Nhỏ Thu và ThucTinh ui...
#1
Hello ThucTinh, hello Thu em,

2 người dạo này sao rồi? Nhớ 2 người lắm đó.  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Mấy hôm nay ách xì hoài luôn, anh biết có người đang âm thầm chửi anh sau lưng. Chắc chắn là ThucTinh hay Thu chứ không ai rảnh mà bỏ thời gian quý báo đi chửi anh

vahidrk1
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 2 users Like RungHoang's post:
  • TanThu, Thuctinh
Reply
#2
(2024-02-24, 06:55 PM)RungHoang Wrote: Hello ThucTinh, hello Thu em,

2 người dạo này sao rồi? Nhớ 2 người lắm đó.  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Mấy hôm nay ách xì hoài luôn, anh biết có người đang âm thầm chửi anh sau lưng. Chắc chắn là ThucTinh hay Thu chứ không ai rảnh mà bỏ thời gian quý báo đi chửi anh

vahidrk1

Sao huynh hõng nghĩ là muội  vahidrk1 Lol Lol
Tâm An Vạn Sự Thành 
[-] The following 2 users Like NinhVan's post:
  • TanThu, Thuctinh
Reply
#3
(2024-02-27, 06:58 AM)NinhVan Wrote: Sao huynh hõng nghĩ là muội  vahidrk1 Lol Lol

Muội hổng có trong list tại muội hổng nhát như 2 nhỏ kia. Muội bảo đảm không âm thầm chửi sau lưng huynh, có chuyện là muội liền kiếm huynh chửi trước mặt rồi  vahidrk1

Happy-smiley-emoticon
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 2 users Like RungHoang's post:
  • TanThu, Thuctinh
Reply
#4
(2024-02-24, 06:55 PM)RungHoang Wrote: Hello ThucTinh, hello Thu em,

2 người dạo này sao rồi? Nhớ 2 người lắm đó.  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Mấy hôm nay ách xì hoài luôn, anh biết có người đang âm thầm chửi anh sau lưng. Chắc chắn là ThucTinh hay Thu chứ không ai rảnh mà bỏ thời gian quý báo đi chửi anh

vahidrk1

Nhớ mà sao để tụi em tốn nhiều sức và nhiều hơi nói xấu anh lâu quá vậy?  vahidrk1 nên xử anh thế nào đây?
[-] The following 1 user Likes Thuctinh's post:
  • TanThu
Reply
#5
(2024-02-28, 01:26 PM)RungHoang Wrote: Muội hổng có trong list tại muội hổng nhát như 2 nhỏ kia. Muội bảo đảm không âm thầm chửi sau lưng huynh, có chuyện là muội liền kiếm huynh chửi trước mặt rồi  vahidrk1

Happy-smiley-emoticon

Buồn buồn, giận hay chán đời…có anh Mì gói để mình nói xấu và vahidrk1, tự nhiên yêu đởi hẳn liền? Rollin
[-] The following 1 user Likes Thuctinh's post:
  • TanThu
Reply
#6
(2024-03-02, 03:23 PM)Thuctinh Wrote: Buồn buồn, giận hay chán đời…có anh Mì gói để mình nói xấu và vahidrk1, tự nhiên yêu đởi hẳn liền? Rollin

hehehe...... Nghe sao mà ngọt ngào ..... Tự nhiên anh muốn hy sinh cả đời cho em được vui  ba8
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 1 user Likes RungHoang's post:
  • Thuctinh
Reply
#7
(2024-03-03, 05:50 PM)RungHoang Wrote: hehehe...... Nghe sao mà ngọt ngào ..... Tự nhiên anh muốn hy sinh cả đời cho em được vui  ba8

Muội Ly ơi!….cứu tỷ.
[-] The following 1 user Likes Thuctinh's post:
  • RungHoang
Reply
#8
(2024-03-03, 08:44 PM)Thuctinh Wrote: Muội Ly ơi!….cứu tỷ.

Sao sao ? Muốn 2 người cùng cú 1 lượt huh ?  Biggrin

Anh không được thông minh rồi, em cú quá anh ngu thêm  Hug
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#9
(2024-03-03, 10:38 PM)RungHoang Wrote: Sao sao ? Muốn 2 người cùng cú 1 lượt huh ?  Biggrin

Anh không được thông minh rồi, em cú quá anh ngu thêm  Hug

Có thêm Thu, thay phiên nhau cú, cú…anh sẽ được cấp cứu.Heavy-black-heart4
Reply
#10
(2024-03-04, 07:20 PM)Thuctinh Wrote: Có thêm Thu, thay phiên nhau cú, cú…anh sẽ được cấp cứu.Heavy-black-heart4

Nhỏ Thu thương sư huynh lắm. Không cú cú đâu. Nhỏ đó bậm trơn xé phai sư huynh không hà

Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 1 user Likes RungHoang's post:
  • Thuctinh
Reply