VietBest
ximuoi nói xấu Mod Team - Printable Version

+- VietBest (http://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (http://vietbestforum.com/forumdisplay.php?fid=64)
+--- Forum: Thắc Mắc & Góp Ý (http://vietbestforum.com/forumdisplay.php?fid=33)
+--- Thread: ximuoi nói xấu Mod Team (/showthread.php?tid=22922)

Pages: 1 2


ximuoi nói xấu Mod Team - mika - 2021-11-19

Mod ơi, vô đọc tên ximuoi nói xấu Mod nữa kìa  Please

Tui đề nghị Mod ban tên này 3 tháng để khỏi phiền dọn rác rưỡi hắn xả ra mỗi ngày  Please

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=22921&pid=397417#pid397417


RE: ximuoi nói xấu Mod Team - Lảo đại - 2021-11-19

Đề nghị thiến nó thêm lần nữa đi... lần này thì phải cạo cho sạch luôn


RE: ximuoi nói xấu Mod Team - ngap_ruoi - 2021-11-19

(2021-11-19, 11:50 AM)Lảo đại Wrote: Đề nghị thiến nó thêm lần nữa đi... lần này thì phải cạo cho sạch luôn

Hmm....     Tại sao lại làm ngược đời ....  phải cạo trước khi thiến chứ......   Until then ..... Good Luck....

Ps... Mà đã thiến rồi ..... thì còn cái gì mà thiến nữa ..... Chắc lẽ hồi trước chỉ cắt có 1 khúc thôi hay sao???... LOL-4 LOL-4


RE: ximuoi nói xấu Mod Team - mika - 2021-11-19

(2021-11-19, 11:50 AM)Lảo đại Wrote: Đề nghị thiến nó thêm lần nữa đi... lần này thì phải cạo cho sạch luôn

cho nó đi Thái đổi giống làm female luôn  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon


RE: ximuoi nói xấu Mod Team - mika - 2021-11-19

(2021-11-19, 12:09 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....     Tại sao lại làm ngược đời ....  phải cạo trước khi thiến chứ......   Until then ..... Good Luck....

Ps...  Mà đã thiến rồi ..... thì còn cái gì mà thiến nữa .....   Chắc lẽ hồi trước chỉ cắt có 1 khúc thôi hay sao???...   LOL-4  LOL-4

thiến trước, cạo sau sạch sẽ hơn, ko bị vướng víu bác NR ơi  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon Becuoi


RE: ximuoi nói xấu Mod Team - ngap_ruoi - 2021-11-19

(2021-11-19, 12:20 PM)mika Wrote: thiến trước, cạo sau sạch sẽ hơn, ko bị vướng víu bác NR ơi  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon Becuoi

Hmm.... Thiến trước phải tốn thời gian cho (vết thương) lành lại mới cạo được.... Cho nên cạo trước thiến sau .... thì chỉ cần làm có 1 lần thôi ..... Until then .... Good Luck...

Ps... Làm cái gì cũng nên tính trước cho .... đỡ tốn thời gian, thời giờ.... Rollin Rollin


RE: ximuoi nói xấu Mod Team - mika - 2021-11-19

(2021-11-19, 01:04 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Thiến trước phải tốn thời gian cho (vết thương) lành lại mới cạo được....     Cho nên cạo trước thiến sau .... thì chỉ cần làm có 1 lần thôi .....     Until then ....   Good Luck...

Ps... Làm cái gì cũng nên tính trước cho ....   đỡ tốn thời gian, thời giờ....    Rollin  Rollin

Hình như có gì sai sai đó bác NR. 

mika thấy nên thiến trước cạo sau, vì nếu cạo trước, sau khi thiến, chỗ đó đau, trống huơ trống hoắc ko có gì che chắn ... mà ...lạnh lẽo lắm  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Biggrin

cạo sau là hãy còn so kind to him, dù tốn giờ chờ hắn lành thẹo ...  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon Becuoi


RE: ximuoi nói xấu Mod Team - Lảo đại - 2021-11-19

Vậy bây giờ có nên thiến nó lần nữa không ? Vì lần đầu nó vẫn còn lải nhải được . Cạo sạch ý là cho nó bị neuter vĩnh viễn đi thì cái mõm nó bớt sũa bậy.


RE: ximuoi nói xấu Mod Team - SugarBabe - 2021-11-19

Vậy Ximuoi nghĩ ai có thể cứu XiMuoi trong VB ? 

Đừng có đem đạo lý của XM vô đây để kiếm cớ , biện hộ cho mình. 


Mod Team - là đại diện cho Mods của Việtbest . Sẽ có toàn quyền thay thế mình giải quyết chuyện của VB. Nếu XM cứ tiếp tục chuyện này sẽ bị ban 3 ngày. Nếu tái phạm, hình phạt sẽ được tăng lên.


SB


RE: ximuoi nói xấu Mod Team - Lảo đại - 2021-11-19

Dạ cái nick mika nó méc đó ạ, không có dính líu gì tới em hết. Em chỉ là bán dao mỗ thôi ạ.
 Mika này cũng thiệt là kì, đụng chuyện gì cũng méc.


RE: ximuoi nói xấu Mod Team - phai - 2021-11-19

(2021-11-19, 05:29 PM)SugarBabe Wrote: Vậy Ximuoi nghĩ ai có thể cứu XiMuoi trong VB ? 

Đừng có đem đạo lý của XM vô đây để kiếm cớ , biện hộ cho mình. 


Mod Team - là đại diện cho Mods của Việtbest . Sẽ có toàn quyền thay thế mình giải quyết chuyện của VB. Nếu XM cứ tiếp tục chuyện này sẽ bị ban 3 ngày. Nếu tái phạm, hình phạt sẽ được tăng lên.


SB

Một lát ximuoi sẽ ra nói là chỉ có ximuoi mới có thể làm cho cô mod hiền như SB trở nên cương quyết, thẳng thừng như vậy. 

Chỉ có nick ximuoi mới làm được ngoài ra không nick nào khác có thể  Lol .


RE: ximuoi nói xấu Mod Team - ngap_ruoi - 2021-11-19

(2021-11-19, 06:01 PM)Lảo đại Wrote: Dạ cái nick mika nó méc đó ạ, không có dính líu gì tới em hết. Em chỉ là bán dao mỗ thôi ạ.
 Mika này cũng thiệt là kì, đụng chuyện gì cũng méc.

Hmm.... Mùa này dao mổ bán chắc chạy ..... để mọi người mần thịt gà tây hay thiến..... ngoài ra lại tranh thủ bán luôn 1 mớ dao cạo...... Until then.... Good Luck....

Ps... Bán nhiêu dao quá.... coi chừng mika méc Mót ...... về tội bán dao không có đăng ký.... LOL-4 LOL-4


RE: ximuoi nói xấu Mod Team - mika - 2021-11-19

(2021-11-19, 06:01 PM)Lảo đại Wrote: Dạ cái nick mika nó méc đó ạ, không có dính líu gì tới em hết. Em chỉ là bán dao mỗ thôi ạ.
 Mika này cũng thiệt là kì, đụng chuyện gì cũng méc.

Thì tớ rao, còn lảo Đại bán dao thiến, mổ ...giúp cho ximuoi lẻo lự toại nguyện mà  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon


RE: ximuoi nói xấu Mod Team - mika - 2021-11-19

(2021-11-19, 07:01 PM)phai Wrote: Một lát ximuoi sẽ ra nói là chỉ có ximuoi mới có thể làm cho cô mod hiền như SB trở nên cương quyết, thẳng thừng như vậy. 

Chỉ có nick ximuoi mới làm được ngoài ra không nick nào khác có thể  Lol .

Thumbs-up4 Becuoi


RE: ximuoi nói xấu Mod Team - mika - 2021-11-19

(2021-11-19, 07:05 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Mùa này dao mổ bán chắc chạy .....  để mọi người mần thịt gà tây hay thiến.....   ngoài ra lại tranh thủ bán luôn 1 mớ dao cạo......   Until then....   Good Luck....  

Ps...  Bán nhiêu dao quá....  coi chừng mika méc Mót ......    về tội bán dao không có đăng ký....   LOL-4  LOL-4

Có lảo Đại bán dao mổ rồi, bác NR bán dao cạo đêyy ... Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon Rollin