Heo Quay Nướng Sã
#1
Heo Quay nướng xã Da Giòn (theo kiểu Philippine )

Recipe và thực hành by SugarBabe

Youtube video


Cách Làm:

2lbs thịt ba chĩ
1 tsp salt
1 tsp msg ̣(hay thế bằng 1-3 tsp sugar )
1 tsp bột toĩ
1/2 tsp tiêu


Cách Làm:


*** Công thức naỳ khi làm thành công, khi thì không..minh̀ cung̃ ko biết sao nưã--

Nêú thích thì nên coi kĩ video nha  Lol Lol

Mình làm cung̃ thaǹh công 1-2 lâǹ ah ***Rưã thịt sạch sẽ, ướp thịt với 1 tsp sakê hoặc rượu mai quế lộ , 
khưá thịt xong ươṕ gia vị vô thịt, nhét nhiêù xã vô bên trong thịt, lây' dây cột thịt laị thành hình tròn
quét da heo vơí nước tương
bõ tũ lạnh it́ nhất 2 hrs cho thấm hoặc qua đêm (miêng' naỳ minh̀ ươp' qua đêm, taị ko co' thơì gian nương' trong ngaỳ, đễ 2-3 ngaỳ thì da càng giòn )

Cách naỳ chũ yêú là nướng lưã nhõ 1-2hr. Xong bake lưã lớn

Bõ khay nước vô lò và bake 250F -350F khoãng 30-35 min hoặc 290F khoãng 1h 30 min. Thĩnh thoãng phết da với soy sauce hay dầu ăn * 

Sau đó quét dâù lên da, xong bake 450-480F khoãng 20 min cho da phồng. Da phaĩ gần heating element nha.  Khi quay xong thì da rất là giòn

Ăn chung bánh bao, bánh hõi, bánh mì đêù ngon [Image: download_10.jpg]


[Image: images_6.jpg]


[Image: download_9.jpg]

Reply