The following warnings occurred:
Warning [2] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable - Line: 895 - File: showthread.php PHP 7.2.34 (Linux)
File Line Function
/showthread.php 895 errorHandler->error

Tào lao
#1
(2021-11-09, 01:17 AM)tuyetvan Wrote: Vân không phĩ báng ai cả

Vân chỉ nói những gì Kinh thánh nói 


chứ nếu Vân tự đem ý mình ra nói , lúc đó , RH có thễ cho rằng Vân phĩ báng

đàng này , nếu Vân đem những gì Kinh thánh nói , thì không thể gọi là .. Vân phĩ báng được 

right ?


sao , RH có hiểu được HV không , thì chia sẽ cho Vân và XM biết  Thanks-sign-smiley-emoticon

nếu có điễm nào Vân không hiểu rỏ , thì Vân sẻ hỏi lại

TV đừng mượn Kinh Thánh phĩ báng phong tục truyền thống cao cả của dân tộc Viêt Nam.  Chỉ vì tôn sùng dân Do Thái, mượn sách từ người của dân Do Thái viết ra mà từ bỏ nguồn gốc thiêng liêng của mình.  Nhai tới nhai lui còn hơn đài phát thanh ở nước cộng sản nhòi sọ người dân nhẹ dạ, hù doạ ai không tin chúa của TV sẽ bị phạt mấy đời, tới đời cả con cháu, đoạ vào đia ngục, gieo đại dịch, chiến tranh, nghèo, ôi sao nhỏ mọn quá vậy?  Chỉ vì không tin...ấu trĩ hơn là nói những người bịnh nằm trên giường bịnh của nhà thương là do chúa của TV trừng phạt, TV chắc là sau này không bịnh vào nhà thương không? Lên Thiêng Đàng hay tâm hiện đang vướng địa ngục? TV lấy chồng có vâng theo lời cha mẹ sắp đặt hôn nhân không? (Luật của TV) Nhật hướng về Phật giáo nhiều, sao lại giàu và được nhiều người trên thế giới nễ.  Mễ hướng về Jesus nhiều thì sao nè?[/font][/color]

TV sùng bái dân tộc của người ta, từ bỏ nguồn gốc của mình đó là tự do của TV, đừng phĩ báng những ngưới biết quí và biết ơn và tôn thờ tổ tiên.  Hãy nên biết phong tục Do Thái khác hơn dân tộc Việt Nam và các nước khác.  Đừng lên án thờ hình tượng vì TV không hiểu được ý nghĩa của nó, một phần do không đọc copy paste, luôn theo suy nghĩ một chiều của mình...không có não nên copy and paste, TV nói đụng chạm nặng tới nhiều người, chỉ có một mình TV có não, tất cả đều không có?
Reply


Messages In This Thread
Tào lao - by Thuctinh - 2021-11-09, 10:48 AM
RE: Tào lao - by Ech - 2021-11-09, 10:56 AM
RE: Tào lao - by Riêng Một Góc Trời - 2021-11-09, 10:57 AM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2021-11-09, 11:02 AM
RE: Tào lao - by ngap_ruoi - 2021-11-09, 11:11 AM
RE: Tào lao - by Ech - 2021-11-09, 11:14 AM
RE: Tào lao - by ngap_ruoi - 2021-11-09, 12:02 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2021-11-09, 11:00 AM
RE: Tào lao - by ngap_ruoi - 2021-11-09, 11:08 AM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2021-11-09, 11:28 AM
RE: Tào lao - by LýMạcSầu - 2021-11-09, 12:58 PM
RE: Tào lao - by RungHoang - 2021-11-09, 01:05 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2021-11-09, 05:37 PM
RE: Tào lao - by Ech - 2021-11-09, 10:08 PM
RE: Tào lao - by phai - 2021-11-09, 10:14 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2021-11-09, 10:27 PM
RE: Tào lao - by TTTT - 2023-01-01, 08:20 AM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-01, 05:33 PM
RE: Tào lao - by TTTT - 2023-01-01, 06:04 PM
RE: Tào lao - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-01-01, 05:46 PM
RE: Tào lao - by TTTT - 2023-01-01, 06:16 PM
RE: Tào lao - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-01-01, 06:53 PM
RE: Tào lao - by TTTT - 2023-01-01, 07:03 PM
RE: Tào lao - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-01-01, 07:09 PM
RE: Tào lao - by TTTT - 2023-01-01, 07:12 PM
RE: Tào lao - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-01-01, 07:24 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-01, 05:49 PM
RE: Tào lao - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-01-01, 11:24 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-02, 10:14 PM
RE: Tào lao - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-01-02, 11:54 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-04, 06:27 PM
RE: Tào lao - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-01-06, 05:59 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-19, 10:57 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-02, 04:45 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-02, 10:10 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-04, 03:10 PM
RE: Tào lao - by dulan - 2023-01-04, 08:40 AM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-04, 06:30 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-04, 02:27 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-04, 06:32 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-04, 06:52 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-04, 09:56 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-04, 10:45 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-05, 05:13 AM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-05, 05:48 AM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-06, 02:21 AM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-19, 11:14 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-19, 11:19 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-19, 11:34 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-20, 01:37 AM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-20, 02:19 AM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-20, 05:00 AM
RE: Tào lao - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-01-06, 07:45 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-10, 03:49 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-17, 12:44 AM
RE: Tào lao - by Green Grass - 2023-01-17, 01:29 AM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-17, 02:01 AM
RE: Tào lao - by Green Grass - 2023-01-17, 07:40 PM
RE: Tào lao - by TTTT - 2023-01-17, 08:23 PM
RE: Tào lao - by Green Grass - 2023-01-17, 10:26 PM
RE: Tào lao - by TTTT - 2023-01-18, 07:13 AM
RE: Tào lao - by Green Grass - 2023-01-18, 10:09 AM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-19, 10:45 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-19, 11:23 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-20, 01:34 AM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-20, 02:10 AM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-20, 05:02 AM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-20, 05:55 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-20, 07:37 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-19, 10:41 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-19, 10:42 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-19, 09:24 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-19, 10:32 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-19, 10:52 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-19, 11:08 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-19, 11:15 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-20, 12:35 AM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-20, 01:47 AM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-20, 02:26 AM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-20, 05:09 AM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-20, 05:51 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-20, 07:35 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-21, 03:11 AM
RE: Tào lao - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-01-22, 06:42 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-27, 06:35 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-21, 01:50 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-21, 02:25 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-21, 04:06 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-21, 04:42 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-21, 08:31 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-21, 09:41 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-21, 07:05 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-21, 08:11 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-01-21, 09:33 PM
RE: Tào lao - by TTTT - 2023-01-27, 07:12 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-01-27, 07:25 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-05-22, 09:18 PM
RE: Tào lao - by LýMạcSầu - 2023-05-24, 11:54 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-05-26, 05:26 PM
RE: Tào lao - by TTTT - 2023-05-26, 05:34 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-05-26, 05:53 PM
RE: Tào lao - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-05-26, 07:02 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-05-30, 06:13 PM
RE: Tào lao - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-05-31, 05:31 PM
RE: Tào lao - by TTTT - 2023-05-26, 09:29 AM
RE: Tào lao - by RungHoang - 2023-05-30, 10:15 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-05-30, 11:33 PM
RE: Tào lao - by TTTT - 2023-06-28, 08:03 PM
RE: Tào lao - by TTTT - 2023-06-29, 05:13 AM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-01, 05:15 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-06-30, 10:36 PM
RE: Tào lao - by Green Grass - 2023-06-30, 11:53 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-07-01, 03:31 AM
RE: Tào lao - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-07-01, 09:09 AM
RE: Tào lao - by TTTT - 2023-07-01, 09:20 AM
RE: Tào lao - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-07-01, 09:39 AM
RE: Tào lao - by TTTT - 2023-07-01, 09:59 AM
RE: Tào lao - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-07-01, 12:36 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-07-04, 09:14 AM
RE: Tào lao - by LýMạcSầu - 2023-07-01, 10:13 AM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-07-04, 09:21 AM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-01, 05:16 PM
RE: Tào lao - by TTTT - 2023-07-01, 06:33 AM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-01, 05:23 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-01, 05:29 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-02, 05:00 PM
RE: Tào lao - by Saolấplánh - 2023-07-02, 07:12 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-02, 11:06 PM
RE: Tào lao - by TTTT - 2023-07-03, 08:10 AM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-03, 04:33 PM
RE: Tào lao - by TTTT - 2023-07-03, 08:46 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-03, 11:29 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-07-04, 09:40 AM
RE: Tào lao - by TTTT - 2023-07-04, 01:56 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-03, 05:48 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-05, 06:14 AM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-05, 04:59 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-05, 06:37 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-06, 07:42 AM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-06, 05:42 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-07, 03:38 AM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-07, 06:04 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-07, 06:09 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-08, 05:14 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-08, 05:17 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-08, 05:23 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-07-08, 06:23 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-08, 06:33 PM
RE: Tào lao - by TTTT - 2023-07-08, 06:44 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-08, 08:02 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-09, 04:18 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-09, 04:39 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-09, 04:57 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-09, 05:16 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-07-10, 05:12 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-10, 09:04 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-07-11, 02:37 AM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-11, 06:42 AM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-11, 06:48 AM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-07-11, 01:56 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-11, 04:46 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-07-11, 05:18 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-11, 06:15 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2023-07-11, 06:28 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-11, 09:33 PM
RE: Tào lao - by Tuy duyen - 2023-07-12, 03:32 AM
RE: Tào lao - by TTTT - 2023-11-26, 06:34 PM
RE: Tào lao - by JayM - 2023-11-26, 07:32 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2024-03-02, 02:51 PM
RE: Tào lao - by JayM - 2024-03-02, 09:18 PM
RE: Tào lao - by Thuctinh - 2024-03-02, 09:23 PM