THANKSGIVING ...
#1
Thường thường vào ngày lễ Thanksgiving , người ta không khỏi không nhắc tới ... TURKEY

mà thật ra ... THANKSGIVING CÓ PHẢI LÀ NGÀY LỄ TURKEY KHÔNG ??

KHÔNG HỀ NHƯ VẬY ...

THANKSGIVING LÀ NGÀY LỄ NHẮC NHỞ CHÚNG TA ... GIVING THANKS TO GOD , TO OUR CREATOR .. CHO NHỮNG GÌ MÀ MÌNH CÓ ĐƯỢCChúa cho mình có nhiều , nhiều nhiều thứ lắm , mà không bao giờ mình có thể list ra hết nổi

CHUÁ DỰNG NÊN CHÚNG TA

CHÚA BIẾT CHÚNG TA CẦN GÌ

NGÀI CHO CHÚNG TA CÓ ĐẦY ĐỦ NHỮNG GÌ CHÚNG TA CẦN 

ĐÔI KHI CHÚNG TA TAKE THINGS FOR GRANTED , CHÚNG TA COI THƯỜNG NHỮNG GÌ MÌNH CÓ

NHƯNG NẾU CHỈ 1 NGÀY MÀ CHÚNG TA KHÔNG CÓ ĐƯỢC NHỮNG GÌ MÌNH CẦN ... THÌ THIỆT LÀ KINH KHŨNG 
Reply
#2
[Image: o-THANKSGIVING-PRAYER-facebook.jpg]
Reply
#3
[Image: thanksgiving.jpg]
Reply
#4


Reply
#5
(Chúa biết mình cần cái gì , và Ngài ban cho mình những gì mình cần)


1. Người ta nói "LAST BUT NOT LEAST" ... còn Vân thì nói "FIRST THING FIRST"

- Chúa biết mình cần ĐẤNG CỨU THẾ , SAVIOUR

- Vì trong chúng ta , ai cũng phạm tội ... không có ai có thể vổ ngực mình mà nói "tôi không hề phạm tội"

- Mà Kinh thánh nói ... Phần thưỡng của tội lỗi là sự chết đời đời

- Tức là ... Phần thưởng dành cho chúng ta là ... SỰ CHẾT ĐỜI ĐỜI

- Chúng ta tuyệt vọng , chúng ta không thể nào thoát ra khỏi tội lỗi , chúng ta đang đi trên con đường dẩn tới ... SỰ CHẾT ĐỜI ĐỜI

- Chúng ta cần Đấng Cứu Thế , để giúp chúng ta thoát cơn đại nạn nàyĐỨC CHUÁ TRỜI ĐẢ GỞI CON MỘT CUẢ NGÀI

XUỐNG CHẾT THAY CHO TỘI LỔI LOÀI NGƯỜI

ĐỂ HỂ AI TIN VÀO CON ĐÓ , THÌ SẼ NHẬN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI


đó là LUẬT CUẢ ÔNG JUDGE

chúng ta có thể không hiểu ... nó "work" như thế nào ?? 

nhưng vấn đề đó không quan trọng .. chúng ta không cần phải hiểu ... nó "work" như thế nào

CHÚNG TA CHỈ CẦN BIẾT ... ÔNG TOÀ , ÔNG JUDGE ĐẢ RA ĐIỀU LUẬT NHƯ VẬY ... THÌ NÓ SẼ LÀ NHƯ VẬY 


[Image: aid1536156-v4-728px-Address-a-Judge-in-C...sion-2.jpg]
Reply
#6
Còn bây giờ , nếu có ai muốn hiểu nó work như thế nào , thì Vân tạm thời giải thích nó work như thế này nhá  Hello


1. Tĩ dụ , như mình thiếu nợ 1 triệu đồng ... mình không có khả năng để trả nợ  ...  mình phải chịu bị bỏ tù cho cái nợ này

BÂY GIỜ , CÓ 1 NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG , TỚI NÓI VỚI ÔNG TOÀ , TÔI SẲN SÀNG TRẢ 1 TRIỆU ĐỒNG  CHO NGƯỜI ĐÓ

SAU KHI ÔNG TA TRẢ RỒI , THÌ MÌNH ĐƯỢC THẢ RA KHỎI TÙ

tới đây các bạn hiểu ví dụ này chứ gì ??2. Bây giờ Vân đưa qua chuyện Chúa Jesus- mình phạm tội , không có khả năng đền  tội   ... anh A , anh B , chị C , anh D , chị E , ai cũng phạm tội , ai cũng đáng chết cho TỘI LỔI CUẢ CHÍNH MÌNH PHẠM RA

- AI CŨNG PHẠM TỘI , AI CŨNG ĐÁNG CHẾT CHO TỘI LỔI DO CHÍNH MÌNH GÂY RA ... NÊN KHÔNG AI CÓ THỂ CHẾT ... THAY THẾ CHO AI
CHUÁ JESUS CÓ KHẢ NĂNG ĐỀN  TỘI  CHO MÌNH , CHO CẢ NHÂN LOẠI , VÌ SAO ??

A. VÌ NGÀI KHÔNG HỀ PHẠM TỘI , NGÀI KHÔNG CHẾT CHO TỘI LỔI CUẢ NGÀI .... MÀ NGÀI CHẾT CHO TỘI LỖI CUẢ NHÂN LOẠI

B. VÌ NGÀI LÀ CÁI CẦU NỐI LIỀN "CHUÁ" & "CON NGƯỜI"  ... NGÀI LÀ 100% CHUÁ100% CON NGƯỜI (chính vì điểm này , Ngài mới có thể giải hoà , hàn gắn , làm cái cầu nối liền Chúa và con người)

giống như cái cầu , để nối 2 điểm A và B lại với nhau , thì nó phải đụng tới cả 2 điểm A và B (chứ nếu nó chỉ đụng 1 điểm , thì nó không thể nào nối 2 điểm lại với nhau được)


[Image: fieldbridge027.jpg]
Reply
#7
Vân cần nói rỏ hơn về điểm B ở trên


a. Vào lúc ban đầu , Chúa và con người gần gủi nhau . Khi dựng Adam, Eva và vườn Eden , Chúa thường hay xuống nói chuyện với họ . Giữa Chúa và con người có relationship rất tốt

b. Nhưng khi Adam và Eva phạm tội , relationship này không còn tốt nữa . Giữa Chúa và con người relationship bị bẻ gãy , vì con người phạm tội. Giống như cái cầu bị giựt mìn , bị gảy nửa chừng

c. Nhưng sau này , nhờ Chúa Jesus , 100% Chúa , 100% con người , nên Ngài làm cái cầu "nối liền trở lại" Chúa và con người .... cái cầu bị mìn làm gảy, đả được Chúa Jesus sửa chữa lại , nối liền Chúa và con người trỡ lại với nhau  như xưa


[Image: a-gap-in-the-bridge-fa15201239.jpg]


***


bây giờ nói về chuyện Chúa Jesus ... 100% Chúa , 100% con người ... mà chúng ta cho rằng .. bài toán này mâu thuẫn


thiệt ra không mâu thuẫn , mà mình phải hiểu bài toán này mang ý nghĩa gì ??  Confused


- Chúa Jesus 100% Chúa ... Ngài có thể làm phép lạ ... hoá nước thành rượu , feed hơn 5000 người chỉ bằng vài miếng bánh mì và vài con cá , khiến người chết sống lại , đi trên biễn , nói tiên tri chuyện gì sẻ xảy ra cho Jerusalem, làm yên lặng bảo ngoài biển , chửa bịnh mà không cần thuốc gì cả, đuổi quỹ khỏi bầy heo ... 1 vài phép lạ mà Vân nhớ được Chúa Jesus đả làm khi Ngài còn sống bên cạnh các môn đồ


- Chúa Jesus 100% con người ... Ngài cũng trải qua những gì con người chúng ta trải qua ... Ngài cũng buồn , cũng mệt , cũng đói , cũng ăn uống , cũng bị thử thách nhưng không phạm tội , cũng ngủ , cũng làm việc , cũng đi bộ đó là ý nghĩa bài toán .. Chúa Jesus 100% Chúa , 100% con người

giống như cái cầu , để nối 2 điểm A và B lại với nhau , thì nó phải đụng cả 2 điểm A và B , chứ nó không thể nào chỉ đụng vào 1 điểm , còn điểm kia thì xa tít mù khơi 


CHUÁ JESUS , 100% CHUÁ , 100% CON NGƯỜI , NÊN NGÀI ĐẢ LÀM CÁI CẦU NỐI LIỀN CHUÁ VÀ CON NGƯỜI , MANG LẠI GOOD RELATIONSHIP CHO CHUÁ VÀ CON NGƯỜI (SAU KHI CON NGƯỜI ĐẢ PHẠM TỘI .. XA CÁCH CHUÁ)

[Image: small-garden-bridge-small-garden-bridge-...ges-fo.jpg]
Reply
#8
Because God Loves Me: 1 Corinthians 13:4-8Because God loves me,
He is slow to lose patience with me.  So shall we do the same with others?


Because God loves me,
He takes the circumstances of my life and uses them in a constructive way for my growth. So Shall we trust Him?


Because God loves me,
He does not treat me as an object to be possessed and manipulated. So do we manipulate others?


Because God loves me,
He has no need to impress me with how great and powerful He is because he is in control, nor does He belittle me as child in order to show me how important He is. So do we treat others with respect? 


Because God loves me,
He is for me. He wants to see me mature and develop in His love. So do we do this with each other? 


Because God loves me,
He does not send down His wrath on every little mistake I make, of which there are many. So do we with each other? 


Became God loves me,
He does not keep score of all my sins and then beat me over the head with them whenever He gets the chance. So do we with each other? 


Because God loves me,
He is deeply grieved when I do not walk in the ways that please Him, because He sees this as evidence that I don't trust Him and love Him as I should. So do we trust Him? 


Because God loves me,
He rejoices when I experience His power and strength and stand up under the pressures of life and persevere by His grace.


Because God loves me,
He keeps on working patiently with me, even when I feel like giving up, and when I can't see His love for me. Even when I can not see His plan, do I trust Him?. So do we give Him our trust? Do we give up on with each other?


Because God loves me,
He keeps on trusting me when at times I don=t even trust myself. So do we trust Him?


Because God loves me,
He never says there is no hope for me, rather He patiently works with me, loves me, and disciplines me in such a way that it is for my benefit. So do I understand the depth of His concern for me?


Because God loves me,
He never forsakes me, even though many of my friends might.


Because God loves me,
He stands with me when I have reached the rock bottom of despair, when I see the real me and compare that with His righteousness, holiness, beauty, and love. It is at a moment like this that I can really believe that God loves me.


Yes, the greatest of all gifts is Gods perfect love!!http://www.intothyword.org/apps/articles...umnid=3844
Reply
#9


Reply
#10


Reply
#11


Reply