Những biến cố đang xảy ra chung quanh chúng ta
#1
Vân mở cái thread cuối cùng ở diễn đàn này , để nói lên những chuyện mà mình đang thấy chung quanh mình

- chiến tranh
- tai ương 
- bảo táp
- nạn lụt
- tội lỗi càng lúc càng gia tăng 


- hầm bà lằng xí quách mà mình đang thấy chung quanh mình


có bao giờ chúng ta suy nghĩ về ... Ý NGHĨA  CUẢ NHỮNG SỰ KIỆN NÀY KHÔNG ???trận chiến Ukraine , Vân hoàn toàn không muốn xảy ra ... người chết , bao nhiêu chuyện ảnh hưởng tới thế giới ... một nước giàu mạnh , thì chuyện này không ảnh hưởng nhiều ... nhưng những nước nghèo đói , thì chuyện này ảnh hưởng rất lớn  trên họ

Vân không không không không muốn thấy tai ương đang xảy ra trên thế giới này

có vài người đang tự dối lòng , là họ đang sống trong thiên đàng ... hahaha

thiên đàng sao nỗi , khi chung quanh họ , bao nhiêu đau thương ... và ngay cả chính trong cuộc đời họ , cũng có bao nhiêu chuyện đau thương , nằm ngoài khả năng của họ THIỆT TÂM MÀ NÓI , CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG GIAI ĐOẠN TAI ƯƠNG
MÀ KINH THÁNH ĐẢ NÓI TIÊN TRI TRƯỚC 
NHIỀU NGƯỜI KHÔNG TIN CUỐN KINH THÁNH
HỌ CỐ GẮNG NHẮM MẮT VỀ NHỮNG LỜI TIÊN TRI ĐẢ ĐƯỢC NÓI TRONG KINH THÁNH  ... NHƯNG NGOÀI CUỐN KINH THÁNH RA , CÒN CÓ SÁCH NÀO NÓI TIÊN TRI ???
Vân nghe nói hình như có sách "sấm Trạng Quỳnh" hay gì đó , Vân không nhớ rỏ tên ... nhưng ông là gì , mà ông viết "sấm" được ??? hay ông nói "tiên tri" được ?? thì cái này Vân không có hiểu


[Image: download-37.jpg]mình hảy coi đoạn Kinh thánh này nói tiên tri gì ... về những gì mình đang  thấy xãy ra chung quanh mình
Vân không thích chiến tranh .. nhưng Vân chấp nhận có chiến tranh ... vì đó là để fulfill những gì đả được nói tiên tri trong Kinh thánhMat 24

1 Khi Ðức Chúa Jêsus ra khỏi đền thờ, đương đi, thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ.
2 Ngài phán rằng: Các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống.


3 Ngài đương ngồi trên núi ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế.
4 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi.
5 Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Ðấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người.
6 Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu.
7 Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất.
8 Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại.
9 Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta.
10 Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau.
11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ.
12 Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần.
13 Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu.
14 Tin Lành nầy về nước Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.


15 Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Ða-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý),
16 thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi;
17 ai ở trên mái nhà, đừng xuống chuyên của cải trong nhà;
18 và ai ở ngoài ruộng, đừng trở về lấy áo mình.
19 Ðang lúc đó, khốn khó thay cho đờn bà có mang, và đờn bà cho con bú!
20 Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát;
21 vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa.
22 Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các ngươi được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt.
23 Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Ðấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin.
24 Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.
25 Nầy, ta đã bảo trước cho các ngươi.
26 Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến; nầy, Ngài ở trong nhà thì đừng tin.
27 Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy.
28 Nơi nào có xác chết, thì những chim ó sẽ nhóm tại đó.
29 Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động.
30 Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống.
31 Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.
32 Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới.
33 Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa.
34 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi điều nầy chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến.
35 Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.
36 Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi.
37 Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy.
38 Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu,
39 và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy.
40 Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại;
41 và có hai người nữ đương xay cối, một người được đem đi, còn một người bi để lại.
42 Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.
43 Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình.
44 Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.
45 Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ?
46 Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy!
47 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình.
48 Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm,
49 bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu,
50 thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết.
51 Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Ðó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
Reply
#2
câu 2 ở trên , Chúa Jesus nói tiên tri về sự sụp đổ của Jerusalem 

2 Ngài phán rằng: Các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống.


sự việc này đả xảy ra vào năm 70 AD , khi La mã đánh tan nát Jerusalem
mình tạm hiểu ... Chúa Jesus về trời vào khoãng năm 33 AD 
lời tiên tri của Ngài được fulfilled vào năm 70 AD (không xa lắm , right ??)

http://www.eyewitnesstohistory.com/jewishtemple.htm[Image: download-38.jpg]

[Image: maxresdefault.jpg]
Reply
#3
3 Ngài đương ngồi trên núi ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế.
4 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi.
5 Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Ðấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người.
6 Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu.
7 Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất.
8 Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại.
9 Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta.
10 Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau.
11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ.
12 Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần.
13 Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu.
14 Tin Lành nầy về nước Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.
Trong câu 4 , 5 , 11 ... Chúa Jesus nói về tiên tri giả

- nhiều tiên tri giả sẽ xuất hiện để dỗ dành các ngươi (điễn hình là 2 người này)

[Image: download-39.jpg] ... tên ông là AGAKHAN .. mà Vân vào nhà những người Hồi giáo (không phải ai cũng thờ ông) đều có hình ông trong nhà họ , cứ như ông là "chúa của họ"

https://www.google.ca/search?q=AGAKHAN&t...6&biw=1536


[Image: sumab02.jpg] ... tên bà là , là gì  ta ??? :)
Reply
#4
trong câu 6 , Chúa Jesus có nói tiên tri về giặc giả

- điễn hình là mình đang thấy chiến tranh xãy ra chung quanh mình


mình có thể nói .. tôi không muốn thấy chiến tranh
nhưng đó là mình nói


NHỮNG GÌ ĐẢ ĐƯỢC TIÊN TRI  TRONG KINH THÁNH , THÌ CŨNG PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN ... CHO DÙ MÌNH MUỐN HAY KHÔNG MUỐN THẤY CHIẾN TRANH Ở UKRAINE
Reply
#5
trong câu 9 nói .. người ta sẽ nộp mình vì Danh của Chúa 


- thế gian này không chấp nhận những gì thuộc về Chúa
- nên nếu mình , dưới danh Chúa , đứng ra nói chuyện với thế gian 


bạn nghĩ .. thế gian có chấp nhận ?? hay chống đối ??

nếu thế gian chống đối , thì việc này đả được nói tiên tri từ trước rồi , chứ không phải là chuyện lạ


MÌNH NÓI CHUYỆN THEO THẾ GIAN , THÌ THẾ GIAN KHÔNG CHỐNG ĐỐI MÌNH
MÌNH NÓI CHUYỆN THEO CHUÁ , THÌ THẾ GIAN SẼ CHỐNG ĐỐI MÌNH


điều đó , mình cần hiểu , khi muốn nói về Chúa
Reply
#6
Interesting Reply
#7
Lời tiên tri của Chúa Jesus được ứng nghiệm khi La mã (The Roman) đánh sụp Jerusalem in 70 AD
Reply
#8


Reply
#9


Reply
#10
Các bạn Christians Hello Hello Hello Hello

Vân giới thiệu cho các bạn 3 người reliable mà các bạn có thể theo dõi youtube của họ

1. The Beat
2. David Jeremiah

last but not least

3. Pastor John Neufeld (mục sư trước đây của Vân)
Reply
#11


Reply
#12


Reply
#13

- The fundamental differences between left-wing and right-wing ideologies center around the the rights of individuals (Right) vs. the power of the government (Left)
Reply
#14
LUCK?https://youtube.com/shorts/KVVEr2z0ScA?feature=share
Reply
#15


Reply