Vân muốn nói thế kia

Vân không hiểu tại sao ?? Vân thấy mình nói chuyện dễ hiểu lắm mà , không hiểu tại sao người ta lại không hiểu mình nói gì ... hahahahaha
Reply
#29
như Vân đả nói ở trên


- mỗi một chúng ta đều có "lý do" cho việc mình làm ... anh nào cũng có "lý do" , chị nào cũng có "lý do" ... không một ai mà không có "lý do" cho việc mình làm

- hãy nhớ những lỳ do đóVÀO NGÀY PHÁN XÉT , MÌNH SẼ ĐỨNG TRƯỚC CHUÁ , TRÌNH BÀY CHO NGÀI "LÝ DO" CUẢ MÌNH ... a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

KHÔNG CẦN BIẾT ANH THEO ĐẠO NÀO , KHÔNG CẦN BIẾT ANH TIN GÌ , ANH ĐỀU PHẢI BƯỚC TỚI  TOÀ PHÁN XÉT CUẢ CHUÁ

XONG RỒI Ý CUẢ CHUÁ SẼ LÀ Ý CUỐI CÙNG , QUYẾT ĐỊNH CHUYỆN "ĐỜI ĐỜI" CUẢ ANH/CHỊ  Tulip4 ... CÁI NÀY MỚI LÀ CÁI "ĂN TIỀN"CỨ 1 NGÀY TRÔI QUA , LÀ 1 NGÀY MÌNH TỚI GẦN NGÀY PHÁN XÉT HƠN , HAY CŨNG 1 NGÀY MÌNH TỚI GẦN CÁI CHẾT HƠN ... ĐỪNG QUÊN ĐIỀU NÀY


[Image: hand-judge-holding-hammer-gavel-hand-jud...023287.jpg]
Reply
#30
- chuyện the bronze snake (symbol tượng trưng gánh tội con người) .. bị treo trên cây ... Dân số ký 21:5-9 ... click link https://wordproject.org/bibles/vt/04/21.htm#0
làm Vân nhớ tới chuyện the scapegoat .... Lê vi ký 16:21-22 ... click link https://wordproject.org/bibles/vt/03/16.htm#0

- có 2 con goats được đem tới ... bóc thăm ... 1 con bị giết để dâng lên Chúa , xin Ngài tha thứ tội của con người ... 1 con được gọi là the scapegoat , sẽ được thầy tế lễ thượng phẫm đặt tay lên nó , coi như tội con người bây giờ đặt lên nó , rồi cho 1 người dẫn nó vào .... vào ... vào .. và thả nó trong wilderness

tất cả đều là symbols , con thú gánh tội con người 

và cũng là 1 viễn ảnh trước cho Chúa Jesus , sau này gánh tội con người , khi Ngài bị treo trên thập tự giá


(1 điều cho chúng ta suy nghĩ nhé)[Image: f4bd4d-9de3a6fc4b874b3fa8cc699c5b241bd0-...-s-4-2.jpg][Image: maxresdefault-2021-10-31-T214924-634.jpg]
Reply