Mod ơi
#1
Photo 
hình như không work với browser FireFox.
khi log in thì cái login nó nằm sát phía dưới không type được password.
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#2
(2017-12-30, 08:40 PM)goimi Wrote: hình như không work với browser FireFox.
khi log in thì cái login nó nằm sát phía dưới không type được password.

Tôi cũng bị trường hợp giống như bạn, chỉ bỏ được username vào thôi, không cho chỗ để bỏ mật mã vào.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#3
à ...cái log-in khác sáng và hôm qua tí. Log in window vẫn hiện ở dưới nhưng bây giờ thì bị gray-out, hồi trước khg có vậy   Hello ... Khg phải Then khiếu nại, chỏ nói là khác tí thôi ạ  Hello

[Image: FE7_B4813-44_EE-4_BF7-_B460-4131332_D14_E3.jpg]
Reply
#4
(2017-12-30, 09:35 PM)mod1 Wrote: Pls logout then clear your browser cache, and try to login again.
If you don't see the whole login prompt, try use the middle wheel on the mouse to scroll down or click down arrow the right border .  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thank you Mod1.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#5
(2017-12-30, 09:35 PM)mod1 Wrote: Pls logout then clear your browser cache, and try to login again.
If you don't see the whole login prompt, try use the middle wheel on the mouse to scroll down or click down arrow the right border .  Grinning-face-with-smiling-eyes4
 Mod,
cách này tạm thời cũng dùng được, cám ơn Mod.
Nhưng ráng fix sao cho khỏi cần click mouse mà the whole login prompt vẫn thấy username và password.
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#6
(2017-12-30, 10:41 PM)goimi Wrote:
(2017-12-30, 09:35 PM)mod1 Wrote: Pls logout then clear your browser cache, and try to login again.
If you don't see the whole login prompt, try use the middle wheel on the mouse to scroll down or click down arrow the right border .  Grinning-face-with-smiling-eyes4
 Mod,
cách này tạm thời cũng dùng được, cám ơn Mod.
Nhưng ráng fix sao cho khỏi cần click mouse mà the whole login prompt vẫn thấy username và password.

IE and Chrome do not have this issue, so it's just Firefox's behavior. Grinning-face-with-smiling-eyes4
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#7
(2017-12-30, 10:36 PM)mod1 Wrote:
(2017-12-30, 10:31 PM)anatta Wrote:
(2017-12-30, 09:35 PM)mod1 Wrote: Pls logout then clear your browser cache, and try to login again.
If you don't see the whole login prompt, try use the middle wheel on the mouse to scroll down or click down arrow the right border .  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thank you Mod1.
Cheer

Vậy là works ok now hả bạn Anatta ? It works for me here ?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ah... vậy là bây giờ mod1 mới chịu khai là cũng có problem như anatta.
Yes, it works!  10_point
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#8
(2017-12-30, 10:42 PM)Người Đưa Tin Wrote:
(2017-12-30, 10:41 PM)goimi Wrote:
(2017-12-30, 09:35 PM)mod1 Wrote: Pls logout then clear your browser cache, and try to login again.
If you don't see the whole login prompt, try use the middle wheel on the mouse to scroll down or click down arrow the right border .  Grinning-face-with-smiling-eyes4
 Mod,
cách này tạm thời cũng dùng được, cám ơn Mod.
Nhưng ráng fix sao cho khỏi cần click mouse mà the whole login prompt vẫn thấy username và password.

IE and Chrome do not have this issue, so it's just Firefox's behavior. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Người Đưa Tin,
yes. rất là đúng. Firefox only.
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#9
Anatta and Goimi,

Thanks!   Grinning-face-with-smiling-eyes4 Thumbs-up4
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#10
Mod,

sửa sau edit entitle được khg? Please 

Ký tên .. người gỏ sai nhiều hơn đúng/ cần edit button for everything Lol
Reply