Apple Car and VinFast
#1
ngày xưa , mấy chiếc Ford, GMC cũ kỹ đem ra làm đồng , đôn dên , thay bạc đạn .... tới lui , lui tới

ngày nay, nhà nhà làm xe, người người làm xe

đọc bài báo của Apple , tới khúc tội phạm lòi ra hai anh China ăn cắp lại nhớ hồi xưa đi học , học chung group với hai anh China , một anh từ lục địa qua , một anh sinh ra bên Mỹ, hai anh đều giỏi nhưng cách nhìn sự việc thì một trời một vực ... công việc chia làm ba , phần khó nhất anh lục địa lãnh ,,, qua sáng hôm sau , tui nói tui chưa xong , anh China sinh bên Mỹ bảo rằng ảnh thức tới gần sáng mới xong, còn anh lục địa thì bảo rằng ảnh lụm được cách giải (thời đó internet chưa phát triển mạnh) không biết ảnh lụm ở đâu 

https://appleinsider.com/inside/apple-car

https://www.kbb.com/car-news/what-is-vin...automaker/
Reply