Yoga
#91
Từ ghế thấp hoặc sofa đứng dậy dể dàng 

https://m.youtube.com/shorts/LJ4zDTa7EWU


...
Be Vegan, make peace.
Reply
#92
Giảm bụng mở 

https://m.youtube.com/shorts/4hOzjliJN38
..
https://m.youtube.com/shorts/pI0vsOgU3C4
Be Vegan, make peace.
Reply
#93
Lưng méo, đau vai 

https://m.youtube.com/watch?v=jyln1KPep1w
..

https://m.youtube.com/@ChineseCulture1

....
Be Vegan, make peace.
Reply
#94
Thường đi tiểu ban đêm

https://m.youtube.com/shorts/0YyeaOHl1-A
..
Be Vegan, make peace.
Reply
#95
Ứ nước ở chán , tập thể dục sẻ bớt 


https://m.youtube.com/shorts/bWBfl8ZoYVM

..
Be Vegan, make peace.
Reply
#96
Khi mới bị đột quỵ. 


https://m.youtube.com/shorts/PKehSrTE32U

...
Be Vegan, make peace.
Reply
#97


Be Vegan, make peace.
Reply
#98
Massage gương mặt làm láng da mặt 


https://m.youtube.com/shorts/XHsyR4blVeA

..
Be Vegan, make peace.
Reply
#99
Fix lower back 

https://m.youtube.com/shorts/wFAeK_ZzD0o
...Schouder pain 

https://m.youtube.com/shorts/dF_Z0UwlX08
..
Be Vegan, make peace.
Reply
Nghe không rõ 

https://m.youtube.com/shorts/y2oVi6b-jNk
...
Be Vegan, make peace.
Reply
https://m.youtube.com/shorts/pj1jiQmTMb0

..

Bún ngón tay để giúp trí nhớ
Be Vegan, make peace.
Reply
Cô này giải thích ro ngừng động tác yoga 

https://m.youtube.com/shorts/9jAcoFgX9LY

..

Dành cho mắt ..

https://m.youtube.com/shorts/tKvL3KMvVCo

...


Giảm Stress 

https://m.youtube.com/shorts/92BVZYeqanQ
...
Be Vegan, make peace.
Reply
Frozen schouders 
https://m.youtube.com/shorts/WW1DHjtZ_d4...
Be Vegan, make peace.
Reply
Cách tập để trị táo bón 


https://m.youtube.com/shorts/rlyotLMMmq0.
Be Vegan, make peace.
Reply
..

Yoga 


..


.
Be Vegan, make peace.
Reply