CHƯƠNG TRÌNH MEDICARE - MEDICAID KÉP TĂNG THU NHẬP GIẢM CHI PHÍ CHO CAO NIÊN
#1
Cách khai Hưu có trước Vài Chục Ngàn dollars (An Sinh Xã Hội)

Xã hội USA
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#2
Năm 2021 - 7 thay đổi quan trọng An Sinh Xã Hội


xahoiusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#3
Ai chưa Khai HƯU? Đừng mất TIỀN như vầy! Who has not filed for Retirement benefits?


Xahoiusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#4
30 năm nữa tiền An Sinh Xã Hội sẽ không còn cho giới trẽ <40 hiện giờ, phải dành dụm cách khác, không nên phụ thuộc vào chính phủ.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#5
Hmm.... Hmm..... Không dễ ăn như cái video nói đâu.....

Vì ăn hưu non sẽ ăn số tiền đó suốt đời luôn ... chứ nó tự động tăng lên 100% khi mình tới tuổi về hưu chính thức.... Theo trong ví dụ thì khi ăn tiền hưu vào lúc 62 tuổi thì sẽ ăn được 75% khi tới 66 tuổi vẫn ăn được 75% chứ không phải là được tăng lên 100%.... và mỗi năm sau đó sẽ được tăng 8% .......

Nếu ăn đúng vào tuổi về hưu chính thức thì .... sẽ ăn được 100% và mỗi năm sau đó ăn thêm được 8% ...

Nếu ăn vào tuổi hưu muộn vào tuổi 70% .... thì cũng sẽ ăn được 100% + 24% (cho 3 năm vì mỗi năm được 8%)....

Còn vấn đề tạm dừng thì cũng hơi đúng ..... đúng là mỗi năm sẽ tăng 8% từ tuổi 66 trở lên ...... Nhưng mình bắt buộc phải trải lại số tiền đã ăn từ năm 62, tức là phải trả 36K cho nhà nước trước .... Sau đó mới tính xin lại từ đầu.... hy vọng sẽ không bị tính tiền lời trên 36K đó.....

Nói đúng tính gì thì tính ..... Sở An Sinh Xã Hội và Sở Thuế tính hơn mình tính...... Tốt nhất tới tuổi về hưu chính mới nên làm đơn xin lãnh tiền.... Ngoại trừ trong người có bịnh và biết không sống dai được thì mới nên ăn hưu non để được lợi hơn .... vì trong video nói đúng nếu người đó mất đi lúc 67t thì đã ăn được 56K thay vì đợi tới tuổi 66 mới xin tiền hưu.... vì khi mất vào tuổi 67 thì mới ăn được 12 tháng và mỗi tháng được 1K tổng cộng mới lãnh được 12K ....

Còn 1 chuyện nữa khi ăn hưu non thì vẫn phải bỏ tiền riêng ra để mua bảo hiểm sức khoẻ..... Khi 3 tháng trước 65 tuổi thì nên xin medicare cho chắc ăn..... tuy nhiên khi khai hưu non thì tự động họ sẽ bỏ tên mình vào xin medicare, nhưng mình phải check và có thể phải xin......

Luật lệ thì thay đổi hằng năm.... cho nên coi thì coi.... nếu muốn hỏi thì nên đi hỏi những người chuyên môn làm trong ngành Social Worker/Helper để họ chỉ dẫn thêm cho..... Until then .... Good Luck...

Ps..... Biết gì đâu.... biết gì đâu...... Fainting-smiley-emoticon Fainting-smiley-emoticon

Pps... Và cũng chưa coi mất cái clip kia..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply
#6
Mẹ mình ăn hưu non lúc 62T , lãnh cở 75%
Số tiền không thấy thay đổi gì hết

Reply
#7
(2021-07-28, 08:38 AM)SugarBabe Wrote: Mẹ mình ăn hưu non lúc 62T , lãnh cở 75%
Số tiền không thấy thay đổi gì hết

Hmm.... Hình như nhiều người thích ăn hưu non quá..... bây giờ họ đã đổi luật rồi chỉ ăn được 70% thôi .... mai mốt không biết có xuống tới 60% hay không..... Until then .... Good Luck....

Ps... 62 tuổi có thể mua "Senior Pass của National Park 'lifetime'" thì tha hồ mà đi chơi và thắm cảnh của thiên nhiên..... Nếu cần xin luôn cái bảng cho người phế nhân , tàn phế, yếu chân, vv (aka handicap) thì tha hồ mà đậu xe ở gần chỗ đi ngắm cảnh...... LOL-4 LOL-4

Pps.... Nói vậy mà đang tính xin cái "mental handicap".... mà chắc không có ai cho .... Fainting-smiley-emoticon Fainting-smiley-emoticon
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply
#8
Đừng bị phạt - Ai Lãnh SSI/$ thất nghiệp cùng lúc?


"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#9
Lưu ý!..Khi Vợ Chồng khai Lãnh HƯU An Sinh Xã Hội


Xahoiusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#10
Biden/QH và dự Luật mới: Bắt buộc có quỹ Hưu riêng!Xahoiusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#11
Cập nhật: Medicare giảm 60t, thêm $1,400, SSI tài sản: $10k/$20k?Xahoiusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#12
Ảnh Hưởng Ai? Vừa ra dự LUẬT Sửa Chữa An Sinh Xã Hội


Xahoiusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#13
MEDICARE không ĐÀI THỌ những thứ này! MEDICARE does not cover these items!xahoiusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#14
Ai đang lãnh SSI - Tránh bị án PHẠT (Tiền/Tù) khi rời Mỹ

"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#15
Medicare Phần A... Đừng bị SA BẪY!.... Nhiều người bị!


xahoiusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply