Rất là lạ....
#1
Ở phòng này, mình không nhấn nút " like " được 

Không biết có ai khác có bị không  Lol Admire Lol
Muốn reply để viết thêm cũng không được...weird quá đi  Fainting-smiley-emoticon AdmireChôm của anh ABC:

"ngồi buồn cho một cái like 
đến khi buồn hết  thì đem like dzìa "Thumbs-up4

Reply