Ivermectin-a cheap way to treat covid?
#31
[Image: single-ban-plastics.jpg]


Garbage ... chắc phải xài bao rác bự , để trong thùng rác bự , đễ outdoor :)
Reply
#32
tối nay Vancouver snow , có thể lên tới 15 cm

Kaos-1 mai chắc boss cho ở nhà ... xúc tuyết  Kaos-1


ôi snow

hôm nay đi làm về , Vân thấy nhiều người xúc tuyết .. Vân tự hỏi , tối nay snow , mà mắc gì bây giờ xúc tuyết ? xúc xong rồi , ngủ dậy cũng thấy trắng xoá 

gặp Vân , chừng nào biết ngừng snow , Vân mới xúc tuyết

chứ còn biết trước là sẽ có snow ,  xúc làm gì cho mất công 


Shy


những buổi có snow như vậy , được ở nhà , thì hạnh phúc biết chừng nào 

36 Hours

Rain Outlook: 35 - 45 mm   11:00pm Wed to 10:00am Fri
Snow Outlook: Close to 15 cm   11:00pm Wed to 10:00am Fri

Reply
#33
thấy TD đưa cái youtube "đóng thuế độc thân" ... TD cho là vui cười , nhưng Vân thấy không có gì mắc cười cả

Vân mượn thread này , để nói chút xíu về thuế cho các bạn có khái niệm sơ sơ

có vài đề tài Vân muốn nói ở đây , dính líu tới thuế ... nếu bạn cần biết căn bản , thì bạn có thể coi sơ sơ ở đây cho hiểu những điễm căn bản về thuế 1. Có nhiều người khi đi khai thuế , họ nghĩ anh A khai thuế cho mình thì mình lấy lại được 500 , còn anh B khai thuế cho mình thì mình lấy lại được 700

- cách suy nghĩ này hoàn toàn sai

- tĩ dụ bạn có income 35,000 ... cũng tỉ dụ , chính phủ gia hạn , với income này , bạn phải trả thuế 3000

- nếu trong năm , bạn trả 3700 ... thì cuối năm , bạn lấy lại "700"

- nếu trong năm , bạn trả 2500 ... thì cuối năm , bạn phải đóng thêm 500 "cho đủ 3000"

- vấn đề cuối năm bạn lấy về , hay đóng thêm ... là tuỳ theo trong năm , bạn có đóng đủ chưa ??? nếu trong năm đóng dư , thì bạn lấy về lại phần dư ... nếu trong năm đóng thiếu , thì bạn phải đóng thêm cho đủ

- that's it

- nếu hiểu được điễm này , thì bạn không còn nói , à người này khai thuế cho mình , mình đóng 500 .. người kia khai thuế cho mình , mình đóng 700 ... VÌ CHUYỆN MÌNH ĐÓNG LẠI BAO NHIÊU , HAY LẤY LẠI BAO NHIÊU , LÀ TUỲ THEO TRONG NĂM MÌNH ĐÓNG DƯ HAY ĐÓNG THIẾU CHO CHÍNH PHỦ BAO NHIÊU , THÌ CUỐI NĂM , HỌ TÍNH SỖ LẠI CHO MÌNH 
Reply
#34
2. Công thức cơ bản của tính thuế là như thế nào ? PHẦN 1  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61cTOTAL INCOME (tỗng cộng số $$$$$ mình có được trong năm từ ..... đi làm , tiền trẽ , tiền rút ra từ RRSP ... nói chung là số tiền mình bỏ vào túi trong năm là bao nhiêu)


NET INCOME = Total income - (những tiền đại khái như là union dues)


đa số trường hợp thì .... NET INCOME = TAXABLE INCOME ... đây là số tiền chính phũ đóng thuế lên  Astonished-face4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


***


Tại sao mình cần phải  giãm Taxable income ???

- vì Taxable income tĩ lệ thuận với tiền thuế mình phải đóng trong năm ... taxable income cao , thuế mình đóng cao ... taxable income thấp , thuế mình đóng thấp

- chính phủ đóng thuế nặng lên "người giàu" bằng cách gì .. Vân tỉ dụ ở đây ... nếu anh nằm trong income dưới 50,000 thì anh đóng 15% thuế ... nếu anh nằm trong income giữa 50,000 - 70,000 thì anh đóng 24% thuếtĩ dụ , nếu taxable income anh là 45,000 , anh đóng 15% thuế  ..... Thuế = 45,000 x 15% = 6,750 ... vì 45.000 là dưới 50,000


nhưng nếu taxable income anh là 60,000 , anh đóng 15% thuế trên 50,000 = 50,000 x 15% = 7,500
                                                             anh đóng 24% thuế trên 10,000 = 10,000 x 24% = 2,400
tức là  tỗng số thuế anh đóng cho 60,000 là 7,500 + 2,400 = 9,900


bạn có hiểu bài toán Vân làm tĩ dụ ở trên rồi chứ gì ??

ví dụ trên ... 15,000 income chênh lệch , mà phải đóng thuế = 9,900 - 6,750 = 3,150 nhiều hơn
Reply
#35
3. Giảm TAXABLE INCOME , để mình được giãm tiền thuế đóng chính phủ

- cách thông dụng nhất để giãm TAXABLE INCOME  là mua RRSP  Thumbs-up4 , để đơn giãn , Vân chĩ nói cách này thôi , vì cách này cũng rất là thông dụng cho những ai muốn giãm Taxable Incomea. mình nên hiểu sự khác biệt giữa invest vô GIC và RRSP

- GIC , lúc bỏ vô - mình không được giãm thuế , lúc lấy ra - mình không bị tăng thuế .... tóm lại , cách này không hề ảnh hưỡng gì tới thuế cả , chỉ là cách cho mình bỏ vào savings , với thời gian lâu hơn , và tiền lời cao hơn thôi

- RRSP , lúc bỏ vô - mình được giãm thuế , lúc lấy ra - mình bị tăng thuế ... tóm lại , cách này ảnh hưỡng tới thuế 
b. ok, vậy mình biết GIC không hề dính líu , dây mơ , gì tới thuế cả

nhưng RRSP , thì dính líu , dây mơ tới thuế , và mình cần phải biết .. how it works 

- tỉ dụ năm nào , income Vân cao , Vân phải mua RRSP , để taxable income Vân giãm , để thuế Vân giãm

- năm nào , income Vân thấp , Vân có thể lấy RRSP ra , thì tiền thuế không bị đóng bao nhiêu


- that's how RRSP works (chưa nói tới chuyện khi mình retire , thì số tiền này bắt buộc phải rút từ từ khi mình 71 tuổi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c)c. Vân cho tĩ dụ điễn hình hơn (Vân ráng nói ở dạng đơn giản cho các bạn hiểu căn bản thôi , thiệt ra nó còn có vài điểm sâu hơn , tỉ dụ như ... low tax bracket , higher tax bracket , Vân tạm thời không nói tới cho các bạn ít confused)


tĩ dụ năm 2020 , TOTAL INCOME Vân là 40,000  ... Vân mua RRSP 5000 ... thì NET/TAXABLE INCOME Vân = 40,000 - 5000 = 35,000 ... Vân chỉ đóng thuế trên 35,000 (chứ không phải đóng thuế trên 40,000 nhá) 


tĩ dụ qua năm 2021 , THẤT NGHIỆP TOTAL INCOME Vân là 5,000 .. Vân rút RRSP 20,000 .. thì NET/TAXABLE INCOME Vân = 5000 + 20000 = 25,000 .. Vân chỉ đóng thuế trên 25,000 (chứ không phải đóng thuế trên 5,000 nhá) 

cách này luôn luôn giúp Vân đóng thuế "ít" hơn otherwise  Ok-sign-smiley-emoticon
Reply
#36
4. Hiễu sâu thêm 1 chút về RRSP (căn bản)


- RRSP viết tắt cho Registered Retirement Savings Plan

- Vân không biết chổ khác thế nào , nhưng ở Canada , ngày cuối để mua RRSP cho năm 2021 là February 28/29 của năm 2022 ... tức là để khai thuế cho năm 2021 , mình có thể kéo dài mua RRSP cho tới cuối tháng 2 năm 2022

- mục đích của RRSP , là bớt thuế cho những năm làm income cao , có thể rút ra cho những năm làm income thấp 

- nếu biết xữ dụng RRSP đúng cách , thì đây là 1 cách "trốn thuế" rất là .. legal .. hehehe  ShyVân cho tỉ dụ ở đây .... dưới 50,000 thì mình trả 15% thuế .... giữa 50,000-70,000 thì mình trả 23% thuế

- bây giờ nếu Vân có 60,000 ... thì 10,000 sẽ bí dính vào 23% thuế

- Vân quyết định mua RRSP 20,000 .. thì income Vân chỉ còn 40,000 .. Vân thoát được 23% thuế , Vân chỉ phải trả 15% thuế thôi

Đó là mình nói chuyện mua , bây giờ mình nói chuyện rút ra , thì như thế nào 

- tỉ dụ , Vân cần tiền , muốn rút RRSP ra ... thì nhà bank sẽ trừ 10% thuế ngay tại chổ và đưa Vân số tiền còn lại ... giống y chang Vân đi làm , hãng trừ thuế ngay tại chỗ và đưa Vân số tiền còn lại


- Vân đi làm , kiếm được 45,000 , hãng trừ thuế 2,000 ............ à há , cuối năm Vân có thể dùng số tiền 2,000 này để khai thuế

- Vân rút RRSP 3000 , nhà bank trừ thuế 300 , đưa Vân 2,700 (chứ không phải đưa 3000 nhá) ... à há , cuối năm Vân có thễ dùng số tiền 300 này để khai thuế

- tức là trong năm , Vân đả trả tỗng cộng thuế là = 2,000 + 300 = 2,300

- tĩ dụ với "income" này , chính phủ nói Vân phải trả thuế là 2,100  Kaos-1 ... yeah , Vân trả dư 200 đồng , thì Vân có refund tiền lấy về là 200 đồng tiền Vân trả dư

- however , nếu chính phủ nói Vân phải trả thuế là 2,400  Crying-face4 ... uhoh , Vân trả thiếu 100 đồng , thì Vân phải trả lại chính phủ là 100 đồng , vì trong năm mình trả chưa đũ
Reply
#37
5. Đễ giúp hiểu thêm bài toán ở trên , Vân nói thêm cái này


có nhiều người nói với Vân ... cuối năm , tui muốn lấy tiền thuế về , chứ tui không muốn rút thêm tiền túi đưa cho chính phủ 

Vân khuyên họ thế này 

anh có 2 cách để lấy tiền thuế về , nếu anh chịu làm một trong 2 cách , thì tui bảo đãm anh lấy tiền thuế về cuối năm  Kaos-1


i. nói với hãng , tăng thuế cho anh , tăng "càng nhiều càng tổt"  , thì cuối năm anh sẽ lấy thuế về 

- tỉ dụ tiền anh bỏ vào túi trước đây là 2000 đồng ... anh kêu hãng tăng thuế cho anh  , bây giờ  anh bỏ vào túi chĩ có 1800 ... anh không hề bị mất 200 , nhưng 200 đó là vào thuế (giống như tiền anh bỏ vào "heo đất")

- vì trong năm anh đả đóng nhiều thuế  rồi ... cuối năm dĩ nhiên anh đả đóng DƯ số tiền mà chính phủ đòi anh

- thì anh đập con "heo đất" để lấy tiền thuế về lại thôi , lấy hết tất cả số tiền DƯ anh đả đóng cho chính phủ  Ok-sign-smiley-emoticon
ii. mua RRSP , để giãm Taxable income

- trong năm , tỉ dụ anh làm 50,000 , hãng trừ thuế anh dựa theo 50,000 ... ôi hảng trừ nhiều quá

- anh mua 10,000 RRSP ... há , bây giờ taxable income anh chỉ còn 40,000 thôi ... chính phủ đòi thuế anh thấp hơn

- thế là anh cũng trả DƯ cho chính phủ rồi đấy nhé ... anh sẽ đập con "heo đất" để lấy về tẩt cả số tiền DƯ anh đả trả chính phú  Ok-sign-smiley-emoticon
THE POINT MÀ ANH LẤY TIỀN VỀ , HAY TRẢ THÊM CHO CHÍNH PHŨ , CHĨ LÀ ...

- TRONG NĂM , NẾU ANH TRẢ TIỀN CHÍNH PHŨ ĐÒI , THÌ ANH LẤY VỀ

- TRONG NĂM , NẾU ANH TRẢ THIẾU TIỀN CHÍNH PHŨ ĐÒI , THÌ ANH PHẢI MÓC HẦU BAO TRẢ - KHI ANH KHAI THUẾ THÔI 

AS SIMPLE AS THAT ... mình mà nắm điễm quan trong này , thì mình không hề thắc mắc ... tại sao mình lấy tiền về cuối năm  Confused , hay tại sao mình phải bị đóng thêm thuế cuối năm  Confusedthành thử ra

- ai muốn bây giờ mình có nhiều tiền bỏ túi , xài cho sướng trước cái đả , đóng thuế ít cho chính phủ thôi .... thì chuẫn bị cuối năm , mình phải  trả nợ hết số tiền mình thiếu của chính phũ

- còn ai muốn mình bỏ tiền vào "con heo đất" từ từ , thì bây giờ bõ vào túi ít thôi  ... cuối năm , mình đóng DƯ rồi , thì mình đập "con heo đất" lấy tiền về

YOUR CHOICE, MY DEAR  Heavy-black-heart4
Reply
#38
6. Tại sao (mình phải mua RRSP) để giãm NET INCOME hay TAXABLE INCOME


- như Vân đả nói ... 95% trường hợp , mình có NET INCOME = TAXABLE INCOME 

- 2 cái income này giống nhau thế nào , khác nhau thế nào ???

- như Vân đả nói ... amount của 2 income này thường thường giống nhau ... 2 income này ãnh hưỡng tới "lợi nhuận" của mình theo  tĩ lệ nghịch ... nếu nó cao , thì "lợi nhuận" mình thấp ... nếu nó thấp , thì "lợi nhuận" mình cao ... bởi vậy MÌNH PHẢI GIẢM NÓ THẤP AS MUCH AS POSSIBLE , ĐỂ LỢI NHUẬN MỈNH CAO AS MUCH AS POSSIBLE  Ok-sign-smiley-emoticon

- vậy nó khác nhau chổ nào ???


NET INCOME ... mỗi lần bạn apply cho tiền này tiền kia , tỉ dụ như GST , hay đại khái gì gì gì đó ... người ta sẽ hỏi NET INCOME của bạn là bao nhiêu ... có nghĩa là .. net income bạn càng cao , thì lợi nhuận càng thấp ... net income bạn càng thấp , thì lợi nhuận này càng cao (dĩ nhiên chỉ cao tới limit nào đó thôi nhá  2leluoi , nếu net income bạn quá thấp , bạn có thể đạt được 100% lợi nhuận ... nhưng nếu net income bạn hơi cao cao , thì bạn có thể đạt được x% lợi nhuận ... còn net income quá cao , thì miễn đi , xưa rồi diễm  2leluoi)

TAXABLE INCOME ... chỉ được nhắc tới 1 lần duy nhất thôi , chứ không được nhắc nhở thường xuyên như NET INCOME ... lần duy nhất đó là , khi bạn tính thuế ..  Astonished-face4  

- tính thuế cho Federal = Taxable income x Federal tax %

- tính thuế cho Provincial = Taxable income x Provincial tax %


chỉ khi nào tính thuế cho Federal và Provincial , thì bạn mới thấy Taxable income chình ình ... ngoài ra , bạn sẽ không bao giờ thấy mặt anh chàng "làm bạn đau tim" này  Ok-sign-smiley-emoticon
NÓI TÓM LẠI

- NET INCOME , THẤY EVERYWHERE , THẤY THƯỜNG XUYÊN , THẤY MIẾT

- TAXABLE INCOME , CHỈ THẤY 1 LẦN DUY NHẤT , LÀ KHI MÌNH TÍNH THUẾ (CHO CẢ FEDERAL VÀ PROVINCIAL)

2 CÁI NÀY "TĨ LỆ NGHỊCH" VỚI LỢI NHUẬN ... nên làm ơn cho nó nhỏ xuống chừng nào , tốt chừng đó ... để mình có càng nhiều lợi nhuận hơn .. và cách thông dụng để làm chuyện này , là mua RRSP


mại dô bà con ơi ... Vân quãng cáo cho RRSP  Cheering-clapping-smiley-emoticon

- năm nào nhiều income , thì dùng nó để giảm thuế
- năm nào ít income , thì rút nó ra , cũng bị đóng thuế , nhưng nhẹ tay hơn
Reply
#39
ở đây , Vân đi qua chuyện bên lề 1 chút 


- tỉ dụ , mình mượn tiền (Vân thì không bao giờ thích mượn tiền , nhưng Vân nói cho những người thích mượn tiền) ... mình check around , coi chổ nào tiền lời ít nhất , thì mình mượn , right ??? 


- cũng vậy , RRSP có the same principle here ... năm mình có nhiều income , mình mua nó để giãm thuế ... năm mình có ít income , mình lấy nó ra , cũng bị đóng thuế ở mức thấp hơn (là nếu mình không xữ dụng nó)

bạn hiểu như vậy thôi , chứ giải thích dài dòng vô , Vân sẽ drive bạn ... kờ  razy

bây giờ , tĩ dụ Vân cần mua RRSP , nhưng không có đủ tiền , Vân suy nghĩ thế nào ??

- nếu mình mượn tiền (ở 5% tiền lời) để mua RRSP 

- mình có thể save được (20% tiền thuế Federal + Provincial , tỉ dụ)

đố bạn , Vân có nên mượn tiền không ??

sure , là nên mượn

chẵng thà Vân trả 5% tiền lời , mà Vân save được 20% tiền thuế ... thì  tại sao Vân không mượn

think about it

it's a money game  2leluoi
Reply
#40
nhưng cũng đừng ham bỏ vào RRSP nhiều quá , bỏ vừa vừa phải phải thôi , vì sao ???


1. RRSP có limit cho mình (tuỳ theo income của mình , mà chính phủ set ra cái limit này) ... mình không thể nào mua cao hơn cái limit mà chính phủ cho mình , nếu không , thì mình sẽ bị phạt


2. cứ tưỡng tượng như RRSP là cái hồ (cái hồ tiền , chứ không phải cái hồ nước nha) .... hồ nước - nếu mình cứ bỏ nước vào hồ , mà mình không lấy ra , thì hồ càng ngày càng nhiều nước ... cũng vậy RRSP là cái hồ tiền ... tỉ dụ năm 2010 , chính phủ cho mình limit 2000 dựa vào income của mình , mình chỉ mua 500 thôi , thì 1500 còn ở trong cái hồ ... qua năm 2011 , chính phủ cho mình limit 2500 dựa vào income của mình , mình không xài , thì mình lại bỏ thêm 2500 vào cái hồ , mình có tỗng cộng 1500 + 2500 = 4000 trong cái hồ RRSP ... cứ vậy mà cái hồ cứ build up up up up up nếu mình không xữ dụng hết cái limit mà chính phủ cho mình ... hồ RRSP của mình càng nhiều , cho mình càng thoãi mái hơn khi quyết định mua bao nhiêu RRSP 
3. nhưng có 1 cái này về RRSP mà mình cần phải hiểu , vì chính phủ rất là công bình  Shy , mà mình phải suy nghĩ 

- bây giờ mình bỏ tiền vào RRSP , mình được giảm thuế thiệt đó

- nhưng về già , số tiền này có thể ảnh hưỡng tới tiền hưu của mình , tuy không nhiều lắm , nhưng cũng có ảnh hưỡng chút đĩnh ... vì tới năm mình 71 tuổi , số tiền này phải được rút ra % hằng năm ... rút ra , có nghĩa là income mình sẽ cao , có nghĩa là "lợi nhuận" mình có được từ chính phủ sẽ thấp đi 

- chỉ biết đại khái trước vậy thôi , tuy nhiên Vân nghĩ đây cũng là chuyện "nhỏ như con thỏ" , so với số tiền thuế mình bớt được hằng năm  Kaos-1
Reply
#41
7. Federal Tax và Provincial Tax 


- mình nên nhớ , để tính thuế , mình phải xữ dụng tới Taxable income 

- để tính lợi nhuận hay anything else , mình phải xữ dụng tới Net Income

- mặc dù trong 95% trường hợp , 2 income này có cùng 1 con số giống nhau  Thumbs-up4
bây giờ nói tới Federal Tax và Provincial Tax

- Federal tax + Provincial tax = tỗng số tax mình phải đóng trong năm

- thường thường Federal tax rate lớn hơn Provincial tax rate  ... tỉ dụ Federal là 15% , Provincial là 6.5%

- mỗi cái tax đều được giảm xuống "khác nhau 1 chút" ... gọi là NON REFUNDABLE TAX CREDITS 

- ngoài Non Refundable Tax Credits ra , Provincial còn có thêm cách để giảm thuế nữa (mình biết đại khái là như vậy đi)  Ok-sign-smiley-emoticon

- cả 2 đều có tax brackets ... giống như dưới 50,000 thì trả 10% thuế , giữa 50,000-70,000 thì trả 19% thuế , giữa 70,000-90,000 thì trả 28% thuế ... đại khái cả 2 đều có tax brackets giống như vậy ... với mục đích là  đánh thuế mạnh lên "dân nhà giàu"  2leluoi
Reply
#42
ở số 2 , Vân có 

Công thức cơ bản của tính thuế là như thế nào ? PHẦN 1 

bây giờ , bước vào Non Refundable Tax Credits , Vân có thêm 

Công thức cơ bản của tính thuế là như thế nào ? PHẦN 2 


rồi Vân sẽ còn có .... phần 3 nữa cơ :)
Reply
#43
8. Công thức cơ bản của tính thuế là như thế nào ? PHẦN 2


Federal

- Taxable income x Federal tax rate = Federal Tax (chưa phải là tiền thuế đâu nhá , vì còn phải thêm 1 bước nữa kế tiếp)

- Federal Tax - Non Refundable Tax Credit (cho Federal) = Net Federal Tax (chính xác là số tiền thuế mình phải nộp Federal)Provincial 


- Taxable income x Provincial tax rate = Provincial Tax (chưa phải là tiền thuế đâu nhá , vì còn phải thêm 1 bước nữa kế tiếp)

- Provincial Tax - Non Refundable Tax Credit (cho Provincial) - thêm vài cái khác nữa = Net Provincial Tax (chính xác là số tiền thuế mình phải nộp Provincial)
Net Federal Tax + Net Provincial Tax = Total Tax (chính phủ đòi mình phải trả)  Astonished-face4
NET THUẾ LÀ THUẾ MÀ MÌNH PHẢI ĐÓNG CHÍNH PHỦ ... tức là số tiền sau khi mình trừ "non refundable tax credits" cho federal hay provincial

- NET FEDERAL TAX .. THUẾ MÌNH PHẢI ĐÓNG FEDERAL
- NET PROVINCIAL TAX .. THUẾ MÌNH PHẢI ĐÓNG PROVINCIAL
Reply
#44
Vân cố gắng giải thích rất rỏ , và cố gắng dùng "từ" chính xác 

các bạn hãy đọc kỹ những "từ" Vân dùng .. make sure là bạn hiểu "từ" đó là gì .. để dễ hiểu khi Vân đi càng sâu vào vấn đề hơn nhá

Vân đả từng dạy cho nhiều người bạn khai thuế , họ làm rất khá 

Vân dạy cho bạn bè free thôi ... vì chuyện khai thuế là 1 chuyện Vân thấy .. rất là interesting  Heavy-black-heart4

và dĩ nhiên Vân cũng có dạy cho 2 đứa con gái Vân làm thuế .. tụi nhỏ có thể (at least) ngồi xuống làm thuế cho gia đình của nó  2leluoi

nhưng nếu có ai kêu Vân khai thuế , thì Vân lấy tiền đó .. hihi ... rẻ thôi , chỉ là giá cả giao hữu

khai thuế cho bạn bè , thì Vân không lấy tiền , tình nguyện khai free  2leluoi
Reply
#45
9. Non Refundable Tax Credits là gì ???


- cái này có liên hệ tới video TD đưa lên .. là ông thầy chùa nói "tiền thuế độc thân" .. mà TD cho là mắc cười , riêng Vân , thì Vân thấy không có gì mắc cười cả ... 2 người nói chuyện trong youtube đó , họ không hiểu về thuế , nên họ nói tầm xàm ... vì không muốn ai bị misinformed , nên Vân nói khá rỏ , khá căn bản ở đây cho các bạn dể hiễu

- đây là số tiền KHÔNG LẤY BỎ TÚI ĐƯỢC 

- nhưng dùng để BỚT TIỀN THUẾ (SAU KHI MÌNH LẤY TAXABLE INCOME nhân với TAX RATE)


nên nhớ nhé ... số tiền này không phải để bỏ túi , mà chỉ để bớt tiền thuế thôi

a. Vân cho tĩ dụ ... nếu tiền thuế mình là 5000 ... tiền credits này là 4000 ...  thì NET THUẾ mình phải trả chính phủ là 5000 - 4000 = 1000

nhưng nếu ... tiền thuế mình là 3000 ... tiền credits này là 4000 ...  thì NET THUẾ mình chỉ còn là ZERO , tức là mình không cần phải trả thuế , chứ không phải bỏ tiền vào túi đâu nhá
b. để biết người nào đó có cần phải trả thuế không  Confused ... Vân chỉ cần liếc , liếc sơ thôi nhá ... Federal Tax vs. Non Refundable Tax Credits cho Federal ... hay Provincial Tax vs. Non Refundable Tax Credits cho Provincial .. là Vân có thể biết họ phải trả thuế , hay họ miễn trả thuế  


nếu FEDERAL TAX > NON REFUNDABLE TAX CREDITS CHO FEDERAL  ... họ phải trả thuế Federal

nếu                      <                                                                                 ... họ miễn trả thuế Federal


nếu PROVINCIAL TAX > NON REFUNDABLE TAX CREDITS CHO PROVINCIAL ... họ phải trả thuế Provincial


nếu                           <                                                                          .... họ miễn trả thuế Provincial1. KHAI THUẾ CHO AI , MÀ HỌ KHÔNG TRẢ THUẾ , THÌ MÌNH CŨNG MỪNG CHO HỌ 

NHƯNG NẾU HỌ PHẢI TRẢ THUẾ , THÌ ĐÓ CŨNG ... KHÔNG PHẢI LÀ TẠI LỖI "NGƯỜI KHAI THUẾ" ... HIHIHI

CON SỐ LÀ CON SỐ , KHÔNG PHẢI LỖI TẠI ANH , MÀ CŨNG CHẲNG PHẢI LỖI TẠI EM  2leluoi
2. MÌNH CỨ HIỂU .. ĐÚNG RA MỖI NGƯỜI PHẢI TRẢ "TRỌN GÓI"

NHƯNG NHỜ CÓ "NON REFUNDABLE TAX CREDITS" .. MÀ MÌNH KHÔNG CÒN PHẢI TRẢ "TRỌN GÓI"

CHỨ KHÔNG HỀ CÓ CHUYỆN "ĐÓNG THUẾ ĐỘC THÂN" GÌ CẢ

RỒI VÂN SẼ GIẢI THÍCH RỎ HƠN VỀ "NON REFUNDABLE TAX CREDITS" CHO CẢ FEDERAL VÀ PROVINCIAL ... VÌ 2 BÊN CÓ CÁI GIỐNG NHAU , CÓ CÁI KHÁC NHAU TRONG ĐÓ 
Reply