nhìn rõ hơn
#1
[url=https://pol]
Reply
#2
Tôi phải công nhận 1 điều là mấy cô trong bếp này rất giỏi nấu nướng . 
rất chịu khó và đảm đang việc bếp núc . Thumbs-up4
Reply
#3
chào chú AG Rolling-on-the-floor-laughing4 Rollin Rollin Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

đeo kính thì làm sao thấy rõ được Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Tấm thư 2 là ở đâu vậy anh AG ?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#4
Giờ em nhìn rõ rồi


Sẽ ko lầm nữa  Biggrin Please

Reply
#5
Tấm số 1, trong Hai Anh mặc áo ca rô thì....ráng nhìn rỏ....hỏng biết Anh nào là anh AG.. Face-with-rolling-eyes4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol

Reply
#6
Uả!!!!!!!! Mất tiu roài.... Disappointed-face4 :thayghet: ba8[Image: ong8.gif]:chay: :chay: Lol
[Image: sourc1e.gif]
Reply