Những câu Kinh thánh CG hết lòng tránh né
#1
2 Cô rinh tô 4:3-4


Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất

cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Ðấng Christ, là ảnh tượng của Ðức Chúa Trời.


[Image: 25428334823_cceacf3869_c.jpg]


CG đả bị brainwashed tới mức độ ... có để cuốn Kinh thánh trước mặt họ .. họ cũng không thấy được cuốn Kinh thánh đó nói gì

Thank God là Vân không sanh ra trong 1 gia đình CG

This is very scary .. not to see what is right in front of you
Reply
#2
Đầu tiên Vân khẳng định 


KINH THÁNH CÔNG GIÁO VÀ TIN LÀNH GIỐNG NHAU , CHỨ KHÔNG KHÁC NHAU

CHỈ CÓ 1 ĐIỀU , TIN LÀNH NHÌN ĐƯỢC NHỮNG GÌ NÓI TRONG KINH THÁNH

CÒN CG BỊ BRAINWASHED , HỌ KHÔNG CÒN NHÌN THẤY ĐƯỢC NHỮNG GÌ NÓI TRONG CUỐN KINH THÁNH CUẢ HỌ


Ở đây , Vân sẽ dùng KINH THÁNH CÔNG GIÁO ra nói chuyện

chứ nếu không , họ lại bảo KINH THÁNH TIN LÀNH KHÁC, KINH THÁNH CÔNG GIÁO KHÁC :banana.dance:
Reply
#3
Mỗi lần nói gì tới CG

CG hay đem ra lý luận


Kinh thánh nói "DON'T JUDGE"

để tiếp tục thực hiện tội lỗi của mình


VÌ NGƯỜI KHÔNG PHẠM TỘI , THÌ HỌ KHÔNG CẦN PHẢI NÓI VỚI NGƯỜI KHÁC "DON'T JUDGE"

CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI MUỐN TIẾP TỤC PHẠM TỘI , MỚI NÓI VỚI NGƯỜI KHÁC "DON'T JUDGE"Vậy họ nghĩ sao ??

khi 1 tội nhân ra toà , nói với ông toà "Don't judge tôi , vì Kinh thánh dạy .... DON'T JUDGE" ???Vậy mình coi KINH THÁNH CG DẠY GÌ VỀ ... DON'T JUDGE nhé .............:dance: :dance: :dance:
Reply
#4
Gioan 7:24

24 Các ông đừng xét đoán theo bề ngoài nữa, nhưng hãy xét đoán cho công minh." Có nhiều người phạm tội, khi người ta nói tới tội mình .. thì họ đem câu Kinh thánh "Don't judge" ra để không ai nói gì tới tội của họ , để họ có thể tiếp tục phạm tội

Kinh thánh có thật sự khuyến khích họ tiếp tục phạm tội .. và không ai có quyền đem tội của họ ra nói không ??

Nếu Kinh thánh thật sự khuyến khích như vậy ... thì Paul không có quyền gì mà nói lên cái sai của những hội thánh , không có quyền nhắc nhở họ phải sống theo Lời Chúa .. vì nếu Paul nhắc nhở họ , thì Paul đả "judge" họ rồi
Giống như ở đoạn Kinh thánh Ga lát 2:11-13

- Peter đả làm sai khi đang ngồi với người ngoại ăn uống , ông đả đứng dậy tách xa họ khi ông thấy những người Do thái tới
- Paul cho rằng ông làm việc này sai trước mặt mọi người
- như vậy có nghĩa là ... Paul đả judge Peter không ??? Tại sao Peter không nói với Paul "ông đừng judge tôi" ???


Nếu Chúa không cho "judge"

- thì tại sao trong Cựu ước , lại có sách "Judges" ??
- thì tại sao trong luật pháp có "judges" ??

1 xả hội , mà ai muốn làm gì sai thì làm . Hễ ai nói tới mình , là mình có quyền nói "đừng judge tôi" , thì xã hội đó sẻ trở nên như thế nào?

Đó có phải thật sự là Ý muốn của Chúa không ??

I don't think so


Nhưng Lời Chúa trong Gioan 7:24 ... PHẢI XÉT ĐOÁN THEO LẺ CÔNG BÌNH , DĨ NHIÊN KHÔNG CHO TỘI LỔI CỨ TIẾP TỤC TÁI DIỄN ĐƯỢC
dựa theo Kinh thánh Công giáo  :dance:
Reply
#5
Nếu Chúa nói đừng phán xét , thì câu này có phải là phán xét không ??


1 Côrintô 10:7

7 Anh em đừng trở thành những kẻ thờ ngẫu tượng, như một số trong nhóm họ, theo lời đã chép: Dân đã ngồi xuống để ăn uống, rồi lại đứng lên chơi đùa


Tại sao Hội thánh Côrintô không nói với Paul "ông đừng phán xét chúng tôi" nếu  quả thật Chúa không cho phán xét 

- Ngài cho phép tội lỗi được tràn lan ra, và dạy con cái Ngài không được phán xét tội lỗi ???
dựa theo Kinh thánh Công giáo  :dance:
Reply
#6
Nếu Chúa nói đừng phán xét , thì câu này có phải là phán xét không ??


1 Côrintô 5:1-2

1 Đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em, mà là thứ dâm ô không thấy xảy ra ngay cả nơi dân ngoại: có kẻ ăn ở với vợ kế của cha mình!


2 Thế mà anh em lại còn kiêu ngạo! Lẽ ra anh em đã phải than khóc và loại trừ kẻ làm điều ấy ra khỏi cộng đoàn của anh em!


Tại sao hội thánh Cô rinh tô không nói với Paul "ông đừng phán xét chúng tôi , Chúa không cho ông phán xét chúng tôi" ???dựa theo Kinh thánh Công giáo  :dance:
Reply
#7
Nếu Chúa nói đừng phán xét , vậy những câu Kinh thánh này mang ý nghĩa gì ???


Mátthêu 18:15-17

15 "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.
16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.
17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.


1 Côrintô 5:11-13


11 Không, khi viết thế, tôi muốn nói với anh em là đừng đi lại với kẻ nào mang danh là người anh em mà cứ dâm đãng, tham lam, thờ ngẫu tượng, quen chửi bới, say sưa rượu chè hoặc trộm cắp; anh em cũng phải tránh đừng ăn uống với con người như thế.

12 Thật vậy, xét xử người ngoài đâu phải là chuyện của tôi. Còn người trong đạo, anh em không được xét xử hay sao?

13 Người ngoài, chính Thiên Chúa sẽ xét xử. Hãy khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh em.

Điều interesting mà 1 Côrintô 5 muốn nói ở đây là gì ??


Phân biệt "kẻ ở ngoài & kẻ tự xưng là anh em"
- Kẻ ở ngoài ... là những người không tin Chúa
- Kẻ tự xưng là anh em ... tức là những người tin Chúa


Đối với những người tin Chúa ... mình có quyền phán xét họ (câu 11 & 12)
- Nhưng đối với những người không tin Chúa .. để Chúa phán xét họ , chứ mình không có quyền phán xét họ (câu 13)dựa theo Kinh thánh Công giáo  :dance:
Reply
#8
Khi Vân là Mod , CG đứng ra chống đối Vân nói về CG

vì họ cho rằng MOD PHẢI LÀM GƯƠNG

ok , cho rằng MOD PHẢI LÀM GƯƠNG

GHCG THÌ SAO ??

TỰ NHẬN MÌNH LÀ GIÁO HỘI ĐƯỢC NÓI TỚI TRONG KINH THÁNH , VẬY CÓ LÀM GƯƠNG "NOI THEO LỜI KINH THÁNH KHÔNG?"

CHỨNG MINH ĐI


nếu đòi hỏi Mod TuyếtVan phải làm gương
mà không đòi hỏi GHCG phải làm gương

thì khác nào ... bắt bẻ con kiến , nhưng lại để con voi chạy lòng vòng phá hoại ???[Image: elephant-flips-1.jpg]

[Image: live-ants-brain.jpg]Hởi những người bị brainwashed

cái nào thiệt hại hơn

CON KIẾN PHÁ HOẠI ??

HAY CON VOI PHÁ HOẠI ???

USE WHATEVER BETWEEN YOUR EARS TO THINK ... HARD
Reply
#9
ok , trước khi đi tiếp , nghe 1 bài hát , lấy tinh thần , rồi mình bắt đầu ...


THE TRUTH WILL SET YOU FREE [Image: 12-28-17-truth-sets-us-free-arm-wrestle-...2_orig.png]
Reply
#10


Reply
#11
Number 1Xuất hành 20


Mười điều răn (Đnl 5:1-33 )


1 Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây:

2 "Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ.

Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.

Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.

Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.


6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.

Ngươi không được dùng danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng, vì ĐỨC CHÚA không dung tha kẻ dùng danh Người một cách bất xứng.

Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh.


9 Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi.

10 Còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi.

11 Vì trong sáu ngày, ĐỨC CHÚA đã dựng nên trời đất, biển khơi, và muôn loài trong đó, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy, ĐỨC CHÚA đã chúc phúc cho ngày sa-bát và coi đó là ngày thánh.

12 Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi.

13 Ngươi không được giết người.

14 Ngươi không được ngoại tình.

15 Ngươi không được trộm cắp.

16 Ngươi không được làm chứng gian hại người.

17 Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta.
"


Dựa vào Kinh thánh CG   :dance:
Reply
#12
(Lời giải thích này lấy từ Internet )

Theo hiểu biết của chúng tôi, vấn đề khác biệt lớn nhất giữa niềm tin Thiên Chúa Giáo và niềm tin Tin Lành là vấn đề con người có nhờ công đức mà được sự cứu rỗi hay không.

1- Niềm tin Tin Lành tin rằng con người được cứu hoàn toàn bởi đức tin nơi sự cứu chuộc của Chúa Giêxu mà không nhờ một chút nào vào công đức của bản thân người đó, nghĩa là một người được cứu chỉ bởi nhận mình có tội và nhận lấy công lao cứu chuộc của Chúa Giêxu cho mình mà thôi.

2- Ở điểm này, niềm tin Công Giáo cho rằng sự cứu rỗi của con người có sự góp phần của công đức của người đó nữa, rằng bởi mình tin và cố gắng làm lành thì mình được cứu chớ chẳng phải do tin Chúa chết thay mình mà thôi. Dù rằng Thiên Chúa Giáo cũng tin Chúa Giêxu chết thay cho tội lỗi con người, nhưng để được cứu, con người còn phải làm điều thiện nữa.


———————————————————-
Đó là ý do tại sao Chúa Giê su đã nói rõ với các môn đệ Người xưa kia như sau:

“ không phải bất cứ ai thưa với Thầy : lậy Chúa ! lậy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7:21)

Phải học khiêm nhường
Yêu thương , tha thứ .
Đức ái
Đức cậy
Đức vâng lời mới được vào nước trời ...

Câu hỏi : Tuyết Vân đang lên án người khác , giáo hội khác ..phán xét ai đúng ai sai .....vậy Tuyết Vân đang tưởng tượng coi mình ngang hàng với Thiên Chúa phán xét người khác ...Tuyết Vân có vâng lời Chúa chưa ? 

Chúa Phán : ai phán xét anh em mình ...thì củng sẻ bị Thiên Chúa phán xét ...
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#13
Ở trên là Kinh thánh CG chính hiệu con nai vàng ngơ ngác


Còn đây là 10 Điều răn CG viết lại , vậy mình hãy coi "ẢO THUẬT Ở ĐÂY THẾ NÀO"Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự
???????????????

Thư hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ
Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật
Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ
Thứ năm: Chớ giết người
Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục
Thứ bảy: Chớ lấy của người
Thứ tám: Chớ làm chứng dối
Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người
Thứ mười: Chớ tham của ngườiConfused Confused Confused

1. ủa câu 4 và câu 5 trong Kinh thánh , nói về cấm tạc tượng ......... bị gió thổi bay mất tiêu .......... lạ , nó bay đi đâu , mà sao không thấy nó nằm trong 10 điều răn của CG ???2. ủa, lạ nhìn điều răn thứ 9 và thứ 10

CHỚ MUỐN VỢ CHỒNG NGƯỜI, CHỚ THAM CUẢ NGƯỜI2 điều răn này nằm trong 1 câu Kinh thánh 17

lạ 1 câu Kinh thánh mà phải lòi ra 2 điều răn ?? để cho nó đủ 10 điều răn ?? vì câu 4 và 5 cấm tạc tượng  bị gió thổi bay đi mất rồi ??
Reply
#14
Kinh thánh CG ràng ràng như vậy


nhưng tới lúc CG viết lại 10 điều răn .. thì ẢO THUẬT , HÔ BIẾN- câu 4 và câu 5 bị gió thổi mạnh quá ............... bayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy mấttttttttttttttttt tiêuuuuuuuuuuuuuuuuu

- câu 17 . tadah ... lòi ra 2 điều rănnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn cuối cùng4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.


5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.

6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.

17 Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta."
dựa theo Kinh thánh CG  :dance:
Reply
#15
[Image: 1046824.gif]


câu 4 và câu 5 bị gió thổi bay đi ra ............  khỏi 10 điều răn của  CG 

tại sao ?? oh , tại vì 2 câu này nói về ... CẤM TẠC  TƯỢNG VÀ  PHỦ PHỤC TRƯỚC NÓ MÀ PHỤNG THỜ


[Image: do-catholics-worship-mary.jpg][Image: pope_worship2.jpg]
4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.


5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.
Reply