Xôi Xoaì
#1
Xôi xoài 
Thực hiêṇ by SugarBabeThành Phần:
Nếp
Sugar
Oil
Xoaì


Cách Làm:

Ngâm nếp ít nhất 10 hours hay qua đêm , xong hấp nếp trong xững  khoãng 30-40 mins cho chín hay nấu xôi trong nồi cơm điện


Xôi naỳ nâú trong nôì cơm điện. Khi xôi chín, rắc đường lên, đễ 1 vaì phút cho tan đường 
Link Nâú xôi trong nôì cơm điện :  http://vietbestforum.com/thread-647.html

Ăn chung xoaì, nước dưà


[Image: download_17.jpg]

Reply