Duke's S.T clips
#1
10_point Clap RollinGió mang ta đến, gió cuốn ta đi ... Smiling-face-with-halo4
[-] The following 1 user Likes duke's post:
  • TanThu
Reply
#2
Trao nhầm con của mẹ này cho mẹ kia ? Nữ hộ sinh / y tá / bác sĩ làm việc vậy sao ???  MadGió mang ta đến, gió cuốn ta đi ... Smiling-face-with-halo4
Reply
#3
Hello cả nhà VB, mời xem  Please
Gió mang ta đến, gió cuốn ta đi ... Smiling-face-with-halo4
[-] The following 2 users Like duke's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
#4


Gió mang ta đến, gió cuốn ta đi ... Smiling-face-with-halo4
[-] The following 2 users Like duke's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
#5


Gió mang ta đến, gió cuốn ta đi ... Smiling-face-with-halo4
[-] The following 1 user Likes duke's post:
  • TanThu
Reply
#6
Astonished-face4 Crying-face4 Crying-face4Gió mang ta đến, gió cuốn ta đi ... Smiling-face-with-halo4
[-] The following 2 users Like duke's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
#7


Gió mang ta đến, gió cuốn ta đi ... Smiling-face-with-halo4
[-] The following 1 user Likes duke's post:
  • TanThu
Reply