Liveshow 20 Năm Tiếng Hát Mạnh Quỳnh
#1
Cảm Ơn Cuộc Đời

DISC=1


Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#2
DISC=2Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply