bà này bả lanh dễ sợ :)
#16


Reply
#17


Reply
#18


Reply
#19
ông hồ biết giấy tờ của ông sẽ được người ta lưu trữ cho lịch sử 

dù có viết chữ xấu, ông cũng nên cẩn thận ... viết sao cho người ta đọc được, và viết đúng chính tả làm gương cho các cháu ngoan sau này 


cái này chính ông bôi lọ nghẹ lên mặt ông rồi
Reply