Niềm tin 101
#1
trước khi đi ngũ , Vân nói về niềm tin 101 i. mình biết Chúa có 3 ngôi

- Đức Chúa Trời
- Chúa Jesus
- Chúa Thánh Linh  [Image: thumbs-up4.png]

ii. khi Chúa Jesus trở về trời , Ngài để Đức Thánh Linh ở lại cùng believers

bởi vậy , ai tự nhận mình là believers .. thì phải có Đức Thánh Linh ở cùng 

đả nói có Đức Thánh Linh ở cùng ... thì họ không kiếm tội lỗi để chạy vào , tham gia vào tội lỗi  [Image: thumbs-up4.png]iii. nói tóm lại .. believers có Đức Thánh Linh ở cùng ... không kiếm tội lỗi để lao vào

believers .. thì được vào thiên đàng ... đời đời
unbelievers ... thì được vào địa ngục ... đời đời


nên nhớ chữ ... đời đời , ở 2 nơi chốn khác nhau  [Image: thumbs-up4.png]


iv. bây giờ , thiên đàng đời đời 

- người làm 1 .. 2 ... 3 ...4 ...5 ..6 ..7 ..8 .. 9 ... 10

- thì sẽ có phần thưởng khác nhau trên thiên đàng ... người làm 10 được thưởng 10 .. người làm 1 được thưởng 1 

- đời đời  [Image: thumbs-up4.png]
v. bây giờ , địa ngục đời đời

- người làm 1 ... 2 .. 3 ..4 ..5 ..6... 7. ..8 .. 9 ... 10

- thì sẽ có sự trừng phạt khác nhau dưới địa ngục ... người làm 10 bị phạt 10 .. người làm 1 bị phạt 1 

- đời đời  [Image: thumbs-down4.png]
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#2
chuyện tôn giáo , thiệt ra nó rất là đơn giản , chứ không phức tạp như nhiều người tưỡng 

sau này , Vân trở lại blog mình , Vân sẻ cho các bạn thấy .. chuyện tôn giáo rất là đơn giản .. nếu mình cứ để Lời Chúa hướng dẫn mình đi

good night  [Image: hello.gif]
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#3
Btw. Vân giải thích tại sao mình dùng 101 ở trên 

101 là căn bản

Những căn bản mình cần nắm trong niềm tin  Hello
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#4
Tulip4
Xin lỗi Vân,

Tôi có nói những lời hơi quá đáng nhưng khi thấy người bạn thân của tôi buồn tôi chịu không nổi thêm nữa có những đám bịt mặt nhảy vô nói những câu gây chia rẽ thêm lại càng làm tôi ứa gan và không kiểm soát được ngôn ngữ của mình.

Mong Vân bỏ qua và coi đó như một lúc nóng giận, ai không có lúc nổi nóng, và không tự chủ được.

Tulip4
[-] The following 1 user Likes lãng's post:
  • tuyetvan
Reply
#5
đễ hiểu về ... MÌNH ĐƯỢC CỨU LÀ NHỜ VÀO ÂN ĐIỄN (KHI MÌNH CÓ ĐỨC TIN) ... chứ không phải .. nhờ vào VIỆC LÀM của mình 


thì mình coi đoạn Kinh thánh này ...


Ê phê sô 2

Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời.

Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;
- bởi đức tin , mình nhận ân điển , được sự cứu rổi  Kaos-1

- chứ không phải ... do việc làm của mình .. mà được sự cứu rổi ... nên không một ai trong chúng ta có cớ khoe mình ...  "à tại vì tui tốt , tui thế này , tui thế kia , mà tui được cứu vào thiên đàng đời đời)
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#6
vậy thì VIỆC LÀM mang ý nghĩa gì ??

vì ở đây là .. Niềm tin 101 

Vân nói đơn giản 2 cái mà mình cần phải biết về .. VIỆC LÀM 
i. Đức tin không có Việc làm ... là Đức Tin Chết

Gia cơ 2:14-26


14 Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Ðức tin đó cứu người ấy được chăng?

15 Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày,
16 mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì co ích gì chăng?
17 Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.
18 Hoặc có kẻ nói: Ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta.
19 Ngươi tin rằng chỉ có một Ðức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.
20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng?
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao?
22 Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn.
23 Vậy được ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Ðức Chúa Trời.
24 nhơn đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi.
25 Ðồng một thể ấy, kỵ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao?
26 Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.****
ii. Việc Làm ... sẻ cho mình "được thưỡng hay bị phạt" ... ít nhiều ... đời đời 


Rôma 2:6

Ðấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm:
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#7
nếu để hiểu sâu hơn về... VIỆC LÀM ... thêm 1 chút nữa

thì mình coi đoạn Kinh thánh này ... nhất là câu 12 tới câu 15  Hello1 Cô rinh tô 3

Có người thì nói: Ta là môn đồ của Phao-lô; kẻ thì rằng: Ta là của A-bô-lô, vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao?

Thế thì, A-bô-lô là ai, và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người.
Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Ðức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
Vậy, người trồng kẻ tưới, đều không ra gì, song Ðức Chúa Trời là Ðấng làm cho lớn lên.
Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm.
Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Ðức Chúa Trời; anh em là ruộng Ðức Chúa Trời cày, nhà của Ðức Chúa Trời xây.
10 Theo ơn Ðức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nên như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Ðức Chúa Jêsus Christ.
12 Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy,  Hello
13 thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra.  Hello
14 Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mìnhHello
15 Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.  Hello
16 Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Ðức Chúa Trời, và Thánh Linh Ðức Chúa Trời ở trong anh em sao?
17 Vì có ai phá hủy đền thờ của Ðức Chúa Trời, thì Ðức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Ðức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.

- để giải thích những câu trên nói gì, thì Vân đi từ từ ở đây MÌNH TIN .. LÀ MÌNH ĐƯỢC CỨU  Thumbs-up4

MÌNH LÀ BELIEVER .. CÓ ĐỨC THÁNH LINH Ở CÙNG.. GIÚP CHO MÌNH TỪ BỎ TỘI LỖI .. LÀ MÌNH ĐƯỢC CỨU  Thumbs-up4BÂY GIỜ VỀ HÀNH ĐỘNG THÌ THỂ NÀO? 

- MOTIVE, mục đích hành động của mình là gì?? 

- VÀO NGÀY CUỐI CÙNG, MOTIVE sẽ được trình ra 

- nếu là vàng thật, thì mình nhận được phần thưởng của mình (đi vào thiên đàng đời đời) 

- nhưng nếu là cỏ cây, thì mình sẽ bị mất phần thưởng (đi vào thiên đàng đời đời)  .. nhưng mình cũng được bước vào thiên đàng với 2 bàn tay trắng.. mình chỉ đánh mất phần thưởng thôi, chứ mình cũng "chen được chân vào thiên đàng"  Kaos-1

Hay nói rõ ra

- MOTIVE MÌNH LÀM .. VÌ NIỀM TIN MÌNH VÀO CHÚA .. mình vào thiên đàng không mất phần thưởng  Kaos-1

- MOTIVE MÌNH LÀM .  VÌ CÁ NHÂN MÌNH ... mình cũng vào thiên đàng nhưng coi như trắng tay, phần thưởng bị thiêu rụi hết  :loudly-crying-face4:


CHỈ CÓ CHÚA MỚI XÉT MOTIVES , CHỨ CHÚNG TA KHÔNG CÓ QUYỀN XÉT NHAU 
Reply
#8
Theo tui thì ai mà hạnh phúc thành công trong cuộc sống thì được 1 nén bạc : nén này là nén Cảm Tạ. 

Còn khi mình già yếu bệnh tật bất hạnh là lúc này được 10 nén bạc : nén này là nén Phó Thác. 

888 sợ đụng chạm, vô tào lao với bà, có gì 2 đứa rớt cùng lúc cũng vui... hahahahahah  Becuoi
Reply
#9
Ừ thì 88 hổng sao đâu bà Hug

Có điều tui hổng hiểu bà nói .. tại sao 1 nén, tại sao 10 nén .. bà nói xuống chút chút tui hiểu rồi mình 88 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#10
(05-23-2020, 12:10 PM)tuyetvan Wrote: Ừ thì 88 hổng sao đâu bà Hug

Có điều tui hổng hiểu bà nói .. tại sao 1 nén, tại sao 10 nén .. bà nói xuống chút chút tui hiểu rồi mình 88 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bà nói cái gì làm 1 ăn 1, làm 10 ăn 10 gì đó.. tui không biết ai ra sao, tuy nhiên tui thấy là chỉ khi mình yếu đuối lắm mới tìm đến Tôn Giáo. Tui nói Tôn Giáo thì tui nói chung đi nha.
Reply
#11
Ok, bà muốn nói tôn giáo chung cũng được.. vậy mình nói tôn giáo chung chung  Thumbs-up4


Đề tài bà đưa ra, trong đầu tui bỗng dưng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng bây giờ tui tập trung vào chuyện bà muốn nói, rồi sau này mình sẽ nói sâu thêm


Khi con người yếu đuối, thì người ta tìm tới tôn giáo, đúng  Clap

- thiệt sự là con người yếu đuối.. ai cũng yếu đuối ... mặc dù đôi khi họ tự fool họ là .. mạnh

- tui nhìn thấy được con người tui rất yếu đuối, con cháu tui rất yếu đuối , những người tui nhìn thấy cũng rất yếu đuối mặc dù họ có làm như họ mạnh

Nhưng thiệt tình mọi người trong chúng ta ai cũng yếu đuối cả

Có thể đây là .. LỜI MỜI HỌ TÌM TỚI TÔN GIÁO  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#12
Có nhiều người không chấp nhận chuyện KHÔNG MUỐN xảy ra cho mình 


Có lần Vân nói ... Why me?

Thì nhận câu trả lời của người bạn ... Why not?


Cuộc sống, đôi khi mình nhận những chuyện KHÔNG MUỐN .. vì có nguyên nhân đó 


i. để mình biết được sự yếu đuối của mình .. chứ nếu cái gì cũng như MÌNH MUỐN, thì mình phây phây, nghĩ mình A OK, là 1 điều không đúng chút nào cả,hay có thể nói là mình tự lừa dối chính mình.  


ii. kỳ lắm, khi biết mình yếu đuối, tự nhiên mình tìm đến 1 Đấng có thể nâng đỡ mình.. mình có RELATIONSHIP với Đấng đó.. cái này mới là nguyên nhân QU. AN TR. ỌNG cho lý do tại sao mình cần biết mình .. yếu đuối 


iii. cũng nhờ yếu đuối, mà mình hiểu được cái yếu đuối của người khác.. mình thông cảm họ hơn .. nhưng không có nghĩa là mình bó tay cùng với họ .. mà mình có thể khuyên nhủ họ có cái nhìn positive hơn
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#13
Là 1 BELIEVER .. mình phải tin vào .. SỰ TỄ TRỊ CỦA CHÚA  [Image: thumbs-up4.png]


- không có 1 chuyện gì xảy tới cho mình .. dù nhỏ hay lớn .. nằm ngoài sự điều khiển của Chúa  [Image: thumbs-up4.png]


- tỉ dụ .. bạn gặp người này, gặp chuyện kia, người này thương mình, người kia ghét mình.. đôi khi không phải vì mình làm cái gì cho họ thương hay ghét ... 


mình chẳng làm gì họ cả .. tự nhiên họ thương, cũng tự nhiên họ ghét .. hoàn toàn nằm ngoài khả năng của mình 

có ai trong chúng ta dám nói .. Tui có khả năng làm cho người này thương tui, hay người kia ghét tui không??? 

Well, sống trong thế giới tội lỗi đầy ganh ghét, thì có thể mình có khả năng (cố tình hay vô tình) làm người ta ghét mình Chứ còn làm cho người ta thương, thì chỉ có Chúa mới làm được điều này

- bạn cố gắng để người ta thương .. chưa chắc người ta thương 

- nhưng nếu bạn có 1 người nào đó thương bạn thì đây là việc làm của Chúa, chứ không phải của bạn 
- Vậy đừng bỏ đi những gì Chúa ban cho bạn .. nếu đó là 2 chiều 

- Còn nếu 1 chiều, thì hãy coi như bạn bè  .. Không cần thiết phải cay đắng nhau .. mình tới điểm quen biết nhau cũng là 1 cái duyên mà Chúa ban cho mình có được 1 người bạn
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#14
Bây giờ Vân nói qua chuyện kế là Trinity 

CHÚA 3 NGÔI 

 mình biết là có 

- Đức Chúa Trời 
- Chúa Jesus 
- Chúa Thánh Linh

Mình nên hiểu như thế nào về CHÚA BA NGÔI ??
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#15
Có vài cách để hiểu về Chúa 3 Ngôi


i. giống như con người, có anh A, anh B, anh C .. 3 người khác nhau, và cùng là con người 

Chúa cũng vậy, có 3 Chúa khác nhau, và cùng là Chúa  [Image: thumbs-up4.png]
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply