Ivermectin-a cheap way to treat covid?
#61
h. Your tuition , education , and textbook amounts (chỉ dành cho học sinh đang đi học college hay university và lớn hơn 18 tuổi , không dành cho những người học highschool  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c )


để giải thích cái này (hơi rắc rối) cho dễ hiểu , thì Vân giải thích thế này nhá 

mình tưởng tượng 1 cái hồ (again , Vân dùng cái hồ để mình .. dễ tưỡng tượng hơn)

trong cái hồ này có 3 cái 


i. tuition ... là tiền học phí mình đóng cho trường , trường cho mình cái receipt ... tỉ dụ như là A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ii. education ... amount x số tháng mình học fulltime
                      amt x số tháng mình học parttime

(2 cái amount và amt này khác nhau ... amount cho học fulltime thường thường nhiều hơn amt cho học parttime)
rồi mình tỗng cộng 2 amounts lại , tỉ dụ như là B


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

iii. textbook ... amount x số tháng mình học fulltime
                       amt x số tháng mình học parttime

(2 cái amount và amt này khác nhau ... amount cho học fulltime thường thường nhiều hơn amt cho học parttime)
rồi mình tỗng cộng 2 amounts lại , tỉ dụ như là C

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAU ĐÓ MÌNH CỘNG LẠI ... A + B + C = 3 CON CÁ HẰNG NĂM , MIỄN SAO LÀ MÌNH VẪN CÒN NGỒI GHẾ NHÀ TRƯỜNG  Rollin
Reply
#62
calculation tới đây chưa chấm dứt đâu nhá , nhưng Vân đi từng bước một , make sure bạn hiểu bước 1 , thì Vân mới qua bước 2  Hello


bây giờ Vân cho tĩ dụ con số , để cho bạn dể hiểu ở step này 


- Michelle đi học university

- tuition là 5,000 ............................... con số này nằm trên Michelle's receipt

- Michelle học 4 tháng fulltime , 3 tháng parttime ............... con số này cũng nằm trên Michelle's  receipt- tiền cho claim education .... 80 cho fulltime .... 50 cho parttime .................. con số này nằm trên tờ khai thuế

- tiền cho claim textbooks .... 60 cho fulltime .... 40 cho parttime ................. con số này nằm trên tờ khai thuế***


Calculation cái hồ cá  Shy


i. tuition = 5000

ii. education = 80 x 4 = 320 (fulltime)             50 x 3 = 150 (parttime)                  320 + 150 = 470 (total education)

iii. textbooks = 60 x 4 = 240 (fulltime)             40 x 3 = 120 (parttime)                  240 + 120 = 360 (total textbooks)


CÁI HỒ CÁ = 5000 + 470 + 360 = 5830
Reply
#63
chuyện gì xảy ra cho hồ cá ???


- cứ mỗi năm , hồ có thêm 3 con cá mới (Tuition + Education + Textbook)

- mình có thể theo thứ tự này , để làm thịt "3 con cá" ... nhưng chưa được phép đụng gì tới trong hồ YET (cho tới khi nào mình học xong)
1. học sinh sẽ lấy credits vừa đủ để được miễn thuế (nhớ là ... không lấy dư , mà cũng không lấy thiếu)

2.  còn dư bao nhiêu , thì chuyễn qua cho ba má .... số tiền chuyễn sẽ là  .... học sinh lấy credits 1500 rồi , học sinh chuyễn qua cho ba má 3500 ... đễ TỖNG SỐ = 5000

3.  sau đó , nếu vẫn còn dư thì đổ hết vào hồ


STEP 1 + STEP 2 = 5000 ... có nghĩa là ... TỖNG SỐ học sinh claim + học sinh chuyễn qua cha mẹ claim KHÔNG ĐƯỢC QUÁ  $ 5000    Ok-sign-smiley-emoticon- vì có thì cứ bỏ vào hồ .. .nên hồ càng lúc càng tăng lênSAU KHI HỌC SINH RA TRƯỜNG RỒI , ĐI LÀM KIẾM TIỀN

HỌC SINH "BẮT ĐẦU" DÙNG CREDITS TRONG HỒ ĐỂ CLAIM 

............................ CHO TỚI KHI HỒ CẠN THÌ ... 

FINISH  Shy***


ok , Vân nói tóm tắt lại những điễm chánh yếu ở đây , cho bạn nắm


- cứ hễ còn đi học , thì mỗi năm , học sinh có 3 con cá (tuition + education + textbook) đễ làm thịt , đi qua 3 giai đoạn ..... giai đoạn đầu , học sinh lấy credits vừa đủ để khỏi đóng thuế (tỉ dụ là 2000) .... giai đoạn hai , học sinh chuyễn credits qua cho ba má khai thuế (5000 - 2000 = 3000) .... giai đoạn ba , tỉ dụ tỗng cộng 3 con cá của học sinh năm đó là 8000 thì sẽ bỏ (8000 - 5000 = 3000) vô hồ cá để dành for after graduation 


- bây giờ tỉ dụ học sinh đó đi làm , kiếm nhiều income , thì chuyện gì xãy ra ?? tỉ dụ học sinh đó chỉ có 8000 credit (từ 3 con cá) , nhưng học sinh đó cần 9000 credit (để được miễn thuế) ..... thì học sinh cứ dùng hết 8000 credit cho năm đó , chưa được đụng tới cái hồ cá yet , và trả whatever thuế mà học sinh đó phải trả , sau khi dùng credits này

[cái hồ cá chỉ được đụng tới  sau khi học sinh đả rời ghế nhà trường ... chứ còn ngồi ghế nhà trường , học sinh chỉ được đụng tới 3 con cá thôi , chứ chưa được đụng tới hồ cá]


- hằng năm , sở thuế sẽ gởi về cho học sinh tờ giấy NOTICE OF ASSESSMENT , cho học sinh biết hồ cá còn bao nhiêu credits trong đó ... học sinh tha hồ xữ dụng để giảm thuế , lúc này không còn limits gì cả , (từ năm này qua năm kia) đến khi nào NOTICE OF ASSESMENT nói học sinh đả cạn credits rồi , thì STOP  Grinning-face-with-smiling-eyes4- để claim phần của học sinh , thì mình đi vô tờ khai thuế của học sinh , điền vào hàng YOUR TUITION , EDUCATION & TEXTBOOK AMOUNTS
- để claim phần của cha mẹ , thì mình đi vô tờ khai thuế của cha mẹ , điền vào hàng TUITION AMOUNT TRANSFERRED FROM CHILD*****************************************************************************************************- để tỗng kết , Vân cho 2 tỉ dụ cuối cùng 


a. Michelle còn đi học , còn 3 con cá (tuition + education + textbook) .... tỗng cộng là 9000

- Michelle đi làm , nên cần 2000 để được miễn thuế , Michelle lấy 2000 , bỏ vào tờ khai thuế của Michelle ... YOUR TUITION , EDUCATION , TEXTBOOK AMOUNTS

- Michelle giúp má giãm thuế , Michelle gởi bớt credit qua cho má ... 5000 - 2000 = 3000 , má bỏ 3000 và tờ khai thuế của má ... TUITION TRANSFERRED FROM CHILD

- Michelle còn dư ... 9000 - 5000 = 4000 , Michelle bỏ vào hồ cá ... cứ vậy mà mỗi năm Michelle bỏ ít ít vào hồ cá  

sau khi học xong , Michelle có thể bắt đầu dùng hồ cá này để giảm  thuế

b. Michelle còn đi học , còn 3 con  cá ... tỗng cộng là 9000

- nhưng năm nay Michelle đi làm nhiều income , Michelle cần 10000 để được miễn thuế , trong khi 3 con cá cho Michelle chỉ có 9000 , vậy bây giờ làm sao ??

- Michelle sẽ phải dùng trọn 9000 , để được giảm thuế ... Michelle chỉ còn đóng 75 đồng tiền thuế thôi  Dancer_4

- that's it ... thế là năm nay , Michelle không có credit cho má  Disappointed-face4 , mà cũng không có credit DƯ để bỏ vào hồ cá  Disappointed-face4
Reply
#64
sáng nay nhận được email của thằng con rễ , Vân so shocked

Bob Saget died


He got the 3rd Covid shot a few weeks ago. No confirmation on his cause of death.
 
[Image: 72.png]


Bob Saget died sau khi chích the booster shot

ngày xưa Vân rất thích coi show Full house , Vân đặt tên con gái mình là Michelle , lấy từ cái show này , bây giờ nghe Bob chết , Vân don't know what to say , but just ... shock


https://citizenfreepress.com/breaking/bo...-suddenly/[Image: ePrFUmzo_bigger.jpg]


bob sagetI went to the dumbest pharmacist yesterday and asked for my booster and he gave me a child’s seat. I was pissed until I sat at the table and was a foot taller.

[Image: Bob-Saget-768x581.jpg]
Reply
#65
i. Interest on Student loans- cho dù cha mẹ  trả tiền loan , chứ không phải học sinh trả , cha mẹ vẫn không claim được "the interest" , mà chỉ có học sinh mới có quyền claim "the interest"

- học sinh có thể claim "the interest" cho .. taxation year hiện tại + 5 năm trước đó

- không phải loan nào cũng claim được "the interest" , mà chĩ những loans có liên hệ trực tiếp đến "Canada Student Loans" mới claim được "the interest" , ngay cả "Personal Student Loans" cũng không được claim "the interest"

- tĩ dụ như mấy loans mượn từ "The Credit lines hay Business Loan" , mặc dù là mượn để đi học , nhưng vẫn không claim được "the interest"

- claim được cho cả 2 bên FEDERAL & PROVINCIAL


last but not least

- nếu INCOME TAX của học sinh > THE INTEREST .... thì claim "the interest"  Ok-sign-smiley-emoticon

- nếu INCOME TAX của học sinh < THE INTEREST .... thì khoan claim , mà move forward cái nào "dư" .. cho 5 năm sau đó  Ok-sign-smiley-emoticon
Reply
#66
j. Amounts transferred from your spouse or common law partner nếu partner có những "mục" này , nhưng không xài tới , vì income thấp , thì có thể transfer qua cho mình , để mình claim , được giãm thuế (chứ không thôi bỏ thì phí đi)

i. "their " Age amount

ii. "their" Canadian Caregiver for the infirm children ... dưới 18 tuổi

iii. "their" Pension income amount

iv. "their" Disability amount

v. "their" Tuition , Education & Textbook amounts ... số tiền transferred được = 5000 - số tiền học sinh đả dùng để claim cho miễn đóng thuế


mình cứ cộng tất cả 5 hàng này của partner .... rồi để tỗng số vào hàng này của mình
Reply
#67
tạm ngưng vụ thuế , trở lại nói vụ Covid 19 một chút


12 states banning COVID-19 vaccine mandates & how they affect healthcare workers
Hannah Mitchell - Updated Tuesday, October 12th, 2021 Print  | Email
Share  Listen
TEXT
A dozen governors have signed legislation restricting COVID-19 vaccine mandates in their states, according to a Sept. 9 report from the National Academy for State Health Policy.

Editor's Note: This webpage was updated Oct. 12 and will continue to be updated.

Arizona: On April 19, Republican Gov. Doug Ducey issued an order prohibiting the state from requiring people to prove their COVID-19 vaccination status to enter a business, building or area or to receive a public service. However, healthcare institutions can request COVID-19 vaccination status documentation of patients, residents, employees or visitors.

On June 30, Mr. Ducey signed a bill requiring employers to provide reasonable accommodation to employees with sincerely held religious beliefs, practices or observances that prevent the employee from getting the COVID-19 vaccine unless the accommodation would pose an undue hardship to the operation of the business. The bill allows healthcare institutions to require employees to be vaccinated.

Arkansas: On April 28, the state enacted a bill prohibiting the state, political subdivisions of the state or public officials from mandating vaccination as a condition of employment. These agencies may not discriminate against or coerce individuals who refuse a COVID-19 vaccine by withholding opportunities for career advancement, wage increases or insurance discounts.

Georgia: On May 25, Republican Gov. Brian Kemp said that no state agency can require proof of COVID-19 vaccination as a condition of employment by the state, conducting business with the state or enjoying other rights provided by the state.

Florida: On April 2, Republican Gov. Ron DeSantis said businesses are prohibited from requiring customers to verify a COVID-19 vaccination status or post-transmission recovery to gain access to the business. Effective Sept. 16, the state will give $5,000 fines to any public or private entity that requires proof of vaccination, News 4 Jax reported. Since asking for proof of vaccination is part of a vaccine mandate, some companies may pay millions of dollars in fines.

Indiana: On April 29, Republican Gov. Eric Holcomb signed a law prohibiting state or local governments from requiring anyone, including employees, to show proof of vaccination.

Montana: On May 7, Republican Gov. Greg Gianforte signed a bill that prohibits discrimination based on vaccination status. This includes prohibiting an employer or government entity to refuse employment to a person or to discriminate against a person in compensation or in a term, condition or privilege of employment based on the person's vaccination status. Additionally, an individual may not be required to receive any vaccine whose use is allowed under an emergency use authorization or any vaccine undergoing safety trials.

New Hampshire: On July 26, Republican Gov. Chris Sununu signed a bill stating that employers may only mandate immunization as a condition of employment when a "direct threat" exists. A "direct threat" is defined as a significant risk of substantial harm to the health or safety of the individual or others that cannot be eliminated or reduced by reasonable accommodation. State hospitals are exempt from the mandate

North Dakota: On May 7, Republican Gov. Doug Burgum signed a bill prohibiting state government entities from requiring a private business to obtain documentation to verify an individual's vaccination status. The bill exempts healthcare organizations from the ban.

Oklahoma: On May 28, Republican Gov. Kevin Stitt issued an order prohibiting state agencies from requiring that people show proof of vaccination to enter public buildings. The order doesn't apply to employees working in patient-facing settings.

Tennessee: On May 25, Republican Gov. Bill Lee signed a bill that prohibits a state agency, department or political subdivision from mandating COVID-19 vaccines.

Texas: Gov. Greg Abbott issued an executive order Oct. 11 banning any entity in the state, including private employers, from enforcing COVID-19 vaccine mandates. The order states that "no entity in Texas" can enforce vaccination against anyone, including an employee or consumer, who objects "for any reason of personal conscience, based on a religious belief, or for medical reasons, including prior recovery from COVID-19."

Utah: On March 16, Republican Gov. Spencer Cox signed a bill that prohibits state agencies from requiring people to get a COVID-19 vaccine as a condition of employment. However, the bill does not apply to employees who work in a medical setting and are required to receive vaccinations to perform the assigned duties and responsibilities of the job.
đọc comments ở dưới

https://www.beckershospitalreview.com/wo...rkers.html
Reply
#68
hôm trước , Stephen , thằng con rễ của Vân có nói với Vân


- có nhiều doctors , nurses bên Canada , từ chối chích thuốc , bị đuổi ... họ đã move qua Mỹ , tới những tiễu bang không có mandate vụ chích thuốc

- rồi họ nhìn lại Canada , cười nói ... để coi ai là người bị thua thiệt ở đây 

- Canada mandate , đuỗi nhân viên không chịu chích thuốc , nhân viên chạy qua Mỹ , Canada bị short of staff .... hahahahaha
Reply
#69
mình hãy khoan la làng 

hãy ngừng lại để suy nghĩ 


TẠI SAO HOSPITAL STAFF LẠI TỪ CHỐI CHÍCH THUỐC 

TẠI SAO HỌ CHẤP NHẬN BỊ ĐUỖI , HƠN LÀ BỊ BẮT BUỘC PHẢI CHÍCH THUỐC 

KHÔNG LẼ .... HỌ KHÔNG BIẾT GÌ CÃ

KHÔNG LẼ .... MÌNH MỚI LÀ NGƯỜI BIẾT , CÒN BÁC SĨ Y TÁ , HỌ CHẴNG BIẾT CÁI CHI CHI CẢ  Confused  

MÌNH BIẾT NHIỀU HƠN LÀ BÁC SĨ VÀ Y TÁ ??? REALLY ???

MÌNH BIẾT CÁI GÌ , MÀ MÌNH DÁM NÓI MÌNH BIẾT NHIỀU HƠN HỌ ??

Confused-shrug-smiley-emoticon- hay mình chỉ chạy theo đám đông , mình hùa theo đám đông ???

- có nhiều người , còn chưa biết immune system làm việc như thế nào , mà dám bảo mình ... biết còn nhiều hơn bác sĩ y tá ... hahahah

- mình làm cứ như là mình biết , vì đám đông nói gì , thì mình ... biết hết 

chậc chậc chậc 

CÓ NHỮNG NGƯỜI NÓI CHUYỆN , MÀ KHÔNG BIẾT HỌ NÓI GÌ  Face-with-rolling-eyes4
Reply
#70
https://abcnews.go.com/US/hundreds-hospi...d=80303408 (ai muốn đọc nguyên bài thì vô link này , và đặt câu hỏi ... mình có hiểu biết nhiều hơn bác sĩ y tá không ??? mà mình dám lên án tại sao họ không chịu chích thuốc ? hay mình không hiểu gì , mà mình chỉ giỏi ... hùa ??)Hundreds of hospital staffers fired or suspended for refusing COVID-19 vaccine mandate
President Biden announced a vaccine mandate for the health care industry.


Hundreds of health care workers across the country are being fired or suspended in droves for not complying with COVID-19 vaccine mandates.

President Joe Biden announced earlier this month a vaccine mandate for health care facilities that receive Medicare and Medicaid reimbursement, impacting some 17 million health care workers in the nation.

States including New York, California, Rhode Island and Connecticut also set vaccine mandates for health care workers that take effect this week.

But there are brewing concerns over staff shortages at already-overburdened hospitals still grappling with COVID-19 cases. Some hospital networks said they've ramped up hiring ahead of vaccine deadlines to stabilize their workforces.

ABC News contributor John Brownstein, an epidemiologist and professor at Harvard Medical School, noted that while overall the number of health care workers being terminated or suspended isn't huge, at the same time, "we can't afford to lose anybody at this point."

“By and large, vaccine mandates are working. Those in health care are taking these vaccine incredibly seriously to protect themselves and their patients." Brownstein said. "We’re seeing a greater need of health care -- there was a lot of deferred care for elective surgeries and behavioral health -- juxtaposed with existing shortages of health care workers. Any impact is going to create even more pressure on health care systems."

In the South and West

In North Carolina, the Novant Health hospital system, which has over 35,000 employees across 15 hospitals and over 800 clinics, fired around 175 of its workers for failing to get vaccinated, officials told ABC News.


[Image: methodist-protest-gty-ps-210929-16329351...x2-992.jpg]
Reply
#71
https://www.bloomberg.com/news/articles/...-hospitals

Nurses Who Won’t Vax Threaten Staffing Shortages
Front-line workers were already in tight supply. With almost 1 in 8 nursing professionals not planning to get a shot, the problem’s going to get worse.

[Image: 1200x-1.jpg]

A person holds a sign in front of Houston Methodist in Baytown, Texas, to protest a policy that says hospital employees must get the Covid vaccine or lose their jobs. PHOTOGRAPHER: YI-CHIN LEE/HOUSTON CHRONICLE/AP


Mandate the vaccine, and some of your nurses will quit. Don’t mandate the vaccine, and some of your nurses will get Covid—rendering them unable to work, or even landing them in the very intensive care unit where they normally work. For a hospital administrator who’s been dealing with nursing shortages escalating throughout the pandemic, this is the dilemma.

“It’s a cynical question, but what gets us to losing the higher amount of staff?” says Alan Levine, chief executive officer of Ballad Health, which has 21 hospitals and other centers serving patients in Kentucky, North Carolina, Tennessee, and Virginia. He decided not to require vaccinations for his health-care workers after modeling suggested he could see 15% of nurses, or as many as 900, leave if he did. That’s more than he anticipates losing to Covid-19 quarantines and illness, even with the most recent surge filling up the network’s ICUs and 130 staffers quarantining on a single mid-August day. At Ballad, 97% of doctors are vaccinated. Among front-line nurses, he estimates vaccination rates hover around 50%.

It’s hard to comprehend how nurses, who see firsthand evidence of how Covid can kill people, could oppose getting a vaccine that’s been shown in numerous studies to provide extraordinary protection against severe illness and death. But it’s a problem hospital administrators all over the country find themselves facing. In the most recent survey by the American Nurses Association (ANA), fielded as part of a broader coalition of nursing groups intended to combat vaccine hesitancy in its ranks, almost 1 in 8 hadn’t gotten the vaccine or didn’t plan to, despite having had access to the shots for almost nine months.

[Image: 1200x-1-1.jpg]

Demonstrators protest against Houston Methodist’s employee vaccine rule, including Jennifer Bridges (second from right), a nurse who hasn’t been inoculated against Covid.

PHOTOGRAPHER: YI-CHIN LEE/HOUSTON CHRONICLE/AP


“The overwhelming number of our nurses are female and young and in childbearing years,” Levine says. Rumors on social media caused some young women to fear that the mRNA vaccines such as those made by Pfizer Inc. and Moderna Inc. could affect their fertility. That’s not true. But it’s a worry that’s taken firm hold in some circles, even after the American College of Obstetricians and Gynecologists said publicly that there is no evidence the vaccine harms fertility.

In April the government temporarily paused the rollout of Johnson & Johnson’s vaccine because of rare cases of blood clots in women. Federal agencies investigated the issue, ruled it a remote risk, and resumed the shots. But the pause left a lasting impression. “What we’ve decided to do, besides jumping right into a mandate, is try to educate staff who are women,” Levine says. “I can’t say that’s generated a whole lot of results yet.”

Vaccine hesitancy has many faces. There are the entrenched beliefs of the vaccine-skeptic campaigners who stoke fears on social media with false health claims. There are those with concerns that the vaccine has been around only a short time. And there are the merely ambivalent, people who aren’t ardently opposed to getting the vaccine but might still need an extra push.

(đọc tới đây thấy hơi hề , vì những người chống vaccine , đâu phải chỉ ở trong tuổi còn đẽ ... những người không còn ờ trong tuổi này , cũng chống , không lẻ nào vì họ còn muốn đẻRollin


“There are not enough nurses to go around. That is clear”


Nationally, only 35% of hospitals have mandated that staffers get vaccinated against Covid as of Aug. 19, according to the American Hospital Association. With the U.S. Food and Drug Administration fully approving the Pfizer vaccine on Aug. 23, that percentage could rise over the next few months. About 22 states now require Covid vaccinations for at least some health-care workers, according to data from the National Academy for State Health Policy. Not all states are moving in that direction. Four so far—Arkansas, Georgia, Montana, and Tennessee—established bans before the FDA’s Pfizer vaccine approval that could prevent mandates being imposed on some workers. A number of others have yet to weigh in, leaving hospital administrators balancing their staffing concerns with their desire to protect workers and patients.

Houston Methodist, a health system in Texas with eight hospitals and 26,000 employees, says it was the first large hospital system in the nation to mandate Covid vaccinations for its staff. “It was never really a question of if we would mandate,” says CEO Marc Boom, but rather “when would we mandate.” Boom’s team started educating staffers on the importance of the vaccine as early as last fall, before the shots had even gotten the regulatory green light. Then, at the end of last year, Houston Methodist started offering what Boom called a $500 “hope bonus” to employees, knowing the winter months were going to be trying for staff with Covid surging again after the holidays. Employees could qualify for the bonus by late February, but there was a catch: They had to have their first shot by then. When Boom announced a vaccine mandate at the end of March, about 85% of Houston Methodist’s staff were already vaccinated. He estimates Houston Methodist spent $13 million incentivizing its staff to get shots.

Then Boom got word the hospital was being sued. A nurse, Jennifer Bridges, led a group of employees in a lawsuit to overturn the mandate, arguing it would be unlawful for the hospital to force vaccination and that the shots were experimental and dangerous. “When you’re dealing in Covid units, it’s very exhausting. All the PPE you have to put on, you can’t breathe. You’re sweating all day,” Bridges says. “I did it for over a year, and I would do it again if they’d let me.” That said, she wasn’t willing to take the vaccine because she doesn’t believe it’s safe, despite the evidence that regulators and companies have put out showing that it is. A federal judge dismissed the suit, and Houston Methodist lost 153 employees who either resigned or were terminated. “I’m really, really glad we did it,” Boom says of the mandate, particularly now that the hospital is facing another surge. About 838 Covid patients were in his hospital system as of Aug. 24, a number that’s on the rise, breaking records set in previous surges.

Other hospitals have looked at Houston Methodist’s mandate and decided to follow suit even when they’ve had a bigger vaccination gap to overcome. In June, Sanford Health executives were concerned to see that immunization rates among its almost 48,000 employees had stalled at around 50%. So in late July, Sanford announced a vaccine mandate for its 46 medical centers and other facilities across the Upper Midwest. Vaccination levels have since risen to about 70%, which CEO Bill Gassen attributes to the mandate, educational initiatives, and the rapid spread of the delta variant. By Gassen’s estimate, another factor working in Sanford’s favor is that its facilities are located in rural areas, where there aren’t many other employment opportunities. He foresees no more than 1% of his employees leaving over a vaccine mandate.

Many nurses do have opportunities—lucrative ones—if they want to change jobs. Contract and traveling nurses have helped fill gaps and are often well paid for doing so. At Aya Healthcare Inc., a nurse staffing agency, April Hansen, the group president of workforce solutions, has an ICU position advertising pay of about $5,000 for three shifts a week. Other positions are offering more than $10,000 in pay for 60 hours of work a week. The company has more than 43,000 listings for nurses right now, up from almost 13,000 a year ago and 7,300 in August 2019. “There are not enough nurses to go around. That is clear,” Hansen says. “Even with replacements and backfills and travels, there are still not enough.”

Shortages lower morale in nursing units. Some nurses end up leaving hospital jobs for travel nursing gigs, and the ones left behind know that the travel ones filling in can be making as much as four times what they’re getting. “There could be a little animosity there,” ANA President Ernest Grant says. After a year and a half of treating Covid patients, burnout is high. Almost 30% of front-line health-care workers have considered leaving their profession as a result of the pandemic, according to a survey conducted before the most recent Covid surge.
Reply
#72
trước khi đi tiếp

Vân không hỏi mấy người "hùa"

Vân chỉ hỏi mấy người hiểu biết về y khoa

trả lời 

TẠI SAO BÁC SĨ VÀ Y TÁ TỪ CHỐI KHÔNG CHỊU CHÍCH THUỐC

SẲN SÀNG BỊ ĐUỔI KHỎI CÁI JOB , SẲN SÀNG CHO NHÀ THƯƠNG SHORT OF STAFF

những người hùa , xin miễn trả lời 

vì lời của họ , họ không biết họ đang nói gì cả , họ chỉ ... hùa 
Reply
#73
https://globalnews.ca/news/8456744/3-doc...s-kelowna/


COVID-19: 3 doctors speak out against child vaccinations at Kelowna gathering


Three B.C. doctors who oppose COVID-19 health-related measures made a stop in the Okanagan this week to drum up support for their anti-vaccination views.

The campaign-style event that pushed views that are not supported by scientific consensus was later posted on YouTube and Facebook and showed the doctors, two of whom are no longer practicing, specifically focusing on children, who became eligible for a COVID-19 shot at the end of last month.

Dr. Stephen Malthouse of Denman Island was one of the most well-known speakers and he’s often shared his beliefs through videos, at rallies, and through open letters.

He gained attention in October when he penned an open letter to provincial health officer Dr. Bonnie Henry, falsely stating that COVID-19 is no more deadly than the flu and that people are “rarely” becoming sick from it. He’s shifted his focus, though his point of view appears to be the same.

“These kids are our kids, right? And we are hitting the road because they’re going after them,” Malthouse said outside the Embassy Church in Kelowna.

READ MORE: Between 2% and 16% of Okanagan children have received vaccine after first week of rollout

“They’re after your five to 11-year-olds now. It was bad enough when they went after the adolescents, you know. In fact, that’s a very vulnerable group. For the five to 11-year-olds, the parents still have control.

“So we’re actually sending all of you out, I guess, as emissaries to pass the word to be informed, and to find the way to align yourself with your neighbours, and to speak with them and to help them to protect their kids.”

Sticking with that theme, a former Kamloops anesthesiologist, Dr. Rachel Maurice, also spoke about her concerns with the vaccines.

Maurice told the crowd that her children, ages 14 and 16, got the shot against her will because they wanted to be able to participate in activities with their peers.


and more .....................
Reply
#74
tại sao bác sĩ , y tá chống vụ chích thuốc này

còn mình là gì ...

mà cho rằng ... mình hiểu biết nhiều hơn bác sĩ , y tá ??

hay mình chỉ ... hùa theo đám đông .... mà nói những gì chính mình cũng không hiểu ??


Confused-shrug-smiley-emoticon


tại sao y tá , họ nhìn thấy cái chết của những người bị Covid , mà họ vẫn từ chối chích thuốc , và sẳn sàng bị mất job

mình có hiểu nguyên nhân nào khiến họ đi tới  quyết định này không ??

hay mình chỉ rống gân cỗ la lên ... tụi bay không chích , thì tụi bây sẽ chết

còn  tau chích , thì tau cũng chết luôn (nhưng chết ít đi , chết nhẹ hơn , chết a sweet death)  Happy-smiley-emoticon
Reply
#75
tiếp theo , Vân sẽ nói ... ĐIỄM CHÁNH Ở FIRST & ĐIỄM CHÁNH Ở LAST ... cho bà con ... dễ suy nghĩ ĩ ĩ 

còn những điểm lẽ tẽ , Vân sẽ nói ... ở giữa1. Anh chích 2-3 mũi vaccine rồi ... anh có tự  tin không ??

- nếu tự tin , thì anh không sợ người ta lây , right ??

- còn nếu anh vẫn sợ người ta lây , mắc gì anh kêu người ta chích .......... người ta chích xong , để rồi người ta CŨNG SỢ BỊ LÂY giống anh à ?? 

chẵng thà "không chích" mà sợ , nghe còn có lý hơn , "chích xong rồi" mà cũng sợ

- anh muốn người ta chích ... anh phải làm gương cho người ta ... TA CHÍCH RỒI , TA KHÔNG SỢ AI LÂY TA CẢ , TA LÀ SUPERMAN , SUPERWOMAN
không biết các bạn có suy nghĩ không 

- nhóm chích thuốc , cứ nằng nặc đòi nhóm không chích thuốc ... tụi bây chích thuốc đi .. tụi bây không chích thuốc là tụi bây chết

- họ lo cho nhóm này , hay họ lo cho chính họ ?? 

- Vân không nghĩ họ tốt tới mức lo cho nhóm này .... mà họ lo cho chính họ "bị nhóm không chích thuốc lây"

- tóm lại , lý do mình chích thuốc , là vì mình không muốn SỢ bị lây .. còn nếu chích xong rồi , mà mình vẫn SỢ bị lây , thì mình chích làm gì ??

MY POINT ...

VÂN TƯỠNG , CHĨ NHỮNG NGƯỜI CHƯA CHÍCH MỚI SỢ BỊ LÂY 

TÉ RA , NHỮNG NGƯỜI CHÍCH RỒI CÒN SỢ BỊ LÂY               NHIỀU HƠN                     NGƯỜI CHƯA CHÍCH  Rollin Rollin Rollin .... isn't that funny ???

VẬY NGƯỜI CHÍCH RỒI CŨNG SỢ LÂY ... NGƯỜI CHƯA CHÍCH CŨNG SỢ LÂY ... WHAT'S THE DIFFERENCE ???

LOL

có nhiều người tự tin tới mức độ ... chích thuốc xong , nếu có bị lây , thì cũng nhẹ , hay nếu có chết , thì cũng chết nhẹ

nếu vậy , thì mắc gì bắt người ta chích thuốc

nếu họ có lở lây mình , thì mình cũng lây nhẹ thôi mờ ... vậy mắc gì phải lo

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

hay anh cũng là THỢ HUÀ , thấy đám đông chữi mấy người không chịu chích , anh cũng hùa theo , chữi ... để chứng tỏ mình ..  LÀ NHÂN VẬT HIỂU BIẾT ??

Suytu
Reply